logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

3 věci, které potřebujete na stavbu velké fotovoltaiky v ČR: pozemek, peníze a trpělivost

Máte peníze, pozemek a chcete velkou fotovoltaickou elektrárnu. Nebo máte pole a líbí se vám agrofotovoltaika. Obojí je navíc dotované z Modernizačního fondu. Vypadá to, že stavbě nic nebrání, ale jsme v ČR. Co vás čeká? Na to jsme se zeptali našich hostů ve studiu TZB-info.

Reklama

Pozvání do studia přijali Miroslav Calda ze společnosti Atlantis, Martin Sedlák ze Svazu moderní energetiky a Lukáš Jelínek z firmy Enery.

Postavit velkou fotovoltaickou elektrárnu v Maďarsku trvá půl roku, v ČR počítáme 5–8 let. Kde to vázne?

Deset let byla v ČR velká fotovoltaika nežádoucí. V současnosti se karta obrací, ale se stavbou těchto zdrojů nejsou v ČR po letech útlumu téměř žádné zkušenosti. A to především ze strany dotčených orgánů, které mají stavbu povolovat.

Sem patří nejen úředníci, ale i zastupitelé obce, na jejímž území se má elektrárna stavět. Nevědí, co přesně je fotovoltaická elektrárna, jaké z toho pro obec plynou příležitosti, povinnosti a rizika. Z této neznalosti plynou rozdílné požadavky na investora nebo instalační firmu. V ČR pro povolování fotovoltaiky neexistuje jednotný postup, požadavky úřadů se tedy liší a nejde je předvídat a plánovat. Takový přístup stavbu významně zpomaluje a tím ve finále i prodražuje.

Další zpomalení představují dlouhé lhůty. Příprava pozemku, změna územního plánu, získání územního rozhodnutí, získání stavebních povolení, zajištění připojení k síti, zajištění všech věcných břemen – v každé fázi může nastat zádrhel. Vyřízení veškeré administrativy je v ČR záležitost přibližně na 5 let. V jiných zemích je to přitom mnohem rychlejší, potřebná povolení lze obstarat během několika měsíců.

Přečtěte si také Fotovoltaika Více k tématu

Co čeká zájemce o stavbu velké fotovoltaické elektrárny v roce 2022?

V první řadě je to posouzení pozemku a jeho vhodnosti pro instalaci. Více než technické aspekty se však opět řeší náležitosti administrativní – územní plán, stavební povolení a další. Další velkou kapitolou je připojení elektrárny k síti – distributor musí mít pro nový zdroj v síti volnou kapacitu. Ta se musí zarezervovat, přičemž je potřeba dodržet určité termíny. Současně je ale potřeba brát ohled na termíny administrativy vyplývající z povolovacího procesu. Distribuce dále stanovuje místo připojení elektrárny do sítě, které může být vzdálené i několik kilometrů. Celý proces bude trvat minimálně několik let.

Přečtěte si také Jaký je nejlepší sklon a orientace fotovoltaických panelů pro solární pole? Přečíst článek

Agrofotovoltaika

Solární elektrárna se speciální konstrukcí umožňuje pole s fotovoltaikou zemědělsky využívat. Lze tedy na poli pěstovat plodiny a zároveň provozovat čistý zdroj elektřiny. Co je možné technicky, však není možné legislativně. Podle zákona lze půdu využívat buď zemědělsky nebo pro výrobu elektřiny, ale ne obojí. Pro tento účel bude nutné upravit legislativu, do té doby v ČR nejde agrofotovoltaiku legálně postavit. Je to škoda, tento typ instalace je podporován Modernizačním fondem a dle zkušeností instalačních firem je poptávka obrovská.

Přečtěte si také Pole stíněné fotovoltaikou Přečíst článek

Jaká jsou další specifika agrofotovoltaiky například z hlediska bezpečnosti? Co musí řešit instalační firma při stavbě elektrárny na brownfieldu? Kolik tak stojí jeden megawatt pozemní fotovoltaiky? Pusťte si video s diskuzí.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.