logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Rozšíření řady tepelných čerpadel Carrier vzduch/voda

V letošním roce došlo k rozšíření nabídky řady tepelných čerpadel Carrier vzduch/voda . V současné době pokrývají tepelná čerpadla Carrier systému vzduch/voda topný výkon v rozsahu 4 až 105 kW nominálního výkonu. Jednotky typu chladič kapaliny včetně funkce tepelného čerpadla jsou k dispozici až do výkonu 552 kW – řada 30RQ.

Tepelná čerpadla systému vzduch/voda

TČ vzduch/voda jsou dodávána ve dvou řadách.

Obě řady jsou vyráběny ve variantě bez a nebo s integrovaným hydraulickým modulem/ čerpadlo, expanzní nádoba, pojistný ventil a průtokové čidlo/. Řada menších jednotek 30AW je osazena frekvenčně řízeným kompresorem včetně plynulého řízení otáček ventilátoru. Tato řada je schopna pracovat jak v režimu chlazení, tak v režimu vytápění. Výkonová řada byla rozšířena o dva modely ve třífázovém provedení – velikosti 012 a 015 – tj. nominální výkon 12 a 15 kW. Jednotky řady 61 AF jsou optimalizovány pro režim topení tepelným čerpadlem s maximální výstupní teplotou až 65°C a umožňují kombinaci širokého příslušenství, které je schopno technicky vyhovět velice širokým požadavkům provozu – jako příklad OPT 11 – zvýšený externí tlak ventilátoru až 100 Pa umožňuje osazení jednotky uvnitř budovy, OPT 25 – elektronický softstarter snižuje rozběhový proud / jednotky 61 AF jsou osazeny fixspeedovým kompresorem/ nebo různými druhy rozhraní pro komunikaci s nadřazeným řídícím systémem / JBUS/MOD BUS, LON Talk či BAC Net /. Obě řady jednotek využívají pokrokové technologie pro zvýšení účinnosti režimu vytápění jako elektronické expanzní ventily – obě řady 30AW i 61AF, frekvenčně řízený kompresor – 30AW či systém ekonomizeru u řady 61 AF. Obě řady jednotek lze spřahovat do kaskády při ovládání dálkovými kontakty či využít sofistikovaný řídící systém pro komplexní řízení jak chodu vlastního tepelného čerpadla, tak pomocného elektroohřevu či plynového kotle, nebo ohřev TUV a chod sekundárního oběhového čerpadla.
Dělené jednotky Carrier 38AW/80AW

Tyto jednotky mají venkovní jednotku 38AW propojenou chlaďařským potrubím s vnitřním hydromodulem 80AW. Tento dělený systém tak má ve venkovním prostředí pouze nutné komponenty pro čerpání tepelné energie z venkovního vzduchu a uvnitř objektu je pak hydraulický modul s okruhem topné vody, která tak není vedena do venkovního prostoru a není tak nutné řešit protimrazovou ochranu topné vody. Tyto jednotky mají též ve vnitřním hydromodulu integrován elektrický dotop, který zabezpečuje zvýšení topného výkonu pod bodem bivalence či v případě poruchy tepelného čerpadla. Druhou možností je napojení externího kotle – zdroje tepla. Tato řada tepelných čerpadel pokrývá nejžádanější topný výkon od 5 do 15 kW. V současné době jsou kromě jednofázových jednotek navíc k dispozici dvě největší velikosti ve výkonu 12 a 15 kW i ve třífázovém provedení.

Co tyto jednotky zákazníkovi přinášejí?

V první řadě je to snížení maximálního proudu kdy např u jednotek s nominálním výkonem 12 kW je maximální proud jednofázové jednotky 23,0 A, zatímco u třífázové jednotky činí 15,4A. Ještě větší rozdíl je u nominálního proudu, kdy u jednofázové jednotky činí 12,22 A oproti 6,45A u třífázového provedení. Tato úspora se může projevit v dimenzování hlavního jističe domovní přípojky a tím i platbě za hlavní jistič. Dalším benefitem je energetická účinnost. Všechny jednotky řady 38AW/80 AW splňují jak v režimu chlazení , tak v režimu topení požadavky nejlepší energetické třídy A. Třífázové jednotky mají o 15 až 25 % lepší COP.

Dalším inovačním prvkem je rozdělení výkonových stupňů pomocného elektrodotopu do 3 výkonových stupňů, oproti 2 výkonovým stupňům u jednofázových jednotek. Důvodem je jemnější rozdělení pomocného elektrodotopu do všech tří fází a tím při chodu jak kompresoru, tak plný výkon elektrodotopu vyvážit všechny tři fáze, zatímco u jednofázového provedení jsou pouze dva výkonové stupně, které při aktivaci „balancují“ proud fáze na které je napojena venkovní jednota, respektive hlavní odběr – kompresor. Tím je též dosaženo vyvážení jednotlivých fází, avšak zde záleží na kombinaci venkovní jednotky a pomocného dotopu, kdy tyto hodnoty nemusí být shodné, zatímco u třífázového provedení je hodnota jednotlivých fází při plném chodu jak kompresoru, tak elektrodotopu naprosto shodná. Při reálnější situaci, kdy je objekt vytápěn pouze chodem kompresoru tepelného čerpadla, tak je u jednofázového provedení nutné vyvážení jednotlivých fází ostatními spotřebiči / sporák, spotřebiče s vyšším odběrem jako TV či dílna/ u třífázového provedení je toto vyvážení zcela automatické. Tento provozní stav byl jak celou loňsku topnou sezonu tak i zatím v letošním topném období, kdy u systému s korektním návrhem nebyl elektrodotop aktivován.

Do třetice všeho dobrého je u nových třífázových jednotek použito oběhové čerpadlo s EC motorem a plynule řiditelnými otáčkami, kdy je možná volba provozního režimu s konstantním nebo variabilním diferenčním tlakem. Oběhové čerpadlo je komponent, který má „naběháno“ nejvíce motohodin a tak úsporné oběhové čerpadlo se výrazně podílí na úsporách těchto jednotek a zvyšování komfortu provozu tepelného čerpadla / hydraulický hluk při zvýšeném průtoku nebo snížení účinnosti při podkročení optimálního průtoku vody systémem/.
Základní provozní parametry, jako minimální venkovní teplota -20°C, max. teplota topné vody 60°C / s kotlem až 80°C/, možnost doplnění systému o dvou zónový kit pro okruh podlahového topení a druhý okruh radiátory či fan-coily, další uživatelské rozhraní nebo komponenty pro ohřev TUV zůstávají zachovány.

Dálkové WIFI ovládání Heatmiser

Dalším novým prvkem v provozu tepelných čerpadel Carrier je použití programovatelného WiFi termostatu HEATMISER . I když v případě vytápění tepelným čerpadlem je ideálním řešením udržování konstantní teploty ve vytápěném prostoru, v případě dovolené, nemoci či jiných nenadálých situací je požadována možnost zasahovat dálkově do chodu otopného systému. V tomto případě nabízíme možnost ovládání systému pomocí dálkově ovládaného WiFi termostatu Heatmiser, který umožňuje pomocí bezplatné aplikace / Android systém i OS Apple/ řízení provozu tepelného čerpadla s dálkovou kontrolou teploty v referenční místnosti. Aplikace jednoduše umožňuje jak jednorázovou změnu požadované teploty, tak možnost dálkového přepsání časového programu chodu otopného systému.


AHI CARRIER CZ s.r.o.
logo AHI CARRIER CZ s.r.o.

Společnost AHI Carrier je součástí koncernu UTC CCS Carrier HVAC Europe, která zabývá se výrobou, dodávkami, pronájmem a servisem chladicí, klimatizační a tepelné techniky pro nejrůznější aplikace.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.