logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Přednosti pohledových tvarovek z Liaporbetonu pro neomítané stěny

Svého času se „přiznávalo“ dřevo, nyní je to beton! Beton už dávno nenese stigma materiálu socialistických staveb a právem se zařadil mezi moderní materiály, které se díky specifickému povrchu nechávají často takzvaně přiznané. Neomítané stěny se tak uplatňují nejen při stavbě průmyslových objektů, ale také sportovních hal nebo administrativních či obytných budov.

K tradičním výrobcům betonových tvarovek patří na českém trhu Lias Vintířov, LSM, k.s., který nabízí kompletní zdící systém Liapor z lehkého keramického Liaporbetonu.

Přednosti zdiva z Liaporbetonu

Lehký keramický LiaporBeton je pevný a trvanlivý jako běžný beton. Podstatnou část jeho objemu však tvoří zrna lehkého keramického kameniva. Díky tomu má celou řadu vynikajících vlastností. Stejnými vlastnostmi se pak vyznačuje i zdicí systém Liapor. Jsou to především:

  • nízká objemová hmotnost
  • skvělé tepelně-izolační vlastnosti,
  • snadná zpracovatelnost,
  • dlouhá životnost,
  • pevnost v tlaku,
  • a odolnost vůči žáru a mrazu.Tepelně-izolační parametry

Vyzdvihnout bychom měli především výborné akustické parametry, za nimiž stojí tzv. komůrkový útlum. Při něm je zvuk absorbován v mezerách mezi jednotlivými zrny kameniva Liapor. To má za následek výrazné zvýšení indexu vzduchové neprůzvučnosti v porovnání s jinými zdícími materiály. Pohledové tvarovky Liapor R s tloušťkou pouhých 195 mm dosahují při laboratorních měřeních hodnotu neprůzvučnosti 50 dB, což podle normy ČSN 730532 umožňuje jejich použití v bytových objektech, v ubytovacích zařízeních u pokojů i společenských prostor, v nemocnicích, školách i kancelářských budovách.

Dobrá tepelná akumulace zase pomáhá vyrovnávat výkyvy vnějšího prostředí v každém ročním období a nízký odpor proti difuzi vodních par pak přináší příjemné vnitřní klima.

Odolnost

Z hlediska bezpečnosti patří zdivo Liapor i při relativně malé tloušťce mezi materiály s vysokým stupněm požární odolnosti (třída A – nehořlavé materiály). A díky mrazuvzdornosti materiálu je možné neomítané pohledové zdivo použít i v exteriéru a v kombinaci se sklem a kovem tak vytvořit jednoduchou a efektní fasádu v jednovrstvém i dvouvrstvém systému.

Variabilita

Pohledové tvarovky Liapor R se vyrábí celkem ve třech rozměrech: 400 × 100 × 200 mm, 400 × 195 × 200 mm a poslední byla nově, jako odpověď na požadavky projektantů, doplněna nosná pohledová tvarovka 400 × 240 × 200. Celý sortiment pohledového zdiva se vyrábí v základním šedém provedení a několika barevných variantách. Barevný odstín lze však přizpůsobit potřebám individuálního architektonického návrhu a na zakázku vyrobit tvarovky s různou barevností.

NOVINKA – pohledové překlady

Aby pohledové zdivo ve výsledku dosáhlo představ architektů a projektantů, nabízí Liapor jako novinku také pohledové překlady se stejnou strukturou i barevnými variantami. Jsou k dispozici v jednostranném i oboustranném provedení pro všechny tři uvedené šířky pohledových tvarovek.

Díky příjemnému vzhledu a možnosti přesného zdění odpadá nutnost zdivo omítat. Je ale možné ho opatřit tenkým barevným nátěrem či nástřikem. Rychlé a vizuálně úhledné zdění významně šetří náklady i čas.

Ekologie

Technologie výroby zdiva Liapor je uzavřeným cyklem bez odpadních látek a s vysokým poměrem objemu vstupní suroviny a výstupní stavební hmoty. Samozřejmostí je i následná ekologická recyklace po dožití.

Příklady využití pohledového zdiva

  • Úsporná administrativní budova Dynamica, celkově zde bylo použito 2 700 m2 tvarovek Liapor M 175 AKU P6 bez omítek a překlady Liapor PN.
  • Kancelářský komplex Butterfly Karlín, příčky bez omítek Liapor M, KM 115 P2 nebo KM 175 P4 a odpovídající překlady.
  • Polyfunkční budova AFI Vokovice na Praze 6 skupiny AFI EUROPE.
  • A další …
Více o nabídce zdiva Liapor a jeho vlastnostech najdete na www.liapor.cz


LIAPOR | Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.
logo LIAPOR | Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.

Společnost Lias Vintířov, lehký stavební materiál, k. s. vyrábí kompletní sortiment stavebních materiálů LIAPOR pro hrubou stavbu. Základním materiálem pro jejich výrobu je lehké keramické kamenivo Liapor, které nahrazuje běžné přírodní kamenivo.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.