logo TZB-info

TZB studio
zobrazit program

Jak spolu souvisí intenzivní chov ryb a čištění odpadních vod?

Přečištěná odpadní voda poslouží třeba i na tvorbu rybníků

O souvislostech mezi chovem ryb a čištěním odpadních vod hovoří Rostislav Hellstein, zakladatel, majitel a ředitel stejnojmenné firmy.

Rostislav Hellstein
Rostislav Hellstein

Proč by majitel objektu měl upřednostnit vybudování čistírny odpadních vod před jímkou nebo septikem?

Každý majitel a tedy provozovatel by si měl uvědomit náklady spojené s vyvážením jímky či septiku. Výpočtem se dá zjistit, že celkové náklady za 5 let provozu zaslepeného septiku – žumpy lze vyčíslit na 170 tisíc korun, kdežto u čistírny na pouhých 76 tisíc. V dnešní době pak velmi důležitým faktorem je zpětné využití přečištěné vody jako zálivky okrasných zahrad, trávníků či rybníků.

K vašim hlavním výrobkům patří čistírna odpadních vod typu STMH, která využívá moderní a u nás ojedinělý bezúdržbový třístupňový systém čistění. Jaké jsou její výhody?

Za celou dobu vývoje třístupňového systému jsme kladli důraz na energetickou úspornost a zejména na vysokou stabilitu biochemického procesu, protože stabilita představuje nejdůležitější faktor, bez něhož běžné systémy špatně odolávají nepravidelným zátěžím jako například návštěva dalších členů rodiny či naopak odjezd na dovolenou. A právě tato častá nepravidelná zátěž způsobuje komplikace u konkurenčních systémů.


Čistírna odpadních vod STMH
Čistírna odpadních vod STMH
Ukázka hobby chovu ryb
Ukázka hobby chovu ryb

V čem spočívá bezúdržbový třístupňový systém čištění?

Čistírna se skládá vždy z předřazené nádrže patřičného objemu, v níž dochází k čištění bez přístupu vzduchu, dále k rozředění a vypaření dezinfekčních prostředků a zejména se tu zachycují biologicky nerozložitelné látky, jako jsou malé plasty, písek, vlasy a podobně. S těmito látkami by provozovatel nikdy neměl přijít do kontaktu! Tuto jímku pak dle potřeby a její velikosti postačí jednou za rok až pět let pouze vyvézt na větší čistírnu. Dalším stupněm je klasické provzdušňování, které doplňuje poslední stupeň, a to otáčivý pevný nosič biomasy. Díky němu je zajištěna dlouhá životnost čistících mikroorganismů a tím také stabilita celého systému.

Energetická úspornost čistírny odpadních vod STM
Energetická úspornost čistírny odpadních vod STM

Čistírna odpadních vod ke své realizaci nutně potřebuje stavební povolení a povolení k nakládání s vodami. Jak náročný je vyřizovací a schvalovací proces?

Při vyřizování projektové dokumentace a stavebního povolení vždy doporučuji využít služeb ověřených projektantů, kteří přesně vědí, jak tento proces provést kvalitně v co nejrychlejším čase, v opačném případě se může vyřízení těchto podkladů prodloužit i na několik měsíců až let. I takové případy známe.

Mají vaše čistírny širší využití než jen pro samotné čistění odpadních vod?

Ano. Čistírny STMH byly v počátku vyvíjeny jako čistírny chovné vody pro intenzivní chov ryb, například pstruhů. Tento trend se nyní začíná rozvíjet také v Česku a věříme, že produkce a kvalita ryb díky těmto rybochovům vzroste. A kvůli této zkušenosti můžeme zákazníkům nabídnout opravdu vysoce kvalitní a moderní řešení také i v oblasti čištění odpadních vod.

Jaká je budoucnost rybochovů v České republice?

Domnívám se, že slibná. Na základě počtu poptávek po těchto uzavřených chovech ryb věřím, že můžeme na trhu uspět. Nejen díky úzké spolupráci s Východočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, ale také s ministerstvem zemědělství.

Klima u nás se postupně mění. Zvyšuje se průměrná teplota vzduchu, méně prší a období sucha jsou častější a delší. Podle vědeckých prognóz bude tento vývoj pokračovat. Mohou čistírny odpadních vod tento nepříznivý trend pozitivně ovlivnit?

Ano, mohou a výrazně. V posledních letech se prosazoval model centrálních kanalizací, které ale veškerou vodu odváděly pryč třeba i několik kilometrů a teprve tam se odpadní voda čistila. Nyní již víme, a je to také podloženo, že kvůli této skutečnosti se nám snižují spodní vody a hrozí vysýchání studen a podobně. My doporučujeme spíše model raději menších, kvalitních domovních čistíren, které by přečištěnou vodu v dané lokalitě díky vsakování opět vracely do spodních vod.

Dnes je kladen velký důraz na projekty ekologického charakteru, do kterých lze jistě zahrnout rovněž obor čištění odpadních vod. Předpokládáte i nadále jeho dynamický rozvoj?

Ano, určitě, tento obor je velmi důležitý. Však kvůli znečištění vody denně umírá přes 14 tisíc lidí po celém světě.

Intenzivní chov ryb
Intenzivní chov ryb
Hellstein spol. s r.o.
logo Hellstein spol. s r.o.

Bezúdržbová čistička odpadních vod STMH pro domácnost, firmy s vysokou stabilitou a účinností čištění. Moderní třístupňový systém čištění. Čistírna odpadních vod evropského výrobce s tradicí od roku 1999. Realizace řešení na klíč nebo svépomoci vždy ...

 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.