logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Snazší instalace fotovoltaiky na bytových domech a výhodnější prodej elektřiny z vlastního zdroje od ledna 2023


Fotovoltaická elektrárna na bytovém domě, foto © TZB-info

Rada Energetického regulačního úřadu (ERÚ) schválila novelu vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou, která umožní sdílení společně vyrobené elektřiny v bytových domech. Novela zavádí také povinnost provozovatele distribuční sítě přidělit tzv. výrobní EAN i výrobnám bez licence na výrobu elektřiny. Pro majitele malých výroben z obnovitelných zdrojů (typicky fotovoltaické panely) tak bude prodej přebytků elektřiny výhodnější a jednodušší.

Reklama

Novela vyhlášky č. 408/2015 Sb. o Pravidlech trhu s elektřinou, kterou 6. 12. 2022 schválila Rada Energetického regulačního úřadu (ERÚ), pomůže překonat problémy, kterým bytové domy při instalaci decentrálních zdrojů čelily v porovnání s rodinnými domy.

Pokud se lidé v bytovém domě rozhodovali pro instalaci společného zdroje pro výrobu elektřiny, měli dosud jen omezené možnosti. Energetický zákon ani jiný právní předpis totiž neumožňoval sdílení společně vyrobené elektřiny mezi jednotlivé domácnosti.

V některých bytových domech sice problém obcházeli např. slučováním odběrných míst do jediného odběrného místa, ale před takovým postupem ERÚ několikrát varoval. Zákon totiž odběratele ztotožňuje s odběrným místem, a to samé platí i pro ochranu spotřebitele. Pokud spotřebitel nemá samostatné odběrné místo, pro systém neexistuje. Nemůže si mj. vybrat ani vlastního dodavatele energií, protože po sloučení má dům jediné odběrné místo a může mít pouze jednoho dodavatele.

„Tyto komplikace byly důvodem, proč decentrální zdroje v podmínkách bytových domů dosud fungovaly jen zřídka – na rozdíl od rodinných domů, kde vidíme rozvoj domácích elektráren nejen v posledním roce. Novelizovaná vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou je naším legislativním příspěvkem ke komunitní energetice. Nově otevírá možnosti k většímu využití fotovoltaiky i pro stavební bytová družstva či společenství vlastníků bytových jednotek,“ říká Stanislav Trávníček, předseda Rady ERÚ.

Vyhláška umožňuje sdílení elektřiny prostřednictvím zavedení vůdčího odběrného místa, které bude v bytovém domě jediné a připojen k němu bude společný zdroj. Přes toto odběrné místo budou realizovány, resp. prodávány, také přebytky v domě nespotřebované elektřiny (přetoky) z domu do sítě. Vedle vůdčího odběrného místa ale budou stále fungovat i přidružená odběrná místa, která zůstanou jednotlivým bytům. Ty si tedy budou moci nadále vybírat vlastního dodavatele a také ochrana spotřebitele u nich zůstane nedotčena.

Přečtěte si také Fotovoltaika na bytovém domě umí snížit účty za elektřinu až o třetinu. Čeká se ale na komunitní energetiku Přečíst článek na ESTAV.cz

Snazší instalace fotovoltaiky pro bytová družstva a SVJ

Zvolený přístup zároveň umožní vybudovat společný zdroj i tam, kde by s jeho instalací nesouhlasili někteří vlastníci bytů či podílníci družstva. Projektu se totiž mohou účastnit jen ti, kteří o to projeví zájem. Ostatních obyvatel domu se změna nijak nedotkne. Podmínkou bude pouze schválení instalace zdroje domem jako celkem. O potřebné hlasovací kvótě budou rozhodovat pouze stanovy družstva nebo SVJ, nikoliv vyhláška.

Pokud si lidé v bytovém domě instalaci společného zdroje schválí, zvolí si účastníci projektu tzv. alokační klíč. Podle toho se bude rozdělovat společně vyrobená elektřina mezi jednotlivé domácnosti. Bude také potřeba instalovat nové elektroměry vyššího typu měření (typ B). Jejich instalace je běžně zpoplatněna, ERÚ se však dohodl s distributory, že v těchto případech budou nová měřidla instalována zdarma.

„Novelizovaná vyhláška se bude doplňovat také s novelou energetického zákona, tzv. lex OZE I, která již prochází legislativním procesem. Mezi připravovanými změnami je totiž i navýšení limitu pro instalaci vlastního zdroje bez nutnosti opatřit si licenci do 50 kilowatt. Zvýšený limit nejvíce využijí právě větší plochy střech bytových domů,“ upřesňuje Martina Krčová, členka Rady ERÚ.

Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou, kterou dnes schválila Rada ERÚ, bude ve sbírce zákonů zveřejněna v nejbližší době, ještě do konce tohoto roku. Účinnosti nový předpis nabyde od 1. ledna 2023.

Malí výrobci elektřiny od nového roku vydělají více na prodeji přebytků, umožní to druhý "výrobní" EAN

Co to je EAN?

EAN je osmnáctimístný číselný kód, který slouží k identifikaci odběrného místa. Existují dva typy EANu. Prvním typem je tzv. spotřební EAN. Ten se přiřazuje všem odběrným místům a je určen pro odběr elektřiny z distribuční sítě. Druhý typ je tzv. výrobní EAN, který slouží k dodávkám elektřiny do distribuční sítě nezávisle na spotřebním EANu.

V čem spočívá výhoda dvou EANů?

V případě, že má zákazník pouze spotřební EAN, znamená to, že může přebytky do sítě prodávat pouze stejnému obchodníkovi, od kterého elektřinu nakupuje. Ten mu obvykle nabídne pouze fixní výkupní cenu, která bývá výrazně nižší než aktuální spotová cena.

Výhodou dvou EANů je, že zákazník si může zvolit libovolného obchodníka jak pro nákup elektřiny, tak pro prodej přebytků do sítě. Pro nákup elektřiny si tak zákazník může s obchodníkem ujednat fixní cenu a pro výkup přebytků si s jiným dohodnout výkup za spotové ceny. Výnosy z prodeje přebytečné elektřiny tak mohou být mnohem vyšší.

Přečtěte si také Stroj na peníze: Fotovoltaika při vysokých cenách elektřiny ušetří desetitisíce korun ročně Přečíst článek

Jak se mění přidělení výrobního EANu?

Až dosud platilo, že povinnost přiřadit výrobní EAN má distributor pouze v případě, že se dotyčný zákazník stane držitelem licence na výrobu elektřiny. V praxi někteří distributoři výrobní EAN na požádání přidělovali i malým výrobnám bez licence, jiní naopak ne. Nově však platí, že pokud zákazník (bez ohledu na licenci nebo instalovaný výkon výrobny) požádá provozovatele distribuční soustavy o registraci výrobního EANu, distributor musí předávací místo registrovat vždy.

Pro majitele menších FVE bude s výrobním EANem prodej přebytečné elektřiny výnosnější a doba návratnosti celkové investice se tak zkrátí.

Pokud chcete výrobní EAN získat, oslovte svého distributora, který vám ho přidělí. Poté si budete moct najít nového obchodníka, kterému své přebytky prodáte.


Související změny v právní úpravě obnovitelných zdrojů energie (OZE)

Ke zrychlení výstavby OZE a rozvoji komunitní energetiky vláda aktuálně chystá další legislativní úpravy.

Poslanecká sněmovna v současnosti projednává novelu energetického zákona (tzv. lex OZE I), podle které pro výrobny OZE do 50 kWp v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše nebude vyžadováno územní ani stavební povolení. Zároveň tato novela zvyšuje hranici pro povinnost mít licenci na výrobu elektřiny z dosavadních 10 rovněž na 50 kWp. Tím se také zvětšuje skupina OZE, pro kterou novela vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou zavádí povinnost přidělit na žádost druhý EAN.

V pondělí 5. 12. 2022 skončilo meziresortní připomínkové řízení další novely energetického zákona (tzv. lex OZE II), která do českého právního řádu zavádí pojem energetického společenství a sdílení elektřiny. Tím umožní vznik komunitní energetiky.

Přečtěte si také Návrh komunitní energetiky a sdílení elektřiny vstupuje do mezirezortního řízení Přečíst článek
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.