logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Invertorové vzduchem chlazené chladiče kapaliny a tepelná čerpadla vzduch/voda Carrier 30RBV/30RQV

Na jaře letošního roku představila firma Carrier nejnovější generaci AquaSnap – kompaktní chladiče se vzduchem chlazeným kondenzátorem a tepelná čerpadla typu vzduch/voda pro obytné budovy a malé komerční aplikace s frekvenčně řízeným kompresorem. Nové jednotky nabízejí vysokou energetickou účinnost, propracovaný řídicí systém a široké možnosti uplatnění.

Jsou vyráběny ve dvou řadách – 30RBV – pouze chlazení a 30RQV – chlazení a tepelné čerpadlo. V současné době jsou k dispozici dvě výkonové varianty – 17 nebo 21 kW nominálního výkonu.

Celkové foto

Zde invertorová technologie přináší výhodu jak ve zvýšení účinnosti provozu, tak výrazně přispívá k přesnému udržení požadovaných parametrů chlazené či ohřívané vody a tím ke zvýšení komfortu či přesnosti při technologických procesech. V neposlední řadě zcela omezuje proudovou špičku při startu klasického kompresoru. Přesnost řízení kompresoru je zajištěna IPDU / Inteligent Power Drive Unit/ hybridní invertorovou technologií. Regulace využívá tzv. PWM – šířkovou pulzní modulaci, kdy je při fixním napětí regulována frekvence napájení kompresoru. Vlastní provedení kompresoru je dvojité rotační s přesazením křídel o 180° a DC bezkartáčovým motorem. Toto řešení tak dává předpoklad velmi vyváženého chodu bez vibrací a s nízkým hlukem i při velmi nízkých otáčkách. Toto je dále předpokladem k velmi širokému provoznímu rozsahu a dlouhodobé spolehlivosti a životnosti. Dvojitý plášť kompresoru funguje jako akustická izolace a snižuje tak emitovaný hluk. Všechny tyto kompresory jsou vybaveny systémem pro předcházení problémů s olejem a mazáním při nízkých okolních teplotách. Když jsme u nízkých okolních teplot, tak provozní limit tepelných čerpadel řady 30RQV je od −20 °C a výstupní topná voda až do 60 °C. Režim chlazení je omezen okolní teplotou +46 °C a nejnižší okolní teplotou −10 °C. Co se týče chladiva – je použito R410 A označované firmou Carrier jako Puron.

Ale celý systém je vždy tak silný, jako je silný jeho nejslabší článek, a tak i zde by pouze kompresor nemohl pracovat optimálně bez dalších kvalitních komponentů okruhu. Expanzní ventil je tudíž v elektronickém provedení, bi-flow konstrukce u tepelných čerpadel a o odvod tepla v režimu chlazení, ev. přívod tepla v režimu vytápění se stará ventilátor s plynule měnitelnými otáčkami. Je usazen na pevné konstrukci pro snížení hluku při rozběhu a geometrie ventilátoru snižuje hluk hlavně v nízkofrekvenčním pásmu.

Celkové schéma
Celkové schéma
Master slave
Master slave

Uživatelské rozhraní
Uživatelské rozhraní

O chod celého systému se stará kompletně nově vyvinutý řídicí systém. Nové ovládání má ve standartu komunikační protokol MOD Bus – BAC Net či LON Talk je možný jako příslušenství.

 • Řídicí systém umožňuje řízení celého systému chlazení či vytápění a po doplnění čidla teploty v bojleru natápět zásobník teplé vody
 • Ovládat přídavný kotel či přídavné oběhové čerpadlo a provoz solárního ohřevu
 • Pracovat v režimu Master/slave, kdy je možné spojit do kaskády až 4 jednotky
 • Uživatelské rozhraní může pracovat jako prostorový termostat a tak dávat zpětnou vazbu o teplotě v referenční místnosti či pouze jako uživatelské rozhraní. Toto rozhraní může být vzdáleno až 50 m od jednotky
 • Je možné zvolit ze tří provozních režimů:
  • Provoz je ovládán dálkovými kontakty
  • Provoz je ovládán z uživatelského rozhraní
  • Provoz je řízen pomocí MOD Bus protokolu

Tak jako kdysi, kdy firma Carrier přišla s prvními jednotkami s integrovaným hydraulickým modulem, tak i u těchto jednotek je možnost volby mezi třemi provedeními:

 • Jednotka bez hydromodulu – pro speciální aplikace či rekonstrukce, kde je strojovna oběhové vody stávající
 • Jednotka s integrovaným hydraulickým modulem a čerpadlem s fixními otáčkami
 • Nebo dle nejnovějšího trendu s čerpadlem s proměnlivým průtokem. Vzhledem k sílícím tlakům na úspory energií jsou některé prvky topných či chladicích okruhů osazovány dvoucestnými regulačními ventily. V tomto případě je možné dosáhnout výrazných úspor při běhu oběhového čerpadla (až o 2/3 příkonu čerpadla při částečné zátěži) a v neposlední řadě je zvýšen komfort provozu, protože je eliminován hydraulický hluk, který může vznikat při uzavření části odběrů a ve zbylé části okruhu dojde ke zvýšení rychlosti proudění.
Hydraulický modul
Hydraulický modul
Čerpadlo hydromodulu
Čerpadlo hydromodulu

Výsledkem těchto inovačních kroků je splnění Euroven třídy A pro obě chladicí jednotky a na základě celosezónního topného faktoru obě jednotky splňují energetickou třídu A+.

 
Technická data
Technická data

Pro další informace či technická data kontaktujte obchodní a servisní kancelář firmy AHI Carrier CZ.


AHI CARRIER CZ s.r.o.
logo AHI CARRIER CZ s.r.o.

Společnost AHI Carrier je součástí koncernu UTC CCS Carrier HVAC Europe, která zabývá se výrobou, dodávkami, pronájmem a servisem chladicí, klimatizační a tepelné techniky pro nejrůznější aplikace.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.