logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Řešení Saint‑Gobain pro udržitelné bydlení (HABITAT) - školy, nemocnice a budovy pro vzdělávání

Pro výstavbu, rekonstrukce, modernizace a zařízení škol, nemocnic a veřejných budov nabízíme celou řadu řešení zaměřených zejména na úsporu energií, akustickou a světelnou pohodu, zdravé prostředí, designové a estetické provedení exteriéru i interiéru.

Školy a budovy pro vzdělávání


Legenda:

Střecha Příčky Okna Odvádění dešťové vody
Podlahy Podhledy Dveře Základy a sklepy
Fasáda Vnitřní prosklení Instalace odpadní, vodní a ventilace Jiné

STŘECHA

GLASSOLUTIONS

SGG CLIMATOP® ONE – Maximum úspory tepla. Vnější a vnitřní skla s pokovením Planitherm® ONE, hodnota Ug= 0,4 W/m2K,

ISOVER

Pro šikmé střechy Isover nabízí kromě systémových řešení, zahrnujících např. zateplení nad krokvemi, VARIO folie a doplňky pro parotěsnou ochranu nebo systém pro zateplení pochozí půdy – STEPcross, také samostatné čedičové a skelné izolace v deskách či rolích. Pro ploché střechy je vhodné využít vlastností jak polystyrenu, tak čedičových desek. Isover má v nabídce systémy COMBI ROOF, které kombinují protipožární vlastnosti čedičové vlny a pevnostní vlastnosti pěnového polystyrenu. Pro správné odvodnění plochých střech je vhodné použít spádové desky a klíny Isover.

Speciálním řešením pro ozelenění střech jsou pak vegetační panely Culti Flora.

PAM

EPAMS® je systém pro sběr a podtlakové odvádění dešťových vod z plochých střech od střešní vpusti až po napojení na dešťovou kanalizaci. EPAMS® zahrnuje podtlakové střešní vpusti a litinové potrubí PAM SMU a kompletní příslušenství. PAM nabízí pomoc při návrhu i realizaci

PODLAHY

ADFORS

ADFORS VERTEX® GRID – sklo‑vláknitá mříž pro pevnější a pružnější potěr bez prasklin. Nízká hmotnost nezatěžuje stropy, eliminuje zvednuté rohy při vyzrávání a oproti klasické kari síti je lehčí, k řezání stačí nůž a manipulaci zvládne 1 osoba.

GLASSOLUTIONS

SGG LITE-FLOOR® – Vrstvené bezpečnostní sklo se skládá ze dvou nebo více vrstev skla, spojených fóliemi. V případě rozbití skla udrží fólie kousky skla pohromadě. Kombinací různých tlouštěk nebo množství jednotlivých složek můžeme získat bezpečnostní vrstvená skla vyhovující specifickým požadavkům.

ISOVER

Pro zlepšení akustiky podlah se využívají kročejové desky z čedičových i skelných vláken, dále pak elastifikovaný polystyren. Podlahy na terénu je třeba izolovat i tepelně – k tomu se využívají pěnové polystyreny, při velkém zatížení polystyreny extrudované, které unesou až 70 t na m2.

WEBER

Podlahová řešení od standardních materiálů až po materiály a technologie pro náročné práce: samonivelační hmoty, betonové potěry, opravy a vysprávky, vyrovnávací hmoty, cementové a anhydritové potěrové hmoty, zahradní hmoty, certifikované systémy pro balkony a terasy, lepicí a spárovací tmely, akustické řešení pro podlahy.

RIGIPS

Suché podlahy ze sádrokartonových nebo sádrovláknitých desek usnadní, urychlí a v celkových nákladech i zlevní provedení podlahové konstrukce. Vynikají výbornými tepelnými a akustickými vlastnostmi při minimální konstrukční výšce podlahy.

FASÁDA

ADFORS

ADFORS VERTEX® – výztužná sklo‑vláknitá mřížková tkanina (perlinka) zajistí prevenci prasklin fasádních i vnitřních omítek a je nezbytnou součástí zateplovacích systémů.

GLASSOLUTIONS

SLIM-WALL – Neprůhledný izolační panel s extrémními izolačními vlastnostmi Up=0,15 W/m2K. Celková tloušťka panelu 39 mm. Široká škála barevných provedení (jednostranně či oboustranně pohledový).

ISOVER

Pro většinu obytných staveb se používá kontaktního zateplení pěnovým polystyrenem. V případě zvýšených požadavků na požární ochranu je nutné použít minerální izolace. Pro kancelářské budovy je možné použití i provětrávaných systémů, kde mezi izolací a pohledovými panely je ještě oddělující vzduchová vrstva.

Speciálním řešením kontaktního zateplení se zvýšeným protipožárním účinkem je sendvičově uspořádaná deska Isover TWINNER, která je tvořena izolačním jádrem z grafitové izolace Isover EPS GreyWall a krycí deskou Isover TF PROFI tloušťky 30 mm, která dokáže odolávat požáru minimálně po dobu 30 minut a výrobek lze použít pro stavby s požární výškou do 22,5 m.

WEBER

Fasády škol a veřejných budov se často stávají součástí hřišť a prostoru, kde tráví volný čas velký počet lidí. Zateplovací systém weber therm flex s rázovou odolností až 90 J přináší řešení pro fasády u kterých lze předpokládat značné namáhání.

Nabízí širokou škálu řešení fasád i certifikovaných zateplovacích systémů s mnoha variantami povrchových úprav pro každý typ budovy. Omítky: široká, pestrá a moderní nabídka barev a struktur. Omítky Weber jsou připravené k přímému použití a splňují nejen technické požadavky, ale také reagují na současné trendy v architektonickém ztvárnění fasád.

PŘÍČKY

ADFORS

ADFORS nabízí širokou škálu moderních designových sklo‑vláknitých tapet ADFORS NOVELIO®. Přetíratelné tapety reprezentuje řada Decoration. Novou generaci tapet představuje řada Nature s finální barevnou úpravou. Pro zlepšení kvality vzduchu v interiéru lze vybrat Novelio CleanAir, který má schopnost pohlcovat a neutralizovat formaldehyd. Řada Mold-X je vhodná pro vlhké prostředí, kde si poradí s plísněmi a bakteriemi.

ECOPHON

V zájmu kvalitní výuky musíte být schopni slyšet a přemýšlet zároveň v jeden čas. Pokud veškerou vaši energii využíváte pouze k tomu, abyste dobře slyšeli, co říká vyučující, budete si pamatovat mnohem méně z toho, co jste slyšeli. Mít kvalitní akustické prostředí ve školách je velmi zásadní. K vytvoření učebny s optimální dobou dozvuku a dobrou srozumitelností řeči je zapotřebí doplnit akustický stropní podhled o stěnové zvukové absorbéry Ecophon Akusto™ Wall. Ideální instalace stěnových absorbérů je na zadní stěnu (naproti vyučujícímu) a dále stěnu přilehlou. V takovém případě je dosaženo optimálních akustických podmínek pro výuku.

GLASSOLUTIONS

SGG CONTRAFLAM STRUCTURE – Čiré protipožární bezpečnostní sklo, pro celoskleněné, bezrámové aplikace do interiéru. Odolnosti od EW30 až po EI120 minut.

ISOVER

Mezi izolace určené do systémů suché výstavby patří deskové izolace z čedičových vláken nebo rolované výrobky Isover ze skelných vláken. U učeben z důvodu vyšších požadavků na akustiku doporučujeme volit tl. izolace co nejvyšší ideálně 100 mm či více.

RIGIPS

Systémy suché vnitřní výstavby pro řešení příček (včetně předstěn) nabízí příčky akustické a protipožární, příčky vhodné do sanitárních prostor, příčky opláštěné impregnovanými deskami nebo s úpravou proti plísním do trvale vlhkých prostor (bazény, wellness, vývařovny) a také příčky vhodné do prostor s vyšším mechanickým namáháním (chodby, šatny). Příčky a předstěny s unikátní technologií Activ’Air® pohlcují emise formaldehydu a přispívají k čistému vnitřnímu prostředí budov. Sádrové omítky a stěrky jsou materiály z přírodního sádrovce k omítání veškerého zdiva v interiéru se schopností regulovat vlhkost a udržovat příjemné mikroklima.

WEBER

Weber nabízí ucelenou řadu vnitřních omítkových směsí včetně štuků. V portfoliu Weber jsou též zastoupeny sádrové omítky, které jsou velmi oblíbeny pro svůj hladký vzhled. V neposlední řadě je potřeba zmínit klimoregulační vnitřní omítku pro zdravé prostředí.

PODHLEDY

ECOPHON

V zařízeních a provozovnách pro výchovu a vzdělávání musí být dodrženy normové hodnoty podle příslušné české technické normy upravující optimální doby dozvuku – ČSN 730527, která je závazná. Hodnoty uvedené v ČSN nelze dosáhnout bez použití vysoce výkonných zvukově pohltivých systémů, ideálně ještě doplněné o stěnové absorbéry. Pozitivní vlivy optimálního akustického prostředí ve výukových prostorách zahrnují především omezení namáhání hlasivek u vyučujících, zlepšení soustředění a koncentrace studentů, snížení únavy, vyčerpání, stresu a snadnější poslech a mluvení díky zlepšení srozumitelnosti řeči. Společnost Ecophon nabízí vysoce účinná řešení do všech typů prostor ve školních zařízeních, jako jsou učebny, přednáškové sály, jídelny, šatny, tělocvičny a sportovní haly.

ISOVER

Při použití minerálních desek Isover do podhledů se výrazně zvyšují jejich celkové akustické účinky. Minimální doporučenou tloušťkou izolace jsou 4 cm, ovšem pro optimální fungování jsou vhodné tloušťky 8 – 10 cm v závislosti na použitém podhledu.

RIGIPS

Systémy suché vnitřní výstavby pro řešení podhledů nabízí protipožární, akustické a designové podhledy, podhledy opláštěné impregnovanými deskami nebo s úpravou proti plísním vhodné do sanitárních prostor a prostor s vysokou vzdušnou vlhkostí, a také kazetové sádrokartonové podhledy. Akustické materiály Rigips (Rigiton, Gyptone, Casoprano) jsou i v tak náročných prostorách jako jsou například školská a zdravotnická zařízení, restaurace, jídelny a menzy, velkoprostorové kanceláře, či dokonce sportovní zařízení, kina, divadla a další víceúčelové prostory velmi vhodné. Kombinací rozdílných vlastností kazetových či velkoplošných perforovaných materiálů lze docílit optimální akustiky a skvělého designu.

VNITŘNÍ PROSKLENÍ

GLASSOLUTIONS

SGG VISION LITE – Antireflexní sklo s vrstvou, která výrazně snižuje odraz světla na povrchu skla. Zbytkový odraz je velmi nízký (méně než 1 %). Ideální pro muzejní vitríny, ochranu obrazů či interiérové příčky.

RIGIPS

Řešení pro vnitřní zasklení v systému příček formou zabudování nadsvětlíků a dalších otvorů.

OKNA

GLASSOLUTIONS

SGG CLIMATOP® ACOUSTIC – Hluk tlumící. Interiérové sklo bezpečnostní, vrstvené Stadip Protect Silence® VSG 44.2 Při tloušťce izolačního skla 40 mm neprůzvučnost Rw= 38 dB. Odolnost proti násilnému vniknutí P2A.

DVEŘE

GLASSOLUTIONS

SGG STADIP® SILENCE – Zvukově izolační vrstvené sklo s bezpečnostní charakteristikou, složené ze dvou nebo více vrstev skla spojených akustickou folií. Umožňuje výrazně snížit přechod hluku v interiéru – mezi kancelářemi nebo v izolačním skle omezit akustickou zátěž z exteriéru (v blízkosti dálnic nebo hlučných ulic).

INSTALACE ODPADNÍ, VODNÍ A VENTILACE

ISOVER

Isover má připraveny kompletní systémy pro izolace kruhových či čtyřhranných potrubí, průmyslové zásobníky, komíny a další speciální aplikace. Novinkou jsou pak protipožární systémy z minerálních vln ULTIMATE.

PAM

Potrubí z tvárné litiny pro rozvody pitné, užitkové a požární vody nebo pro gravitační či tlakové odvádění odpadních vod. Litinový bezhrdlový systém PAM SMU je ideálním řešením pro odvod odpadních vod uvnitř budov (podhledy, stoupačky). Vedení vysoce agresivních vod z laboratoří, velkokuchyní nebo agresivního vzduchu je určen systém PAM SMU Plus se zesílenou povrchovou ochranou. Od litinových systémů očekávejte obrovskou životnost, bezpečnost, nehořlavost, mechanickou odolnost, jednoduchou montáž a výjimečné akustické vlastnosti.

ODVÁDĚNÍ DEŠŤOVÉ VODY

PAM

Litinové dešťové svody mají u nás i v Evropě dlouhou tradici. PAM na tuto tradici navazuje nabídkou hrdlového litinového systému SME (standardní provedení) a TYP R / ANTIK (historické provedení). Dešťové vody lze odvádět v tlakovém i gravitačním režimu proudění s využitím hrdlového SME i bezhrdlového litinového potrubí uvnitř i vně budovy. Ať už zvolíte jakoukoliv konstrukci litinového systému, vždy oceníte základní vlastnosti litiny: životnost, bezpečnost, nehořlavost, mechanickou odolnost i skvělé akustické vlastnosti.

ZÁKLADY A SKLEPY

ISOVER

Pěnový polystyren lisovaný do forem, Isover EPS Perimetr a Isover EPS SOKL 3000, je možné použít i tam, kde je vlhko a nemůžeme použít standardní izolace. Proto se používají jako izolace podzemních stěn a soklů. V případě izolace stěn ve velkých hloubkách je nutné použít extrudované polystyreny, které jsou výrazně pevnější a zároveň odolné vůči vodě.

WEBER

Dále Weber nabízí řadu výrobků vhodných pro hydroizolaci sklepních prostor a bitumenovou stěrku jako vnější ochranu konstrukce pod úrovní terénu.

JINÉ

ADFORS

Sklo-vláknitá výztužná geomříž do asfaltových vrstev ADFORS GLASGRID® zpomaluje vznik reflexních trhlin. Její použití zaručuje prodloužení životnosti vozovky až 3násobně.

GLASSOLUTIONS

SGG PICTUREit – Sklo s digitálním potiskem tisk ve vysokém rozlišení. Pomocí této technologie je možné na sklo tisknout vzory, fotografie či texty. Vytvoření vlastních návrhů v barevném provedení není ničím omezeno.

PAM

PAM nabízí litinové poklopy pro kanalizační a vodoměrné šachty nebo další inženýrské sítě s možností uzamčení proti nežádoucí manipulaci; kanálkové mříže, klasické i obrubníkové vpusti, voděodolná a atypická řešení přístupu inženýrských sítí. Dodáváme řešení od nejmenšího zatížení v chodníku až po přistávací dráhu na letišti.

WEBER

Řešení pro čističky odpadních vod.


Nemocnice


Legenda:

Střecha Příčky Okna Odvádění dešťové vody
Podlahy Podhledy Dveře Základy a sklepy
Fasáda Vnitřní prosklení Instalace odpadní, vodní a ventilace Jiné

STŘECHA

GLASSOLUTIONS

SGG COOL-LITE SKN 176 v kombinácii s SGG STADIP SILENCE – Perfektní, navzájem důmyslně sladěná kombinace spolehlivé ochrany před sluncem, vysoké světelné propustnosti a excelentní tepelné izolace s akustickou izolaci. Izoluje velmi dobře vnitřní prostory a snižuje tak náklady na vytápění.

ISOVER

Pro šikmé střechy Isover nabízí kromě systémových řešení, zahrnujících např. zateplení nad krokvemi, VARIO folie a doplňky pro parotěsnou ochranu nebo systém pro zateplení pochozí půdy – STEPcross, také samostatné čedičové a skelné izolace v deskách či rolích. Pro ploché střechy je vhodné využít vlastností jak polystyrenu, tak čedičových desek. Isover má v nabídce systémy COMBI ROOF, které kombinují protipožární vlastnosti čedičové vlny a pevnostní vlastnosti pěnového polystyrenu. Pro správné odvodnění plochých střech je vhodné použít spádové desky a klíny Isover.

Speciálním řešením pro ozelenění střech jsou pak vegetační panely Culti Flora.

PAM

EPAMS® je systém pro sběr a podtlakové odvádění dešťových vod z plochých střech od střešní vpusti až po napojení na dešťovou kanalizaci. EPAMS® zahrnuje podtlakové střešní vpusti, litinové potrubí PAM SMU a kompletní příslušenství. PAM nabízí pomoc při návrhu i realizaci podtlakového systému EPAMS®.

PODLAHY

ADFORS

ADFORS VERTEX® GRID – sklo-vláknitá mříž pro pevnější a pružnější potěr bez prasklin. Nízká hmotnost nezatěžuje stropy, eliminuje zvednuté rohy při vyzrávání a oproti klasické kari síti je lehčí, k řezání stačí nůž a manipulaci zvládne 1 osoba.

ISOVER

Pro zlepšení akustiky podlah se využívají kročejové desky z čedičových i skelných vláken, dále pak elastifikovaný polystyren. Podlahy na terénu je třeba izolovat i tepelně – k tomu se využívají pěnové polystyreny, při velkém zatížení polystyreny extrudované, které unesou až 70 t na m2.

RIGIPS

Suché podlahy ze sádrokartonových nebo sádrovláknitých desek usnadní, urychlí a v celkových nákladech i zlevní provedení podlahové konstrukce. Vynikají výbornými tepelnými a akustickými vlastnostmi při minimální konstrukční výšce podlahy.

FASÁDA

ADFORS

ADFORS VERTEX® – výztužná sklo‑vláknitá mřížková tkanina (perlinka) zajistí prevenci prasklin fasádních i vnitřních omítek a je nezbytnou součástí zateplovacích systémů.

ISOVER

Pro většinu obytných staveb se používá kontaktního zateplení pěnovým polystyrenem. V případě zvýšených požadavků na požární ochranu je nutné použít minerální izolace. Pro kancelářské budovy je možné použití i provětrávaných systémů, kde mezi izolací a pohledovými panely je ještě oddělující vzduchová vrstva.

Speciálním řešením kontaktního zateplení se zvýšeným protipožárním účinkem je sendvičově uspořádaná deska Isover TWINNER, která je tvořena izolačním jádrem z grafitové izolace Isover EPS GreyWall a krycí deskou Isover TF PROFI tloušťky 30 mm, která dokáže odolávat požáru minimálně po dobu 30 minut a výrobek lze použít pro stavby s požární výškou do 22,5 m.

PŘÍČKY

ADFORS

ADFORS nabízí širokou škálu moderních designových sklo-vláknitých tapet ADFORS NOVELIO®. Přetíratelné tapety reprezentuje řada Decoration. Novou generaci tapet představuje řada Nature s finální barevnou úpravou. Pro zlepšení kvality vzduchu v interiéru lze vybrat Novelio CleanAir, který má schopnost pohlcovat a neutralizovat formaldehyd. Řada Mold-X je vhodná pro vlhké prostředí, kde si poradí s plísněmi a bakteriemi.

ISOVER

Mezi izolace určené do systémů suché výstavby příček patří deskové izolace z čedičových vláken nebo rolované výrobky Isover ze skelných vláken. U nemocničních pokojů z důvodu vyšších požadavků na akustiku doporučujeme volit tl. izolace co nejvyšší ideálně 100 mm či více.

RIGIPS

Systémy suché vnitřní výstavby pro řešení příček (včetně předstěn) nabízí příčky akustické a protipožární, příčky vhodné do sanitárních prostor, příčky opláštěné impregnovanými deskami nebo s úpravou proti plísním do trvale vlhkých prostor (řešení pro RTG vyšetřovny a vývařovny) a také příčky vhodné do prostor s vyšším mechanickým namáháním (chodby, šatny). Příčky a předstěny s unikátní technologií Activ’Air® pohlcují emise formaldehydu a přispívají k čistému vnitřnímu prostředí budov.

Sádrové omítky a stěrky jsou materiály z přírodního sádrovce k omítání veškerého zdiva v interiéru se schopností regulovat vlhkost a udržovat příjemné mikroklima.

PODHLEDY

ECOPHON

Pocit klidu a bezpečí při hospitalizaci je zásadní. Optimální zvukové prostředí urychluje léčbu pacientů, zlepšuje spánek a snižuje krevní tlak. Zdravotnický personál se může lépe koncentrovat na svoji práci. Hladina hluku v nemocnicích se za poslední léta velmi zvýšila. Moderní technické vybavení a pracující lidé vytvářejí hluk, který se dále zesiluje díky použitým tvrdým materiálům.

Akustické systémy Ecophon HygieneTM splňují striktní požadavky na hygienu a nepodporují výskyt bakterií.

ISOVER

Při použití minerálních desek Isover do podhledů se výrazně zvyšují jejich celkové akustické účinky. Minimální doporučenou tloušťkou izolace jsou 4 cm, ovšem pro optimální fungování jsou vhodné tloušťky 8 – 10 cm v závislosti na použitém podhledu.

RIGIPS

Rigips nabízí protipožární, akustické a designové podhledy a také podhledy s úpravou proti plísním vhodné do sanitárních prostor a prostor s vysokou vzdušnou vlhkostí.

Rigips představuje také akustické designové podhledy a předstěny (Rigiton, Gyptone, Casoprano), které pomohou dosáhnout akustického komfortu s nezaměnitelným designem v restauracích, obchodních prostorech i velkoprostorových kancelářích.

Akustické sádrokartonové desky Rigiton a desky a kazety Gyptone s unikátní technologii Activ’Air® přispívají k příznivému hodnocení budov – certifikační systémy BREEAM’s a LEED.

VNITŘNÍ PROSKLENÍ

GLASSOLUTIONS

SGG SUPERCONTRYX ® je speciální sklo, které zajišťuje optimální ochranu proti různým intenzitám rentgenového záření. V laboratořích, lékařských zařízeních, všude tam, kde je potřeba chránit osoby před rentgenovým zářením.

OKNA

GLASSOLUTIONS

SGG COOL-LITE® XTREME se vyznačuje jedinečnou selektivitou vyšší než 2. Selektivita udává poměr propustnosti světla – co možná nevyšší – k celkové úrovni prostupu energie – co možná nejnižší.

S hodnotou Ug = 1,0 W/m2K představuje nejúčinnější protisluneční sklo na trhu. Jinak řečeno: extrémně nízký prostup energie je provázen nejlepší světelnou propustností.

DVEŘE

GLASSOLUTIONS

SGG CLIP-IN DOOR jsou dveře, vyrobené s revolučním patentovaným závěsem, který je prakticky „neviditelný “ Zvuková izolace je zabezpečena modernějším designem závěsů a je výrazně vyšší v porovnání s tradičními celoskleněnými dveřmi.Závěs byl dále konstruován ke snížení rizika přivření prstů. Provedení kovového závěsu může být eloxované tak z nerezové oceli. Varianty použitelných skel SGG SATINOVO®, nebo extračiré SGG DIAMANT®. Výborných výsledků lze dosáhnou s protihlukovým zasklením za pomoci STADIP SILENCE které vám zajistí dokonalou intimitu při jednáních.

INSTALACE ODPADNÍ, VODNÍ A VENTILACE

ISOVER

Isover má připraveny kompletní systémy pro izolace kruhových či čtyřhranných potrubí, průmyslové zásobníky, komíny a další speciální aplikace. Novinkou jsou pak protipožární systémy z minerálních vln ULTIMATE.

PAM

Potrubí z tvárné litiny pro rozvody pitné, užitkové a požární vody nebo pro gravitační či tlakové odvádění splaškových vod. Litinový bezhrdlový systém PAM SMU je ideálním řešením pro odvod odpadních vod uvnitř budov (podhledy, stoupačky). Od litinových systémů očekávejte obrovskou životnost, bezpečnost, nehořlavost, mechanickou odolnost, jednoduchou montáž a výjimečné akustické vlastnosti.

ODVÁDĚNÍ DEŠŤOVÉ VODY

PAM

Litinové dešťové svody mají u nás i v Evropě dlouhou tradici. PAM na tuto tradici navazuje nabídkou hrdlového litinového systému SME (standardní provedení) a TYP R / ANTIK (historické provedení). Dešťové vody lze odvádět v tlakovém i gravitačním režimu proudění s využitím hrdlového SME i bezhrdlového litinového potrubí uvnitř i vně budovy. Ať už zvolíte jakoukoliv konstrukci litinového systému, vždy oceníte základní vlastnosti litiny: životnost, bezpečnost, nehořlavost, mechanickou odolnost i skvělé akustické vlastnosti.

ZÁKLADY A SKLEPY

ISOVER

Pěnový polystyren lisovaný do forem, Isover EPS Perimetr a Isover EPS SOKL 3000, je možné použít i tam, kde je vlhko a nemůžeme použít standardní izolace. Proto se používají jako izolace podzemních stěn a soklů. V případě izolace stěn ve velkých hloubkách je nutné použít extrudované polystyreny, které jsou výrazně pevnější a zároveň odolné vůči vodě.

JINÉ

ADFORS

Sklo-vláknitá výztužná geomříž do asfaltových vrstev ADFORS GLASGRID® zpomaluje vznik reflexních trhlin. Její použití zaručuje prodloužení životnosti vozovky až 3násobně.

PAM

PAM nabízí litinové poklopy pro kanalizační a vodoměrné šachty nebo další inženýrské sítě s možností uzamčení proti nežádoucí manipulaci; kanálkové mříže, klasické i obrubníkové vpusti, voděodolná a atypická řešení přístupu inženýrských sítí. Dodáváme řešení od nejmenšího zatížení v chodníku až po přistávací dráhu na letišti.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.