logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Těsnost za větru i deště s deskami fermacell Powerpanel H2O

Desky Powerpanel H2O jsou řešením pro mokré prostory, ale výborně se uplatní také při realizaci podhledů. Se stavebně technickým osvědčením pro desky Fermacell Powerpanel H2O pro exteriéry jsou však možné i úplně jiné aplikace: přístřešek pro automobil, stavba zahradního domku nebo dno nového bazénu – to vše je nyní možné provádět bez zábran metodou suché výstavby.

Po získání stavebně technického osvědčení od DIBt je nyní možné používat desky Powerpanel H₂O také jako podhled a zavěšenou provětrávanou fasádu. Obrázek: Fermacell
Po získání stavebně technického osvědčení od DIBt je nyní možné používat desky Powerpanel H2O také jako podhled a zavěšenou provětrávanou fasádu. Obrázek: Fermacell

Úspěch cementem pojené desky pro vnější opláštění Powerpanel HD naznačil, že desku by bylo možné použít i v mokrých místnostech. Jaroslav Benák, vedoucí technického oddělení společnosti Fermacell v České republice vysvětluje, jak tehdy přemýšleli: „Říkali jsme si, že to, co vydrží vlhkost venku, vydrží i uvnitř.“ Cílem bylo další rozšíření oblasti použití o voděodolnou desku. Nejprve se však ukázalo, že standardní deska Powerpanel HD byla oproti očekávání pouze omezeně vhodná pro použití v mokrých místnostech.


S dalším vývojem desek Fermacell Powerpanel H2O potom prezentovala firma Fermacell na veletrhu Bau 2005 i řešení pro mokré místnosti. Cementem pojené, voděodolné desky pro suchou výstavbu měly od počátku na trhu vynikající odezvu a zanedlouho byly doplněny o podlahový prvek Powerpanel TE.

Počátkem roku 2014 udělil Německý institut pro stavební techniku (DIBt) Stavebně technické osvědčení Z-31.4-181, což rozšířilo spektrum použití desek Powerpanel H2O o oblast exteriéru a uvolnilo cestu pro zavěšené provětrávané fasády a stropní podhledy z desek Fermacell Powerpanel H2O. Nyní bylo možné i v exteriéru využívat veškerých předností suché výstavby, a to jak v novostavbách, tak i při modernizacích. Velkou výhodu to představovalo zejména pro projektanty, zpracovatele a obchodníky: od tohoto okamžiku potřebovali pouze jednu jedinou desku pro interiér a exteriér, což usnadňuje projektování a skladování a snižuje náklady.

Provádění je možné na spodní konstrukci z kovu. V případě dřevěné spodní konstrukce by měly být zvoleny dřevěné latě dle ČSN EN 14081-1, minimální třídy pevnosti C 24 (dříve S 10) podle ČSN 73 2824-1 s minimálním průřezem 40 × 60 mm (základní latě), popř. 80 × 35 mm (nosné latě).

Montáž desek Powerpanel H₂O na hliníkovou spodní konstrukci (vlevo), popř. na dřevěnou spodní konstrukci (vpravo). Při provádění s bezespárým omítkovým systémem Powerpanel HD musí být desky těsně sraženy k sobě (šířka spáry ≤ 1 mm). Přelepení styků desek samolepicí armovací páskou fermacell HD přitom není zapotřebí, ale je výrobcem doporučeno. Obrázek: FermacellMontáž desek Powerpanel H₂O na hliníkovou spodní konstrukci (vlevo), popř. na dřevěnou spodní konstrukci (vpravo). Při provádění s bezespárým omítkovým systémem Powerpanel HD musí být desky těsně sraženy k sobě (šířka spáry ≤ 1 mm). Přelepení styků desek samolepicí armovací páskou fermacell HD přitom není zapotřebí, ale je výrobcem doporučeno. Obrázek: FermacellMontáž desek Powerpanel H2O na hliníkovou spodní konstrukci (vlevo), popř. na dřevěnou spodní konstrukci (vpravo). Při provádění s bezespárým omítkovým systémem Powerpanel HD musí být desky těsně sraženy k sobě (šířka spáry ≤ 1 mm). Přelepení styků desek samolepicí armovací páskou fermacell HD přitom není zapotřebí, ale je výrobcem doporučeno. Obrázek: Fermacell
Fermacell podhled s Powerpanel H₂O na kovové konstrukci. Obrázek: Fermacell
Fermacell podhled s Powerpanel H2O na kovové konstrukci. Obrázek: Fermacell
Fermacell podhled s Powerpanel H₂O na dřevěné konstrukci. Obrázek: Fermacell
Fermacell podhled s Powerpanel H2O na dřevěné konstrukci. Obrázek: Fermacell

Spodní konstrukce z kovu musí být odolná proti působení vlivů povětrnostních podmínek a korozi. Na fasádě se k tomu používají hliníkové profily, pro stropní podhledy to mohou být profily pro suchou výstavbu, s povrchovou úpravou proti korozi. Montáž musí být vždy prováděna se schválenými upevňovacími prostředky.

Při provádění s bezespárým omítkovým systémem Powerpanel HD musí být desky těsně sraženy k sobě (šířka spáry ≤ 1 mm). Přelepení styků desek samolepicí armovací páskou fermacell HD přitom není zapotřebí, ale je výrobcem doporučeno. Pokud se použije armovací páska, bezprostředně poté se přetře armovacím lepidlem HD. Po uplynutí doby pro vyschnutí (24 hodin) je možné nanášet jako ochranu proti působení vlivu povětrnostních podmínek omítkový systém podle požadavků. Přitom se osvědčil omítkový systém Fermacell Powerpanel HD.

Alternativní systém ochrany podhledů proti působení povětrnostních vlivů s armovací tkaninou Powerpanel od Fermacellu. Obrázek: Fermacell
Alternativní systém ochrany podhledů proti působení povětrnostních vlivů s armovací tkaninou Powerpanel od Fermacellu. Obrázek: Fermacell

Omítka se nanáší celoplošně, minerální lehkou maltou HD (fermacell) v tloušťce vrstvy 5–6 mm, do níž se ukládá armovací tkanina HD (fermacell). Po uplynutí doby vytvrdnutí (jeden den) se poté znovu nanese lehká malta HD v tloušťce vrstvy 2–3 mm a zafilcuje.

Alternativně smí být pro podhledy použity jako ochrana před působením povětrnostních vlivů také krycí povrchové materiály a krycí povrchové systémy se schopností vyztužení ploch podle stavebního technického osvědčení. Jako velmi jednoduché a přitom hospodárné řešení se přitom osvědčil povrch za pomoci armovací tkaniny Fermacell Powerpanel.

Podrobné informace najdete na internetu na www.fermacell.cz.


Fermacell, James Hardie Europe GmbH, o.s.
logo Fermacell, James Hardie Europe GmbH, o.s.

Fermacell - systémy suché výstavby. Výroba a prodej sádrovláknitých desek fermacell®, cementovláknitých desek POWERPANEL a fasádních obkladů Hardie®. Produkty jsou určeny pro dřevostavby, nízkoenergetické a modulární domy a rekonstrukce. ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.