logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Cementovláknité desky otevřely nové perspektivy dřevostavbám i suché výstavbě

S moderními cementovláknitými deskami fermacell je možné realizovat suchou cestou velmi náročné, trvale odolné a bezpečné fasádní konstrukce. Navíc lze s nimi zrealizovat tvůrčí řešení, která by při jiném způsobu stavby nebyla možná. Dřevostavby se tak stávají perfektní alternativou k masivním konstrukcím.

Po dlouhá staletí bylo dřevo osvědčeným stavebním materiálem. V období průmyslové revoluce v 19. století (a s tím spojeným přechodem z řemeslné individuální výroby k průmyslové masové produkci) však bylo dřevo vytlačeno novými stavebními materiály, které bylo možné vyrábět ve velkých množstvích. Dřevostavby se tak na dlouhou dobu dostaly na okraj zájmu. Tento stavební materiál využíval pouze průmysl, zabývající se výrobou montovaných domů. I na výstavbu podkroví se orientovalo pouze několik menších firem a tesařství, která však stavěla minimum individuálních projektů, jejichž těžištěm by byla právě výstavba podkroví. Zhruba posledních 15 let jsou však dřevostavby opět na vzestupu.

Jedním z důvodů jsou nové stavební materiály, trvale odolávající povětrnostním vlivům, určené pro fasády. Dobrým příkladem jsou desky Powerpanel HD nebo Powerpanel H2O společnosti Fermacell, které poskytují dřevostavbám a suché výstavbě – stejnou měrou – nové perspektivy. Robustní, staticky účinné, povětrnosti odolné a nehořlavé desky jsou vynikající pro konstrukce na bázi dřeva a mohou být použity jako fasádní systémy. Široké spektrum použití, sahající od rodinných domů a dvojdomků až po vícepodlažní obytné domy, obchodní a průmyslové budovy, s provětrávanými a přímo opláštěnými fasádními konstrukcemi, předurčuje dřevostavby jako perfektní alternativu k masivním stavebním konstrukcím.

Opětovná obliba dřevostaveb je jistě úzce spojena s nově vznikajícím ekologickým uvědoměním, důležité impulzy však obor získal po otevření hranic na začátku 90. let minulého stolení. Například ve sjednoceném Německu byla téměř ze dne na den možná výměna zkušeností s kolegy ve východním Německu, kde byly dřevostavby široce rozšířené. Vznikalo tak stále více individuálně projektovaných domů kompletně na bázi dřeva, jejichž konstrukce se ve velké míře navrhovala a realizovala po vzoru průmyslové prefabrikace.

Přitom byly plně využity výhody suché výstavby – štíhlé, stabilní stěny, vysoká flexibilita, racionální zpracování, krátké doby výstavby, aniž by však byly rozpoznány meze použití materiálů. Z nedostatku zkušeností byly často používány desky na bázi sádry bez potřebné ochrany proti působení povětrnostních vlivů. „Problémy byly předem naprogramovány,“ zdůrazňuje Jaroslav Benák, vedoucí technického oddělení společnosti Fermacell v České republice dodává: „Sádra není voděodolná, zvýšená vlhkost vede ke zvyšování objemu a snižování pevnosti desek.“ Sádrové desky jsou proto do exteriéru vhodné pouze podmíněně, a také v interiéru je nelze použít pro trvale mokré prostory.

Jaroslav Benák vzpomíná: „Toto byl pro nás okamžik, kdy jsme hledali alternativní produkt pro exteriéry, odolávající působení povětrnostních vlivů. To nakonec vedlo k tomu, že jsme jakožto výrobce sádrovláknitých desek vstoupili na trh desek na bázi cementu.“ Příslušné produkty pro použití v exteriéru se již úspěšně používaly na americkém trhu, kde se tradičně staví ze dřeva. Srovnatelný vývoj probíhal na německém trhu u několika výrobců na bázi částečně velmi odlišných technologií. Zhruba se dají rozlišit dvě velké skupiny cementem pojených desek: desky využívající dřevěné třísky a desky na čistě minerální bázi.

Zcela novou cestou se vydala společnost Fermacell GmbH. Podnik spolupracoval s tehdejší společností Aestuver Bauplatten GmbH, jednou z předních německých firem v oblasti technologie lehkého betonu, vyztuženého skelnými vlákny. Společnost, která je od roku 2004 100% integrována do Fermacell GmbH jako samostatná obchodní jednotka, vyvinula nové složení, doplněné o moderní výrobní postupy. Výsledkem byly relativně tenké, nehořlavé, cementem pojené stavební desky, které se i přes poměrně malou hmotnost vyznačovaly vysokou odolností v tlaku a pevností v tlaku za ohybu a hladkými, stabilními povrchy. Jejich zvláštní předností byla odolnost proti vodě a mrazu, takže mohly být použity i tam, kde na ně přímo působily povětrnostní vlivy.

Kromě vysoce specializovaných protipožárních systémů pro stavby tunelů, vyvinutých na této bázi, patřila do tehdejšího portfolia produktů Aestuver také nosná deska pro omítky, distribuovaná pod názvem Dicon-PT; z této se dále vyvinula deska pro obvodové stěny Fermacell Powerpanel HD. Jaroslav Benák k tomu říká: „To odpovídalo přesně tomu, co jsme hledali pro oblast fasád.“

Další optimalizace produktů nakonec vyústila do vývoje rodiny materiálů Powerpanel. „Díky tomu jsme dnes v komfortní situaci, kdy jsme schopni produkty HD pokrýt staticky zatížený exteriér a produkty Fermacell Powerpanel H2O jak mokré místnosti v interiéru, tak i fasády a podhledy v exteriéru,“ říká pan Benák. „Vynikající doplněk představuje podlahový prvek Fermacell Powerpanel TE a podlahové odtokové systémy.“


James Hardie Europe GmbH, o.s.
logo James Hardie Europe GmbH, o.s.

Fermacell - systémy suché výstavby. * Výroba a prodej sádrovláknitých desek fermacell a cementovláknitých desek POWERPANEL. * Produkty jsou určeny pro dřevostavby, nízkoenergetické domy a systémy suché výstavby bytových, administrativních a i průmyslových ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.