logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama
Akumulace elektřiny

Fotovoltaika s baterií v bytovém domě


Bytový dům s fotovoltaickou elektrárnou, foto © TZB-info.cz

Stejně jako rodinný dům i bytový dům má střechu, kam se dají dát fotovoltaické panely, suterén, kam lze umístit baterii a obyvatele, kteří by ocenili úspory a čistou elektřinu z vlastního zdroje. Jak lze využít hybridní fotovoltaiku v bytovém domě a co tomu brání?

Reklama

Hlavní zádrhel spočívá ve faktu, že o domě rozhoduje družstvo nebo SVJ a s instalací a provozem fotovoltaiky i dalších úprav musí souhlasit podle stanov buď většina, nebo všichni členové. Pro výbor družstva/SVJ přitom často bývá náročné přesvědčit obyvatele i o mnohem hmatatelnějších a srozumitelných věcech, jako je nutná rekonstrukce nebo zateplení budovy, natož o něčem tak abstraktním, jako je výroba elektřiny ze slunce.

Pro výbor družstva/SVJ je tak velmi těžké fotovoltaiku prosadit a pro případné odpůrce je velmi snadné ji blokovat. Lépe jsou na tom novostavby. U nich o instalaci a zprovoznění fotovoltaiky nerozhoduje početná skupina členů družstva nebo SVJ, ale jeden investor. Budoucí majitel bytu už bude postaven před hotovou věc – dům má fotovoltaiku – a buď si byt v takovém domě koupí, nebo ne.

Představme si, že investor, družstvo nebo SVJ rozhodli kladně a fotovoltaika s baterií „má zelenou“. Jaké jsou možnosti úspor?

Aby mělo smysl stavět na bytový dům fotovoltaiku, je nejprve potřeba sjednotit odběry domu do centrálního odběrného místa na patě domu, zavést podružné měření a vytvořit tak vlastní síť, tzv. mikrogrid. To znamená, že bytový dům má jeden hlavní jistič na patě domu, kde je i měření distributora a v bytech své vlastní elektroměry, které měří spotřebu uvnitř domu. Distributor tak vidí, kolik elektřiny spotřeboval celý dům, ne však jednotlivé byty. Spotřebu uvnitř domu si měří a rozúčtovává družstvo/SVJ samo.

Tento krok sice znamená náklady – výměna jističů a vytvoření centrálního odběrného místa. Ovšem shoda obyvatel domu se vyplácí už zde – místo, aby každý byt platil za svůj jistič, platí všichni obyvatelé domu jen za jedno odběrné místo na patě domu. V domě tak ještě není fotovoltaika ani baterie a obyvatelé celého domu už dohromady šetří několik desítek tisíc ročně. Nemluvě o stále zvažované variantě zvýšení poplatků za jistič zvaném „nová tarifní struktura“.

Pokud družstvo/SVJ bude pokračovat dále a přidá do domu fotovoltaiku, pokryje její výrobou část spotřeby domu. Z toho vyplývá úspora nákladů za nákup elektřiny ze sítě. A nejde jen o samotné kilowatthodiny. Díky domovnímu mikrogridu z předchozích odstavců se za elektřinu z vlastní fotovoltaiky neplatí distribuční poplatky ani další fixní platby. Další dobrá zpráva je, že na fotovoltaiku pro bytové domy lze čerpat dotace z Nové zelené úsporám (v Praze) nebo z IROP (zbytek ČR). Vzhledem ke klesajícím nákladům na fotovoltaiku a stoupajícím cenám elektřiny se taková investice může vrátit do čtyř let.

Fotovoltaiku je nutné správně dimenzovat, aby se většina vyrobené elektřiny spotřebovala v domě a jen minimum přeteklo do sítě. Samozřejmě lze minimalizovat přetoky, udělat třetí krok, instalovat domovní akumulátor a zvýšit využití vlastní elektřiny. Na rozdíl od fotovoltaiky však baterie dosud (začátek roku 2020) nestihly zlevnit do té míry, aby měly stejně rychlou návratnost, jako samotná fotovoltaika. Jejich instalace se tak za současných podmínek (rok 2020) bude bytovému domu vracet přibližně 14 a více let.

Informace pocházejí z publikace „Chci vlastní elektřinu a moderní domácnost. Co mi v tom brání? A vyplatí se to?“, kterou vydala kancelář Luďka Niedermayera ve spolupráci s Aliancí pro energetickou soběstačnost a advokátní kanceláří Doucha Šikola advokáti.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.