logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Přímé opláštění venkovních stěn s Fermacell Powerpanel HD dává výrobcům dřevostaveb křídla

Zatímco se po dlouhou dobu dařilo u dřevostaveb dosahovat efektivní ochrany vnější stěny pouze za použití mixu různých materiálů, desky fermacell Powerpanel HD výrazně zjednodušují konstrukci venkovních stěn. Nutné nejsou ani ústupky z hlediska efektivity použitých stavebních prvků.

Powerpanel HD je cementem pojená, skelnými vlákny vyztužená sendvičová deska s příměsí lehkého minerálního granulátu (v jádru) a skelnými vlákny (v obou povrchových vrstvách) pro obvodové stěny dřevostaveb. Díky nízké objemové hmotnosti lehkých minerálních příměsí ve formě keramzitového granulátu (ve střední vrstvě) a recyklované skelné strusky (v obou krycích vrstvách) mají desky Powerpanel HD relativně nízkou hmotnost při vysoké odolnosti v tlaku a pevnosti v tlaku za ohybu. Kromě toho má deska dobré protipožární vlastnosti, a proto v sobě spojuje v jednom konstrukčním dílci všechny vlastnosti, které jsou podstatné pro přímé opláštění venkovních stěn dřevostaveb:

  • statická funkce jako spolunosné a vyztužující opláštění
  • trvale účinná ochrana proti povětrnostním vlivům, a to již s přímo naneseným omítkovým systémem.

S odpovídající spárovací technikou lze s deskami Powerpanel HD překlenout ve stavební fázi dobu až 6 měsíců, aniž by musela být nanesena vnější omítka, trvale chránící před působením vnějších povětrnostních vlivů. Díky tomu se výrobce dřevostaveb nebo tesařské firmy dostávají do situace, kdy jsou schopni postavit dům i v zimě a dokončení exteriéru lze nechat provést teprve na jaře, když není mráz. Následným řemeslům lze tak předat budovu, na přechodnou dobu odolnou vlivům počasí.

 
Desky Fermacell Powerpanel HD nabízí trvale účinnou ochranu proti povětrnostním vlivům, jestliže se při zpracování desek použije certifikovaná spárovací technika Powerpanel HD, a to za použití armovací pásky HD a armovacího lepidla HD od Fermacellu, a přímo nanášený omítkový systém (např. omítkový systém HD s lehkou maltou HD od Fermacellu). Obrázek: Fermacell
Desky Fermacell Powerpanel HD nabízí trvale účinnou ochranu proti povětrnostním vlivům, jestliže se při zpracování desek použije certifikovaná spárovací technika Powerpanel HD, a to za použití armovací pásky HD a armovacího lepidla HD od Fermacellu, a přímo nanášený omítkový systém (např. omítkový systém HD s lehkou maltou HD od Fermacellu). Obrázek: Fermacell

Trvale účinná ochrana proti povětrnostním vlivům je dána v případě, kdy zpracování desek probíhá ověřeným spárovacím systémem HD a na závěr je nanesen buď fasádní systém Fermacell HD nebo jiný vhodný fasádní systém.

Další výhodou dřevostaveb z deskových materiálů je efektivní ochrana proti požáru: díky čistě minerálnímu složení neobsahují desky Fermacell Powerpanel HD žádné hořlavé složky a vykazují třídu reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1. V kombinaci s vhodnou izolací v dutinách stěn a sádrovláknitými deskami Fermacell na vnitřní straně splňují konstrukce stěn s deskami Powerpanel HD požární odolnosti REI 30 / REI 90, kladená na obvodovou stěnu budovy-dřevostavby. Certifikace ETA-13/0609 od Německého institutu pro stavební techniku DIBt rozšiřuje použití cementových desek Powerpanel HD na evropských trzích.

Zpracování

Desky Powerpanel HD jsou vyráběny ve standardních formátech 1000 / 2600 / 3010 × 1250 × 15 mm. Desky lze řezat běžnými nástroji na zpracování dřeva.

Upevnění se zpravidla provádí na spodní konstrukci pomocí sponek (průměr 1,5 ≤ dn ≤ 1,8 mm, šířka hřbetu sponky bR ≥ 11,0 mm a minimální hloubka zaražení s = 12 × d), které se sponkují pomocí pneumatických přístrojů, lze použít i hřebíky, popř. vruty. Upevňovací prostředky musí být podle ČSN EN 14592 a splňovat požadavky protikorozní ochrany.

Přesné specifikace a přesné údaje k upevňovacím prostředkům jsou v Evropském technickém schválení ETA-13/0609. Desky fermacell Powerpanel HD mohou být dle ETA-13/0609 použity jako spolunosné a vyztužující opláštění konstrukcí na bázi dřeva. K tomuto jsou k dispozici statické návrhové tabulky dle ČSN EN 1995-1-1.

Pro podporu při zpracování desek Powerpanel HD existuje program příslušenství, které je se systémem kompatibilní (armovací páska, armovací lepidlo, lehká malta, profil pro styk se stropem, soklový profil a armovací tkanina). Detailní pokyny pro zpracování desek a příslušenství jsou uvedeny v příručce „Fermacell v dřevostavbách – Navrhování a provádění“ (kapitola 2.11 Vnější opláštění deskami fermacell Powerpanel HD).

Powerpanel HD v praxi: Jedním z nejvíce inovativních školicích zařízení v Německu je školicí centrum ‚Tor zur Welt (Brána do světa)’ v Hamburku. Všechny budovy jsou hybridní. Mají železobetonové skelety a fasáda byla vytvořena jako dřevostavba z prefabrikovaných dřevěných panelů. Vnější opláštění budovy přitom tvoří cementovláknité desky Fermacell Powerpanel HD. Obrázky: FermacellPowerpanel HD v praxi: Jedním z nejvíce inovativních školicích zařízení v Německu je školicí centrum ‚Tor zur Welt (Brána do světa)’ v Hamburku. Všechny budovy jsou hybridní. Mají železobetonové skelety a fasáda byla vytvořena jako dřevostavba z prefabrikovaných dřevěných panelů. Vnější opláštění budovy přitom tvoří cementovláknité desky Fermacell Powerpanel HD. Obrázky: FermacellPowerpanel HD v praxi: Jedním z nejvíce inovativních školicích zařízení v Německu je školicí centrum ‚Tor zur Welt (Brána do světa)’ v Hamburku. Všechny budovy jsou hybridní. Mají železobetonové skelety a fasáda byla vytvořena jako dřevostavba z prefabrikovaných dřevěných panelů. Vnější opláštění budovy přitom tvoří cementovláknité desky Fermacell Powerpanel HD. Obrázky: Fermacell
Cementovláknité desky Fermacell Powerpanel HD byly na hamburském školicím centru ‚Tor zur Welt’ použity jako nosné desky omítky. Obrázek: Fermacell
Cementovláknité desky Fermacell Powerpanel HD byly na hamburském školicím centru ‚Tor zur Welt’ použity jako nosné desky omítky. Obrázek: Fermacell
Zavěšené prvky vnějších stěn (konstrukce na bázi dřeva) hamburského školicího centra ‚Tor zur Welt’ byly zkombinovány s provětrávaným fasádním obkladem z šedě lazurovaného modřínového dřeva. Obrázek: Fermacell
Zavěšené prvky vnějších stěn (konstrukce na bázi dřeva) hamburského školicího centra ‚Tor zur Welt’ byly zkombinovány s provětrávaným fasádním obkladem z šedě lazurovaného modřínového dřeva. Obrázek: Fermacell


Fermacell, James Hardie Europe GmbH, o.s.
logo Fermacell, James Hardie Europe GmbH, o.s.

Fermacell - systémy suché výstavby. Výroba a prodej sádrovláknitých desek fermacell®, cementovláknitých desek POWERPANEL a fasádních obkladů Hardie®. Produkty jsou určeny pro dřevostavby, nízkoenergetické a modulární domy a rekonstrukce. ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.