logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Zpětný odkup čistíren odpadních vod STMH jako další jedinečný bonus!

Jedinečné 3stupňové čistírny odpadních vod STMH přináší optimální způsob ekologického nakládání s odpadními vodami s možností jejich dalšího využití jako např. vody zálivkové.

S rozhodnutím, jaký typ této moderní čistírny odpadních vod zvolit, ochotně a profesionálně klientům poradí odborníci z firmy Hellstein spol. s r.o., za nimiž stojí dlouholeté zkušenosti, mnoho úspěšných realizací a mnoho spokojených provozovatelů čistíren odpadních vod STMH.


 

Čistička odpadních vod STMH zaručuje v České republice jedinečný ekologický bezúdržbový třístupňový systém čistění. První (vyrovnávací) stupeň čistění tvoří předřazená usazovací jímka. Ve druhém stupni probíhá čistění prostřednictvím aerobních organismů ve vznosu (suspenzi), čímž se produkuje lépe sedimentující aktivovaný kal, tj. že se lépe odděluje od vyčištěné vody. Ve třetím stupni působí aerobní mikroorganismy přisedlé na pevném nosiči biomasy (buňkovém kole – biokontaktoru), jehož tělo se nezanáší – nekolmatuje. Výsledkem této třetí fáze čistění je optimálně sedimentovaný aktivovaný kal.


 

Může však nastat situace, kdy investory od výstavby čistírny odpadních vod znejistí, nebo dokonce odradí vyšší počáteční náklady, a kdy se pod tlakem vyšší finanční zátěže mohou přiklonit raději k instalaci žumpy nebo septiku. Firma Hellstein spol. s r.o. však připravila bonusové programy, které mohou dané rozhodnutí zjednodušit a zpřístupnit moderní a ekologický způsob likvidace odpadních vod širšímu okruhu klientů. Jedná se zejména o pořízení čistírny odpadních vod na splátky od 0% navýšení a o možnost zpětného odkupu čistíren odpadních vod STMH, kdy klienti získají část svých vynaložených finančních prostředků zpět v případě pozdějšího vybudování veřejné kanalizace a napojení se na ni.

Více informací na www.vracimevodezivot.cz


Hellstein spol. s r.o.
logo Hellstein spol. s r.o.

Moderní čistírna odpadních vod STMH pro domácnost, firmy s vysokou stabilitou a účinností čištění. Bezúdržbový třístupňový systém čištění. Čistírna odpadních vod evropského výrobce s tradicí od roku 1999. Realizace řešení na klíč nebo svépomoci vždy ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.