logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Fotovoltaiku v ČR nechceme. I když tvrdíme, že ano

Podpora OZE po česku je jedna velká groteska. Nové podmínky Nové zelené úsporám na fotovoltaiku zahrnují podmínku omezení maximálního rezervovaného výkonu pro připojení do sítě.

Reklama

Od 15. 2. začínají platit nové podmínky Nové zelené úsporám a v nich dochází k úpravám dotací na fotovoltaiku. Většina změn se týká výše dotací podle kombinace s jinými opatřeními. Kromě toho ale přibyla i jedna podstatná podmínka nefinanční: „Omezení maximálního rezervovaného výkonu pro připojení do sítě na 50 % maximálního výkonu FVE“. To ale – opět – dostává českou obnovitelnou energetiku do bizarní situace.

Zelené elektřiny v síti potřebujeme co nejvíc

Na jedné straně máme:

Aktivně usilujeme o to, aby zelené elektřiny bylo v síti co nejmíň

A na druhé straně podmínkami dotací pro domácnosti a pro obce říkáme „fotovoltaika jen pro vlastní spotřebu, hlavně do sítě nic neposílat nebo co nejmíň“.

Chápu, proč se to děje, rezervace o připojení vyčerpaly kapacitu sítě na několik let dopředu. SFŽP chce touto podmínkou umožnit připojení většího množství fotovoltaiky i v oblastech, kde síť nemá dostatečnou kapacitu.

Ale my přece chceme mít v síti co největší množství levné bezemisní elektřiny. A jsou chytřejší způsoby, jak to řešit než natvrdo omezovat výkon pro připojení do sítě. Namátkou:

  • možnost zjistit dostupnou kapacitu jinak než tak, že si ji rezervuji
  • uvolnění rezervací, kde neprobíhá žádná instalace (spekulativní rezervace)
  • zpoplatnění nevyužité rezervace po určité době
  • podpořit široké využívání spotových tarifů, takže odběratelé a prosumeři budou přizpůsobovat svůj odběr a výrobu tak, aby to síti pomohlo. V ČR jsme naopak využívání spotových tarifů omezili.
  • podmínění instalace fotovoltaiky chytrým řízením, které reflektuje minimálně hodinové ceny elektřiny, ideálně i počasí, profil spotřeby v domě a spolupráci s dalšími elektrickými spotřebiči
  • maximální usnadnění podmínek pro provoz velkých akumulátorů, které by zvýšily odolnost lokálních sítí
  • zahrnutí akumulátorů do komunitní energetiky, které by dále zvýšilo výhodu lokálních OZE
  • zpřístupnění ovládání domácí elektrárny obchodníkovi, distributorovi či agregátorovi za odměnu, takže tito budou moci řídit domácí elektrárnu tak, aby jim to co nejvíc vyhovovalo. Takto funguje například sonnencommunity
  • co nejrychlejší rozvoj agregátorů flexibility, kteří by dokázali k přebytkům lokálně přiřadit zátěž a takto snížit jak zatížení přenosové soustavy, tak ceny podpůrných služeb

To je jen pár příkladů, ne vyčerpávající výčet.

Úprava pravidel trhu s elektřinou je levnější než tuny mědi

U všech zmíněných návrhů se jedná o administrativní úkony, které umožňují připojení významně většího množství obnovitelných zdrojů, ale i třeba elektromobilů nebo tepelných čerpadel, při zachování stability sítě.

Hlavní technický úkol je potom samozřejmě posílení sítě – silnější kabely a větší transformátory. Taková modernizace je ovšem nákladná a relativně pomalá. O to víc by mělo být v zájmu provozovatelů distribučních soustav, aby navržená pravidla vstoupila v platnost co nejrychleji. Umožňují přesnější a rychlejší řízení výroby a spotřeby, čímž omezují výskyt kritických stavů i při – v porovnání s rozvojem obnovitelných zdrojů – pomalém tempu modernizace sítě.

Ve srovnání s tisíci tun mědi nutnými pro modernizaci elektrizační soustavy nestojí administrativní opatření skoro nic a lze je provést významně rychleji. Nebrání nám v nich ani fyzika, ani technika ani nedostatek peněz.

Přečtěte si také Hornsdale Power Reserve: jak postavit největší baterii na světě v ráji plynových elektráren Přečíst článek

Čtyři hlavní překážky rozvoje moderní energetiky

Brání nám v nich v první řadě konzervativní přístup v energetice, kde navenek tvrdíme, že naším cílem je rozvoj OZE, abychom mohli čerpat dotace. Ale reálně usilujeme o to, aby maximum elektřiny poskytovaly konvenční zdroje, co nejdéle to půjde.

V druhé řadě je to lobby provozovatelů konvenčních zdrojů a je to naprosto logické. Když si odběratelé snižují spotřebu a staví obnovitelné zdroje, snižuje se spotřeba elektřiny z uhelných a jaderných elektráren a tím i příjmy jejich vlastníků. Když k tomu začne konkurence stavět akumulátory, sníží se i váš příjem za podpůrné služby. Nechcete přijít o svůj byznys.

Ve třetí je to pochopitelná obava provozovatelů přenosových a distribučních soustav, aby se jim síť nerozpadla. Nehledě na to, že v podmínkách tradiční energetiky byla stávající síť zcela dostačující a její provoz mnohem jednodušší.

Ale síťařům by jednak všechna navržená opatření pomohla a jednak zkušenosti ze zahraničí obavy tuzemských distributorů nepotvrzují. V zahraničí mají mnohem větší instalovaný výkon obnovitelných zdrojů, a dokonce nemají ani měření po fázích. Navzdory tomu síť v okolních zemích pravidelně nepadá, a to ani když 80 % zátěže pokrývají větrné elektrárny (situace v Německu v prosinci 2023).

Ve čtvrté je to odpor obchodníků s elektřinou – čím víc elektřiny si lidi vyrobí sami, tím méně ji budou nakupovat od obchodníků. A do toho přijde komunitní energetika a spotové tarify, kdy lidi budou platit za elektřinu ze sítě ještě méně, a navíc po dodavateli elektřiny budou chtít, aby jim to vyúčtoval. Stejně jako provozovatelé uhelných zdrojů jako obchodník nechcete přijít o své příjmy.

Z toho vyplývá, že ani majoritní výrobci elektřiny, ani provozovatelé distribučních a přenosových soustav a ani obchodníci s elektřinou – tedy prakticky všichni hlavní aktéři v energetice – rozvoj obnovitelných zdrojů nechtějí! Snižují jim příjmy, zvyšují náklady a přidělávají práci.

Jediný důvod, proč se obnovitelné zdroje v ČR staví: EU (a technologický pokrok)

Vedle toho ale vzniká paradoxní situace, kdy lze běžně koupit technologie, které vyrábí elektřinu z větru a slunečního záření. Lidi a firmy o vlastní zdroje čisté elektřiny jeví zájem, ale hlavně EU na tyto zdroje dává peníze!

A jakožto zástupce tradiční energetiky buď budete sedět a koukat, jak fotovoltaiku s baterkami instaluje zákazníkům někdo jiný a kasíruje za to peníze z eráru, nebo tyto technologie začnete nabízet taky.

A jde to krásně! Lidé vás znají. Nejste nějaký Franta elektrikář, dodáváte jim elektřinu spolehlivě už desítky let. Mají s vámi smlouvy. Dosud jste pro zákazníky byli jen logem na faktuře a technikem, co dělá odečty. Teď jste pro ně poskytovatelem energetických služeb. Montujete fotovoltaiku, tedy čistý zdroj elektřiny, který lidem zvyšuje soběstačnost, snižuje emise a účet za elektřinu. Radíte s úsporami energie, dodáváte úsporné a ekologické zdroje tepla. Zkrátka jste ten, kdo svým zákazníkům přináší čisté energie a kvalitnější život. Zlepšujete svou image a prostřednictvím spokojených klientů k vám proudí peníze z EU.

Ale oni pak po vás začínají chtít takové věci jako výkup přebytků a jejich sdílení. Nebo součtové měření. A vy byste svým zákazníkům najednou řekli „tak to ne, nech si svou krabici a svoje panely, když ti na ně EU dala peníze, ale necpi se mi s tím do byznysu“? To snad ne. Elegantnější bude využít svého vlivu, proti změnám zalobovat nebo je zpomalit (s tím vám dost pomůže solární boom z roku 2010) a před zákazníkem jen pokrčit rameny „víte, já bych strašně rád, ale stát mi to neumožňuje“.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.