logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Bezpečnost a správná instalace fotovoltaiky na veletrhu Amper 2024

Bezpečnost fotovoltaických elektráren je důležitá nejen pro zákazníka a jeho majetek, ale také pro pojišťovnu nebo pro revizního technika. I drobná chyba může přitáhnout na střechu blesk nebo v méně závažných případech prodloužit návratnost fotovoltaiky.

Reklama

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

Elektrotechnický veletrh Amper proběhl ve dnech 19. – 21. března 2024. I když na ploše samotného veletrhu mnoho komponentů pro fotovoltaiku nebylo, jako téma tvořila značnou část doprovodného programu. K němu patřilo i Malé fotovoltaické fórum pořádané Českou fotovoltaickou asociací (ČFA).

Na fóru ČFA zazněly časté chyby, kterých se dopouští instalační firmy. Ať už ve snaze ušetřit, nebo z důvodu nedostatečné odbornosti. A právě odbornost je to, co nabízí Česká fotovoltaická asociace, když nabízí školení a certifikace pro montéry fotovoltaických systémů a revizní techniky. Jaké následky může mít nekvalitně provedená instalace fotovoltaiky? Dozvíte se v reportáži z veletrhu.

Soudní znalec Milan Hošek v rozhovoru upozorňuje například na častý nesoulad provedení hromosvodu s platnými normami. Instalace fotovoltaiky na dosud nevodivou střechu zvyšuje pravděpodobnost zásahu blesku až padesátkrát. Kromě ohrožení majetku to může být problém pro všechny zúčastněné. Pro instalační firmu i pro revizního technika, kteří mohli opomenout, nebo v horším případě vědomě zanedbat bezpečnost elektrárny a ohrozili tak majetek i zdraví zákazníka. Pro zákazníka, který se domáhá náhrady škody, i pro pojišťovnu, která při nesprávné instalaci odmítá plnit.

Přečtěte si také Fotovoltaika Více k tématu

Ředitel ČFA Petr Maule ale upozorňuje i na méně tragické, ale nepříjemné ekonomické problémy vyplývající z nedůsledné instalace. I když do střechy zrovna neuhodí blesk, špatně nainstalovaná fotovoltaika má delší návratnost a kratší životnost jednotlivých komponentů. U jakých součástí elektrárny se nejčastěji chybuje a jaké jsou nevýhody vyplývající z revize od firmy, která elektrárnu instalovala? Podívejte se na video.

Pro lepší kvalitu budoucích instalací ČFA vedle pravidelných školené připravila i certifikaci pro firmy a referenční stavby fotovoltaického systému. Firma může u ČFA požádat o certifikát a asociace následně na referenční stavbě provede kontrolu, zda instalace splňuje všechny nároky certifikace. Pokud instalace vyhoví, dostane firma certifikát s platností 4 roky. Jak certifikace vznikla? Dozvíte se v reportáži z veletrhu Amper 2024.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.