logo TZB-info

Reklama

Konec horka v bytových domech – klimatizace bez velkých stavebních úprav, rychle a levně

Díky změně klimatu se teploty stále zvyšují. Instalace klimatizace v bytových domech je často neřešitelný problém. Významnou změnu k lepšímu přináší nový systém GRIDEO Home. Jeho implementace je rychlá, a bez velkých stavebních úprav. Využívá obnovitelné zdroje energie a dodává i teplo a elektřinu.

Reklama

1. V bytových domech se v letním období bez klimatizace dá vydržet jen s velkými obtížemi

Teploty v našich městech se díky změně klimatu již zvýšily tak, že v bytových domech se v letním období bez klimatizace dá vydržet jen s velkými obtížemi. A trend zvyšujících se letních teplot bude pokračovat i nadále. Podle vědců teplota v Praze během následujících 30 let stoupne na úroveň, kde je dnes Neapol. Tedy budeme mít u nás stejné teplo, jako bychom se i se svými domy přestěhovali o 1 000 km jižněji.


2. Běžná řešení jsou často drahá a komplikovaná

Lidé bydlící v bytových domech často kupovali a stále kupují své byty bez klimatizace. Až následně pak hledají možnosti řešení, jak si pro své byty dodatečně zajistit během léta přijatelné teplotní podmínky. Řešení ale nebývá vždy snadné. Jednou z variant je vybudování individuálních klimatizací pro jednotlivé byty. To s sebou ale nese značné množství vzhledově nevábných a život znepříjemňujících chladicích jednotek na balkonech či fasádě bytového domu, nemluvě o problémech s jejich povolováním. Nedostatky první varianty může nahradit vybudování samostatného bytového rozvodu chladu s centrální chladící jednotkou. To je však spojeno s velkými stavebními úpravami a vysokou finanční náročností. Přibývá i stále více obyvatel, kteří si uvědomují, že je důležité při volbě řešení vyhodnotit i dopady na životní prostředí.

3. Systém GRIDEO Home nevyžaduje velké stavební úpravy

Naštěstí v dnešní moderní době již lze najít systémy, které se dokážou velmi dobře popasovat se všemi výše zmíněnými problémy. Např. systém GRIDEO Home umožňuje zajistit jednotný chladící systém pro celý bytový dům bez nutnosti budování samostatného domovního rozvodu chladu. Systém využívá pouze stávající infrastrukturu bytového domu. Dochází k minimalizaci stavebních úprav včetně s ní spojených úspor z nižší investiční náročnosti. Díky napojení na centrální chladící domovní jednotku je výroba chladu realizována na střeše bytového domu, kde esteticky ani hlukově nijak nepřekáží. Klimatizovaný bytový dům je pohledově k nerozeznání od domu bez klimatizace.

4. GRIDEO Home umí dům zásobovat i tepelnou a elektrickou energií

Díky tomu, že systém GRIDEO Home využívá pro výrobu chladu vysoce účinné tepelné čerpadlo, dokáže bytový dům efektivně zásobovat i tepelnou energií. Předehřev teplé užitkové vody je realizován v průběhu celého roku. V přechodných obdobích může být teplo ze systému dodáváno též do ústředního topení.

5. GRIDEO Home je vysoce ekologický

Systém GRIDEO Home je vysoce šetrný k životnímu prostředí. Je napojen na střešní fotovoltaickou mini-elektrárnu (je součástí řešení) a v maximální možné míře využívá obnovitelnou solární energii. Elektrická energie ze slunce, kterou systém nevyužije na výrobu chladu nebo tepla, je poskytována pro zásobování společných prostor bytového domu. Snižuje tím náklady na energii ze sítě.

6. GRIDEO Home obsahuje inteligentní řízení s prvky SMART home

GRIDEO Home využívá inteligentního řízení tepelného komfortu bytových prostor. To např. znamená, že aktivně předchází nesprávnému nastavení výkonu klimatizace, tj. vzniku vysokých teplotních změn v krátkých časových intervalech, na které jsou někteří lidé citlivější. Právě z nesprávného užívání klimatizace (typicky v hotelích u moře, kdy klimatizace nejde buď vůbec anebo na plný výkon pro rychlé dochlazení) plyne naprostá většina zdravotních problémů, kterým se dá správným nastavením předcházet. U topení např. s předstihem vyhodnotí v rámci jasného dne tepelné zisky ze slunečního záření a sníží včas výkon vytápění tak, aby místnost nebyla přehřátá. Systém GRIDEO Home bere při automatickém řízení výkonu topení a klimatizace v úvahu nejen teplotní preference uživatelů bytu, ale i ostatní faktory, které hrají pro pocitovou tepelnou pohodu důležitou roli – např. venkovní teplota, míra oslunění místnosti, vlhkost vzduchu, aktuální stav větrání místnosti, předpověď počasí apod. Systém GRIDEO Home dokáže reagovat s dostatečným předstihem a upravit výkon jak topení tak klimatizace v rámci jednoho místa, aby byl zajištěn vysoký komfort obyvatel bytu s co nejnižšími nároky na spotřebovanou energii.

7. GRIDEO Home je implementovatelný velice rychle (2-3 týdny)

Systém GRIDEO Home je rychle implementovatelný do stávajících bytových domů. Od započetí výstavby do jejího dokončení jde o pouhé cca 2-3 týdny. Takto rychle lze postupovat jen díky tomu, že veškeré úpravy včetně stavebních jsou jen v minimálním rozsahu. Díky tomu je možné systém implementovat již do letní sezóny 2020.

8. Shrnutí výhod GRIDEO Home pro obyvatele bytového domu

Obyvatelé bytového domu po implementaci systému GRIDEO Home získají:

  • kompletní řešení chlazení v celém domě1,
  • dodávku tepla z vysoce účinné výroby využívající obnovitelné zdroje,
  • elektrickou energii pro společné prostory z obnovitelného zdroje,
  • vyšší tepelný komfort díky integrovanému ovládání chlazení a vytápění s prvky umělé inteligence,
  • dodatečný ekologický zdroj energie pro teplo, chlad i elektrickou energii.

Obyvatelé bytového domu se nemusí prakticky o nic starat – systém je dodáván na klíč, je dodavatelem zafinancovánnásledně i dlouhodobě provozován. Společenství vlastníků tím získává spolehlivého partnera, který odborně zajistí servis a provoz veškeré související technologie.


1 lze realizovat v případě zájmu minimálně 80 % domácností bytového domu

 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2020, všechna práva vyhrazena.