logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Postavit si nový komín je zase o něco jednodušší

Snižování energetické náročnosti budov vede k využívání zdrojů tepla s nižším výkonem. Vysoká efektivita spalování navíc snižuje teplotu spalin. To umožňuje snižování průměru komínových vložek a zjednodušování konstrukcí komínů. Nový kompletní třívrstvý komínový systém má název Heluz Smart.

Reklama

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení
Heluz Smart
Heluz Smart
Heluz Smart

Heluz Smart, který nám v rozhovoru představil Pavel Heinrich, produktový manažer společnosti Heluz cihlářský průmysl, přijede na stavbu na jedné paletě jako kompletní stavebnice. Určen je pro všechny typy spotřebičů a paliv, pevných, plynných i kapalných a pro suchý i mokrý provoz. Průměry vložek jsou 160 nebo 180 mm, přičemž půdorysný rozměr komínu je pouhých 32 × 32 cm. Zákazník si může objednat čtyř, šesti nebo osmimetrový komínový komplet. Pokud je třeba délku upravit, je k dispozici i další příslušenství, tak aby bylo možné po 50 cm komín nastavovat. Komínové vložky jsou hned z výroby opatřené tepelnou izolací. V kompletu jsou všechna dvířka, tmely, malta, takže se stavební firma už o nic nemusí starat. Požadovaná bezpečná vzdálenost mezi komínovým pláštěm a okolním hořlavým materiálem je díky nejnovějším certifikacím pouze 30 mm při tloušťce tepelné izolace ve střeše do 40 cm.

Další část rozhovoru, který si můžete poslechnout v záznamu, se týkala požární odolnosti stěn ze systémů Heluz se zděním na Heluz pěnu a maltu SIDI. Ze série zkoušek a dalších expertních posouzení vyplývá, že konstrukce stěny s těmito moderními zdicími materiály jsou požárně bezpečné. Jedním z nejdůležitějších závěrů jsou výsledky velkorozměrové požární zkoušky nenosné stěny velikosti 5 × 5 m z Heluz UNI 25 broušená šířky 25 cm vyzděné na polyuretanovou pěnu. Zde lze nyní garantovat požární odolnost až do výšky 6 m. Další podrobnosti k požární odolnosti stěny budou brzy zveřejněny v záznamu přednášky Pavla Heinricha na konferenci Požární bezpečnost staveb 2022, která se konala 21. září v Praze.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.