logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Fotovoltaika za korunu a levnější elektřina pro firmy – ČEZ a Komerční banka usnadňují pořízení solární elektrárny

Fotovoltaika je zdrojem dlouhodobě levné elektřiny. Pro řadu firem a obcí však není vlastní elektrárna finančně dostupná. ČEZ ve spolupráci s Komerční bankou připravil variantu pro firmy s odběrem elektřiny nad 50 megawatthodin ročně. Její výhodou jsou nulové vstupní náklady a provoz bez starostí.

Reklama

ČEZ ve spolupráci s Komerční bankou představili produkt Fotovoltaika za korunu. Je určen firmám, kterým umožňuje jednak s nulovými vstupními náklady využívat čistou elektřinu z obnovitelného zdroje a jednak si dlouhodobě zastropovat ceny pro část své spotřeby elektřiny.

Fotovoltaika jako služba

Fotovoltaika jako služba znamená, že ČEZ zákazníkovi nainstaluje elektrárnu, Komerční banka ji zaplatí, ale zákazník platí jen za odebranou elektřinu. Cena elektřiny z fotovoltaiky je nastavena tak, aby byla nižší než cena elektřiny ze sítě včetně všech poplatků, ale současně dostatečně vysoká, aby se elektrárna finančně vyplatila. Zároveň je tato elektřina 100% čistá, lokálně vyrobená a co je podstatné – její cena se za celou dobu provozu nezvyšuje. Elektrárna je splácena zákazníkem prostřednictvím plateb za odebranou elektřinu.

Platby za elektřinu jsou také jediné, co zákazník musí ohledně elektrárny řešit. Instalaci, provoz, údržbu a servis provádí ČEZ ESCO a tyto služby jsou zahrnuty v ceně elektřiny.

Jak to funguje?

Základním východiskem je, že když je fotovoltaika jednou nainstalována, vyrábí elektřinu zadarmo. Zákazník ale za tuto elektřinu platí. A má-li dostatečně velký odběr a platí-li dostatečně dlouho, zaplatí se celá investice, provozní náklady i úrok bance. Aby se fotovoltaika vyplatila všem stranám, je potřeba nastavit určité parametry.

Těmi hlavními jsou jednak spotřeba elektřiny u zákazníka vyšší než 50 MWh za rok a jednak závazek odebírat elektřiny z fotovoltaiky po určitou dobu. Podle výše své spotřeby má zákazník dvě možnosti:

  1. buď za 15 let může elektrárnu odkoupit za 1 korunu a dál si ji provozovat sám. Pak si může zákazník vybrat, jestli bude mít záruku do 20 let, nebo výměnu střídače v ceně. Dál už samozřejmě zákazník za elektřinu z fotovoltaiky nic neplatí.
  2. má-li výrazně větší odběr a tedy i větší elektrárnu, může mít elektřinu z vlastní fotovoltaiky na dobu neurčitou. I po 15 letech tak zákazník dál platí za elektřinu z fotovoltaiky a ČEZ ESCO se mu o ni dále stará.

Když ceny elektřiny rostou a zároveň je všeobecně žádoucí snižovat uhlíkovou stopu, je tato služba výhodná pro všechny zúčastněné. Celá služba a obchod pobíhá bez dotací.

Podobné obchodní modely

Pronájem nebo sdílení jsou různé názvy pro druh obchodu, kdy ten, kdo službu využívá, neplatí pořizovací náklady. V energetice již existuje několik takových obchodních modelů, se kterými se můžeme v praxi setkat.

Na stejném principu fungují i úspory energie metodou EPC (energy performance contracting). Zákazník si nechá udělat úsporná opatření ve svém objektu nebo objektech. Uspořené peníze se použijí na splátku investice. Po skončení projektu, tedy po splacení investice, úsporná opatření klientovi zůstanou a s nimi i uspořené peníze v plné výši. Fotovoltaiku za korunu od ČEZ a Komerční banky bychom mohli zjednodušeně nazvat „EPC na fotovoltaiku“.

PPA (power purchace agreement) neboli dohoda o odběru elektřiny z daného zdroje je velmi podobná modelu ČEZ ESCO a Komerční banky na dobu neurčitou. Instalační firma si postaví a provozuje fotovoltaiku na místě dle vlastního výběru a následně pro elektřinu z této elektrárny najde odběratele, který vyrobenou elektřinu vykoupí za stanovenou cenu. Hlavní rozdíl je, že vyjma výkupu elektřiny nemusí mít elektrárna s odběratelem nic společného – ani místo instalace. Odběratel tak nemusí fyzicky odebírat elektřinu z daného zdroje, propojení je pouze účetní, virtuální. V dohledné době by mělo být možné uzavírat PPA kontrakty v rámci EU. Tedy že český zákazník bude moci odebírat elektřinu za pevnou cenu z fotovoltaické elektrárny třeba ve Španělsku.

Přečtěte si také Podpora výroby elektřiny z OZE prostřednictvím Power Purchase Agreements Přečíst článek
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.