logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Globální výhled trhů s peletami v roce 2018

Pohled na trhy s průmyslovými dřevními peletami – od roku 2018 do roku 2025

Celosvětové trhy s peletami se během posledního desetiletí značně zvýšily, a to především kvůli poptávce v průmyslu. Zatímco peletové trhy pro vytápění domácností, o nichž jsem psal v článku Vývoj produkce pelet v Evropě, tvoří významnou část světové poptávky, tento přehled se zaměří na odvětví průmyslových dřevních pelet. Tedy pro dřevní pelety nižší jakosti využívané ve „velké“ energetice k výrobě elektřiny nebo tepla, popř. KVET. Graf 1 znázorňuje prognózu společnosti FutureMetrics pro poptávku po průmyslových peletách k vytápění podle zemí.

Reklama

Celosvětové trhy s peletami se během posledního desetiletí značně zvýšily, a to především kvůli poptávce v průmyslu.

Graf 1 znázorňuje prognózu společnosti FutureMetrics pro poptávku po průmyslových peletách k vytápění podle zemí.
Graf 1 znázorňuje prognózu společnosti FutureMetrics pro poptávku po průmyslových peletách k vytápění podle zemí.

Trh s peletami pro vytápění se porovnává s konkurencí fosilních paliv a také mírnými zimami v Severní Americe a Evropě. Společnost FutureMetrics očekává, že kombinace vyšších cen ropy a uhlíkové politiky přinesou stabilní růst poptávky.

V posledních letech bylo odvětví průmyslových dřevních pelet i pelet k vytápění podobně velké, ale očekává se, že v příštím desetiletí bude průmyslové odvětví výrazně větší.

Průmyslový peletový trh

Trh s průmyslovými dřevními peletami je řízen strategiemi zaměřenými na snižování emisí a na využívání obnovitelných zdrojů. Průmyslové dřevní pelety jsou nízkouhlíkové obnovitelné palivo, které snadno nahrazuje uhlí ve velkých elektrárnách.

Pelety mohou uhlí nahrazovat dvěma způsoby, buď úplnou přeměnou uhelných elektráren na biomasové, nebo v režimu tzv. společného spalování (uhlí a pelety). Při úplné konverzi je celá jednotka uhelného zdroje převedena z uhlí na pelety. To vyžaduje úpravy manipulačních palivových cest, přikládacího systému a hořáků. U spoluspalování pelet s uhlím jsou při nižších poměrech biomasy vyžadovány jen minimální úpravy stávajících zařízení na uhlí. Praxe ukázala, že při nejnižších poměrech (pod 7 % pelet), není nutná téměř žádná úprava.

Graf 2 ukazuje historickou i aktuální poptávku po průmyslových peletách včetně prognózy do roku 2025. Celková poptávka v roce 2017 byla 15,9 milionu tun průmyslových pelet.
Graf 2 ukazuje historickou i aktuální poptávku po průmyslových peletách včetně prognózy do roku 2025. Celková poptávka v roce 2017 byla 15,9 milionu tun průmyslových pelet.

Dle grafu č. 2 se očekává, že poptávka ve Spojeném království a EU by měla být do roku 2020 bez výkyvů. V Japonsku a v Jižní Koreji se však očekává v roce 2020 významný růst. Také se předpokládá, že Kanada a USA budou do roku 2025 masivněji využívat průmyslové dřevní pelety v uhelných elektrárnách.

Peletová poptávka

Nové energetické zdroje na biomasu nebo spoluspalování a nové přeměny uhelných zdrojů v Japonsku, EU, Velké Británii a Jižní Koreji přidají do roku 2025 ke spotřebě pelet zhruba 24 milionů tun ročně nad současný požadavek. Většina očekávaného růstu pochází v tomto případě z Japonska a Jižní Koreje.


Největší objem dodávek pelet pro plánovanou novou poptávku v EU a ve Velké Británii již bylo zajištěno u hlavních stávajících výrobců. Japonské trhy a trhy na Srí Lance však nabízejí příležitost pro nové výrobce, které v této destinaci pravděpodobně přirozeně vzniknou.

Evropa a Anglie

Počáteční růst poptávky (od roku 2010 do současnosti) v odvětví průmyslových dřevních pelet pochází především ze západní Evropy a Velké Británie. Růst v Evropě se však zpomaluje a očekává se, že se začne spotřeba vyrovnávat od roku 2020. Další růst poptávky po průmyslových peletách v Evropě bude patrně pocházet od zdrojů v Nizozemsku a Velké Británii.

Poptávka po vyšším využití pelet v Nizozemí je zatím stále nejistá, jelikož tamní uhelné elektrárny odložily konečná rozhodnutí o investicích do konverze na biomasu, dokud jim nebude dána jistota, že jejich zbývající uhelné elektrárny budou schopny pokračovat v provozu. Většina analytiků očekává, že tyto problémy budou v brzké době vyřešeny a že holandská poptávka pravděpodobně vzroste nejméně o 2,5 milionu tun pelet ročně během příštích tří až čtyř let. Je možné, že poptávka v Nizozemsku se zvýší až na 3,5 milionu tun ročně, pokud všechny čtyři uhelné elektrárny, které získaly bonifikaci pro konverzi, budou pokračovat ve svých plánech.

Dva projekty ve Velké Británii, přestavba elektrárny Lynemouth (400 MW) a teplárny MGT Teeside jsou v současné době ve výstavbě. Zástupci elektrárny Drax nedávno oznámili, že bude převedena v pořadí čtvrtá jednotka kompletně na pelety. Jaká bude kapacita a využití této jednotky, je v tuto chvíli neznámé. Ale vzhledem k tomu, že již bylo schváleno investiční rozhodnutí, odhaduje se, že jednotka č. 4 spotřebuje dalších 900 000 tun pelet za rok. Každá převedená jednotka elektrárny Drax může spotřebovat zhruba 2,5 milionu tun pelet za rok, pokud bude po celý rok plně využívat svou kapacitu. Společnost FutureMetrics identifikovala nové projekty s celkovou pravděpodobnou poptávkou v Evropě a Anglii ve výši 6,0 milionu tun pelet ročně.


Japonsko

Poptávka v Japonsku je primárně ovlivněna třemi faktory: režim podpory (feed-in tariff) pro obnovitelnou energii, normy pro energetickou účinnost uhelných elektráren a cíle emisí uhlíku.

Tarify nabízejí nezávislým výrobcům energie stanovenou cenu za obnovitelnou energii během prodlouženého smluvního obdobím, kterým je pro energii z biomasy 20 let. Japonské ministerstvo pro hospodářství a průmysl (METI) vytvořilo pro rok 2030 plán tzv. nejlepšího energetického mixu. V tomto plánu představuje biomasa v roce 2030 4,1% celkové výroby elektřiny v Japonsku. To odpovídá více než 26 milionům tun pelet (pokud by ovšem byla veškerá biomasa dřevními peletami).

V roce 2016 vydalo METI dokument popisující nejlepší dostupné technologie (BAT) pro teplárny a elektrárny. Dokument stanovuje minimální standardy účinnosti pro výrobny elektrické energie. K roku 2016 pochází pouze asi třetina japonské produkce elektřiny z uhelných zdrojů, které splňují tyto normy účinnosti BAT. Jedním ze způsobů, jak novou normu účinnosti splnit, jsou dřevní pelety.

Účinnost elektrárny se zjednodušeně vypočítá dělením výkonu energetickým příkonem. Například pokud elektrárna využívá 100 MWh energie na výrobu 35 MWh elektřiny, provozuje tuto elektrárnu s účinností 35 %.

METI umožnilo odečtení vstupní energie z kombinovaného spalování biomasy. Pokud stejné zařízení popsané výše spoluspaluje 15 MWh v dřevních peletách, výkonnost zařízení v novém výpočtu bude 35 MWh / (100 MWh - 15 MWh) = 41,2 %, což je nad prahovou hodnotou účinnosti BAT.

Celková potenciální poptávka v Japonsku z energetických zařízení a od nezávislých výrobců energie může do roku 2025 překročit 12 milionů tun pelet ročně.

Jižní Korea

V posledních letech poptávka po průmyslových dřevních peletách v Koreji rychle vzrostla. Tento trend by mohl pokračovat i v příštích letech. V roce 2017 tvořil dovoz korejských pelet přibližně 2,25 milionu tun.

Jižní Korea má vytvořenu pro průmysl výroby elektřiny program Renewable Portfolio Standard (RPS). Program RPS vyžaduje, aby 13 největších energetických společností (s instalovanou kapacitou vyšší než 500 MW) neustále zvyšovalo svůj mix obnovitelných zdrojů energie z 2 % v roce 2012 na 10 % do roku 2024.

Na základě údajů z ohlášených projektů kombinovaného a čistého spalování biomasy se očekává, že poptávka Jižní Koreje do roku 2024 dosáhne zhruba devíti milionů tun pelet ročně.

Závěr

Pro pokračování růstu evropských trhů s průmyslovými peletami existuje vysoká míra důvěry. Japonská poptávka by měla být také stabilní a pravděpodobně bude růst podle předpovědi, jakmile začnou nové popisované projekty fungovat. Podobná situace se očekává v Jižní Koreji. Celkově společnost FutureMetrics odhaduje, že potenciální nový odbyt průmyslových dřevních pelet by mohl do roku 2025 přesáhnout 26 milionů tun ročně.

Doplnění komentáře redakce: Ing. Vladimír Stupavský

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.