logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Abeceda akustiky: vnitřní příčky


© Fotolia.com

Akustika vnitřních konstrukcí patří mezí nejčastěji reklamované skutečnosti nových bytů. Je to také důsledkem skutečnosti, že navrhování akustiky příček na minimální normové hodnoty je standardním nešvarem dnešních projektů, přestože za podobné peníze je možno navrhnout a zrealizovat výrazně výkonnější konstrukci. Podobně jako u tepelných izolací došlo v souvislosti se zavedením energetického průkazu budovy k výraznému zlepšení její tepelné ochrany, dojde zcela analogicky se zavedením akustického štítku budovy k navrhování akustický účinnějších konstrukcí, protože standardní „C“ již nikdo nebude chtít.

1. Úvod

Pro návrh pohodlného a komfortního bydlení je akustika vnitřních příček zcela zásadním parametrem. Mezi jednotlivými typy příček jsou z akustického hlediska zcela zásadní rozdíly. Laická a někdy i odborná veřejnost si tyto rozdíly často uvědomí až v okamžiku, kdy ve svém obývacím pokoji či ložnici večer podrobně slyšíme dění v koupelně či ložnici svého souseda. Pak je však na návrh akusticky výkonnější konstrukce zpravidla již pozdě.

2. ČSN 73 0832 – základní akustické požadavky také pro vnitřní příčky

Akustické požadavky na vnitřní příčky nám stanovuje ČSN 73 0832:2010 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky a její doplňková změna Z3 z března 2017. Ta nám stanovuje požadavky na vzduchovou neprůzvučnost vnitřních příček minimálními hodnotami na stavební vzduchovou neprůzvučnost. Velmi často se v praxi stává, že tyto hodnoty stavební vzduchové neprůzvučnosti se chybně zaměňují s hodnotami laboratorními, které byly získány měřením příček za ideální normové situace v laboratoři. Rozdíl obou hodnot tj. stavební a laboratorní vzduchové neprůzvučnosti je dán vztahem:


w … hodnota stavební vzduchové neprůzvučnosti
Rw … hodnota laboratorní vzduchové neprůzvučnosti
k1…korekce závislá na typu konstrukce, vyjadřující vliv vedlejších cest šíření zvuku
  • k1=2 dB, základní hodnota platná pro všechny dělicí konstrukce v masivních zděných nebo montovaných panelových stavbách z klasických materiálů (cihly, beton).
  • k1=2 až 5 dB, doporučené hodnoty pro těžké dělicí konstrukce ve skeletových stavbách (např. vyzdívané konstrukce ve skeletu apod).
  • k1=4 až 8 dB, doporučené hodnoty pro lehké dělicí konstrukce v dřevostavbách (deskové dílce, sádrokartonové konstrukce, dřevěné stropy apod.).
Obr. 1: Požadavky na vzduchovou neprůzvučnost v budovách stanovuje ČSN 73 0832.
Obr. 1: Požadavky na vzduchovou neprůzvučnost v budovách stanovuje ČSN 73 0832.

Pozor!
Při nejmírnějším požadavku na stavební neprůzvučnost R´w = 42 dB je tedy třeba např. u SDK příčky volit laboratorní neprůzvučnost Rw=42+8=50 dB či více.

2. Porovnání vzduchové neprůzvučnosti vybraných příček.

Chování různých typů příček z akustického hlediska si můžeme dobře ukázat na vybraných reprezentantech. Pro porovnatelnost je vždy volena příčka tloušťky 100 mm. Rozdíl laboratorních hodnot vzduchové neprůzvučnosti je jasně patrný.

Obr. 2: Porovnání laboratorních hodnot vzduchové neprůzvučnosti vybraných vnitřních příček tloušťky 100 mm.
Obr. 2: Porovnání laboratorních hodnot vzduchové neprůzvučnosti vybraných vnitřních příček tloušťky 100 mm.

3. Isover SmartAPP – chytrá aplikace nejen pro akustiku.

Akustické chování různých typů vnitřních příček je přehledně zpracováno v aplikaci Isover SmartAPP. Aplikace je určena nejen pro profesionální stavaře, ale dokáže ji dobře využít i běžný stavebník. Zde je možno během chvilky zjistit laboratorní vzduchovou neprůzvučnost navržené příčky a zjistit, zda-li za shodné peníze nebo jen o málo dražší není k dispozici příčka akusticky výrazně účinnější. Příčka bude v interiéru akusticky fungovat desítky let, často celou životnost stavby, a její nedostatečná akustika by uživatele skutečně trápila každý den. Také zde jako již mnohokrát platí, že nejsme tak bohatí, abychom si mohli kupovat nejlevnější věci.

Obr. 3 Isover SmartAPP – aplikace nejen pro akustiku. Ke stažení zdarma. Určeno nejen pro profesionály.
Obr. 3 Isover SmartAPP – aplikace nejen pro akustiku. Ke stažení zdarma. Určeno nejen pro profesionály.

4. Budoucnost akustiky vnitřních příček – akustický štítek budovy.

Akustika vnitřních konstrukcí má zásadní a přímý vliv na kvalitu a komfort bydlení. Podobně jako u hodnocení spotřeby tepla tj. kvalitě zateplení se předpokládá vznik tzv. akustického štítku budovy, kdy akustická kvalita jednotlivých konstrukcí bude vyjádřena na stupnici např. A-F. Akusticky standardní, dnes nejvíce používané vnitřní příčky budou i na stupnici jakýsi střed např. D, kvalitativně lepší příčky budou C až po akusticky nejlepší řešení pro vysoce komfortní domy (ekvivalentně pasivní domy v oblasti vytápění) v kategorii A. Tak se každý investor ihned dozví, jakou kvalitu si za jaké peníze kupuje a podobně jako u energetického štítku na budovy či spotřebiče nikdo dnes standardní D nebude chtít.

Obr. 4: Také v rámci Evropské Unie se předpokládá zpřísnění akustických požadavků na vzduchovou neprůzvučnost.
Obr. 4: Také v rámci Evropské Unie se předpokládá zpřísnění akustických požadavků na vzduchovou neprůzvučnost.
Obr. 5: Dvojitě opláštěná příčka na dvojité konstrukci RIGIPS SK 24 vyplněná minerální izolací Isover AKU pro velmi kvalitní akustiku. Rw = 62-65 dB.
Minerální izolace Isover AKU pro velmi kvalitní akustiku. Rw = 62-65 dB.

Obr. 5: Dvojitě opláštěná příčka na dvojité konstrukci RIGIPS SK 24 vyplněná minerální izolací Isover AKU pro velmi kvalitní akustiku. Rw = 62-65 dB.
Obr. 6: Pro dosažení odpovídající úrovně vzduchové neprůzvučnosti je kromě vlastní skladby nezbytné dodržení příslušných detailů.
Obr. 6: Pro dosažení odpovídající úrovně vzduchové neprůzvučnosti je kromě vlastní skladby nezbytné dodržení příslušných detailů.

5. Akustika vnitřních příček - závěry

  • Akustika vnitřních příček je zásadním parametrem pro kvalitu a komfort bydlení.
  • Laboratorní hodnoty vzduchové neprůzvučnosti je nezbytné pro skutečný stav upravit tj. snížit o vliv vedlejších cest šíření zvuku.
  • Jednotlivé příčky se akusticky velmi liší.
  • Komfortní bydlení nikdy nebude dosaženo se standardními hodnotami vzduchové neprůzvučnosti.
  • Dobrou pomůckou pro porovnání akustiky konstrukcí je aplikace Isover SmartApp popř. v budoucnu akustický štítek.
  • Pro dosažení odpovídající úrovně vzduchové neprůzvučnosti je kromě vlastní skladby nezbytné dodržení příslušných detailů.
  • Použitím lehkých SDK příček s minerální vatou je možno docílit vynikající akustiky při minimální tloušťce příčky. Tak je možno ušetřit i cenný obytný prostor.

5. Literatura

[1] ČSN 73 0832:2010 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky
[2] http://www.isover.cz/
[3] http://www.isover.cz/sites/isover.cz/files/assets/documents/prospekt-pricky-podhledy_1-2017.pdf
[4] http://www.isover.cz/sites/isover.cz/files/assets/documents/katalog_9-2017.pdf
[5] http://www.isover.cz/sites/isover.cz/files/assets/documents/isover-mch.pdf


Ing. Pavel Rydlo

pracuje jako manažer technické podpory společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ a.s divize Isover. Vystudoval ČVUT v Praze, je autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby. Od roku 1996 se aktivně zabývá vývojem a aplikacemi tepelných izolací pro stavebnictví.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.