logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

První vlna kotlíkových dotací bude pokračovat, ale bez uhlí

Kraje získají další peníze na výměny neekologických zdrojů tepla v rámci 1. výzvy kotlíkových dotací. U Evropské komise se MŽP podařilo vyjednat navýšení třímiliardové alokace 1. výzvy o dalších 10 %, tedy o 300 milionů korun. Řada krajů má již finance pro první kola kotlíkových dotací vyčerpány a přílivem nových prostředků mohou uspokojit ty žadatele, na které již peníze nezbyly.

Reklama

Ministerstvo životního prostředí to sdělilo v tiskové zprávě z 18.8.2016.

Finanční prostředky v rámci navýšení 1. vlny dotací budou pouze pro obnovitelné zdroje

Pokud kraje budou mít dostatek projektů, potažmo žádostí, mohou prostředky pro pokračování 1. vlny obdržet ještě letos. Nově získané peníze jsou určeny zejména pro ty domácnosti, na které v první vlně kotlíkových dotací nezbyly peníze. Tyto peníze musí být dle podmínky Evropské komise použity pouze na zdroje využívající obnovitelné zdroje energie, tedy na tepelná čerpadla nebo kotle na biomasu. Z pokračování 1. vlny kotlíkových dotací je tedy vyjmuta možnost pořídit si dotovaný uhelný kotel, plynový kotel nebo kotel kombinovaný, v němž je možné topit vedle obnovitelného paliva také palivem fosilním – tedy doposud hojně dotované kombinované kotle na uhlí a dřevní pelety.

Další 3 miliardy na kotlíkovou revoluci v 1. čtvrtletí 2017

MŽP spolu se SFŽP již však v tuto chvíli připravují další kolo kotlíkových dotací, v němž budou další 3 miliardy korun na výměnu starých neekologických kotlů za nové i na mikroenergetická opatření. Druhé kolo kotlíkových dotací avizoval náměstek pro fondy EU Jan Kříž na I.Q 2017, tedy o půl roku dříve, než bylo původně plánováno. Podmínky pro druhé kolo ještě nebyly zveřejněny.

Kotlíkové miliardy přitahují nekalé praktiky

© Fotolia.com
© Fotolia.com

Dotační peníze jsou terčem nekalých praktik nejen v ČR, například cesty a budovy se sporadickým využitím mnozí z nás viděli i v zahraničí. V ČR všichni zřejmě známe nějakou podivnou kauzu v regionálním provedení nebo solární boom a kotlíkové dotace nejsou v tomto výjimkou.
Zprávy o tom, že se řeší problém jednoho či dokonce více dotovaných kotlů, které nevyhovují podmínkám probíhajících kotlíkových dotací, se v médiích objevovaly již od zimy. I na TZB-info jsme tématu věnovali řadu článků a jeden den doprovodného programu březnového veletrhu Aqua-therm. Kauzu uzavřelo MŽP a SFŽP až v červenci konstatováním, že na seznamu doporučených výrobků není kotel, který by neplnil podmínky programu. Tématu se věnovala i obecná media - Česká televize, TV Prima i TV Nova i Asociace podniků topenářské techniky.
Nejednoho čtenáře zřejmě napadne, do jaké míry je rozhodnutí Evropské komise v rámci navýšení peněz v první vlně dotovat jen obnovitelné zdroje ovlivněno půlroční kauzou, která určitě nezůstala utajena jen v české kotlině. Nicméně je třeba si také uvědomit, že Evropská komise trvala původně na vyhodnocení ekologických efektů z první výzvy a teprve poté mělo dojít k uvolnění dalších 3 miliard Kč hrazených z EU fondů v další vlně kotlíkových dotací. Od této původní podmínky nyní EK ustoupila a schválila navýšení původní alokace o 10 % ještě do konce tohoto roku. A s tím přišla i podmínka na financování jen OZE. Také si připomeňme, že EK měla již dříve výhrady k dotacím na uhelné kotle v souladu s nízkouhlíkovou ekonomikou EU.

Kotlíkové dotace s nadstandardní rychlostí čerpání

Kotlíkové dotace jsou jedním z podprogramů Operačního programu Životní prostředí, který se může pyšnit nadstandardní rychlostí čerpání a rozdělování prostředků žadatelům. V reakci na mediální přestřelku opozičních politiků a MŽP k čerpání OPŽP, je tento podprogram vysoce efektivní.

Dosud bylo v rámci celorepublikových kotlíkových dotací schváleno 21 054 žádostí v celkovém objemu 2,3 miliard korun. Ze strany domácností je zatím největší zájem o kombinované kotle určené ke spalování uhlí a biomasy, velká část všech celorepublikových žádostí míří ale i na dražší zdroje – tepelná čerpadla a automatické kotle na pelety nebo dřevozplynovací kotle (celkem zhruba 40 %) a právě na jejich výměnu bude použito dalších 300 milionů korun. Do roku 2020 má MŽP na kotlíkové dotace připraveno 9 miliard korun z fondů EU, díky kterým by mělo být postupně vyměněno až 100 000 starých kotlů.

Kvalita paliva je důležitá

S ohledem na to, že zatím největší díl dotací byl využit na kombinované kotle určené ke spalování uhlí a biomasy, je třeba upozornit, že provoz kotle s nekvalitním palivem nemůže splňovat požadavky na nízkoemisní ekologické vytápění. I kotle, které s palivem vynikající jakosti prošly certifikačním procesem a získaly kladné osvědčení o splnění ekodesignu při využití nekvalitního paliva nedosáhnou na požadované emisní parametry a účinnost. Více je o tom pojednáno ve vyjádření Strojírenského zkušebního ústavu – české autorizované osoby pro zkoušky tepelných a ekologických zařízení.
Příkladem regionů, kde se potýkají s nekvalitním uhlím je Frýdlantsko a Karvinsko. Problematika kvality paliva se samozřejmě týká i biopaliv. Např. článek spalování dřeva v nevhodných zdrojích nebo nevhodným způsobem může vést k nárůstu produkce emisí. Na TZB-info najdete rovněž články na téma kvality a certifikace pelet.

Zdroje:

  • Ministerstvo životního prostředí: Dalších 300 milionů na kotlíkové dotace. MŽP pro kraje vyjednalo navýšení u Evropské komise [online]. [cit. 2016-08-30]. Dostupné z: http://www.mzp.cz/cz/news_160818_300_mil_navic_kotlikove_dotace
  • TZB-info.cz: Vyjádření strojírenského zkušebního ústavu na téma kotlíkové dotace [online]. [cit. 2016-08-30]. Dostupné z: http://vytapeni.tzb-info.cz/kotlikove-dotace/13757-vyjadreni-strojirenskeho-zkusebniho-ustavu-s-p-na-tema-kotlikove-dotace
  • TZB-info.cz: Nevyhovující uhelné kotle se již probírají v televizi [online]. [cit. 2016-08-30]. Dostupné z: http://vytapeni.tzb-info.cz/kotlikove-dotace/14305-nevyhovujici-uhelne-kotle-se-jiz-probiraji-v-televizi
  • Idnes.cz: Frýdlantsko zamořuje levné uhlí z Polska. Do kamen přitom vůbec nepatří [online]. [cit. 2016-08-30]. Dostupné z: http://ekonomika.idnes.cz/lide-topi-nekvalitnim-a-skodlivym-uhlim-z-polska-f65-/ekonomika.aspx?c=A130123_081403_liberec-zpravy_tm
  • Deník.cz: Dotované ekologické kotle likviduje nekvalitní palivo [online]. [cit. 2016-08-30]. Dostupné z: http://karvinsky.denik.cz/zpravy_region/dotovane-ekologicke-kotle-likviduje-nekvalitni-palivo-20160113.html
  • Ministerstvo životního prostředí: Reakce MŽP na vyjádření opozičních politiků k čerpání OPŽP ve včerejší reportáži v Událostech České televize [online]. [cit. 2016-08-30]. Dostupné z: http://www.mzp.cz/cz/news_160815_Reakce_cerpani_OPZP
English Synopsis
Czech subsidies for the replacement of old boilers will continue, but without coal

Counties will receive an additional 300 million Czech crowns for the replacement of old boilers. The continuation of the European Commission grants conditional only subsidize renewable energy sources.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.