logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.

www.svn.cz
logo SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.
18.3.2024
SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú., Jiří Karásek, koordinátor projektu DoubleDecker

Konference Transformace českého stavebnictví, uspořádaná v rámci projektu DoubleDecker v Nadaci ABF v Praze rozvířila diskuzi o cenové nedostupnosti bydlení, pomalé reakci na nové legislativní požadavky nebo na společenské změny.

18.5.2023
SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.

Povinné hodnocení budov a jejich připravenosti na chytrá řešení. SRI indikátor je komplexní hodnocení budovy, ve kterém se hodnotí jednotlivé technické oblasti vůči kritériím dopadu. Mezi hlavní technické oblasti patří např. vytápění, teplá voda, větrání, osvětlení, ale i nabíjení elektromobilů, obálka budovy a řízení spotřeby.

31.1.2023
SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.

Představujeme Vám časopis Zprávy ze SEVEn 2022/2023, ve kterém naleznete aktuální informace z oblasti úspor energie a obnovitelných zdrojů energie v České republice a zahraničí.

11.1.2023
Mgr. Jiří Zilvar, redakce

Cesta k plynové nezávislosti je elektrifikace. Průmyslová tepelná čerpadla umožňují využívat energii prostředí nejen při vytápění jednotlivých budov, ale i velkých podniků, obytných čtvrtí a celých měst. Jejich potenciálu a zkušenostem ze zahraničí se věnovala konference Průmyslová tepelná čerpadla 2022, kterou pořádala společnost Exergie.cz 30. listopadu 2022 v Brně.

20.7.2022
SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.

Energetickými štítky jsou povinně vybavena TČ od 26. 9. 2015 do jmenovitého tepelného výkonu 70 kW a souběžně od tohoto data musí nové výrobky splňovat minimální hodnoty sezónní energetické účinnosti vytápění, které jsou závazné pro TČ do jmenovitého tepelného výkonu až 400 kW.

5.4.2022
SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.

Jaké jsou hlavní požadavky a dotčené kategorie zdrojů tepla pro uvádění energetických štítků? Jak vypadají energetické štítky pro kotle, kamna, tepelná čerpadla a ohřívače vody? Na konci článku naleznete také odkaz na bezplatný e-learning kurz k tématu energetických štítků pro zdroje tepla.

9.12.2019
SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.

Na konci listopadu 2019 se uskutečnil již 3. workshop mezinárodního projektu BEACON zaměřený na úspory energie ve školách.

12.2.2018
SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.

Projekty zvyšující energetickou efektivitu se zaručeným výsledkem (Energy Performance Contracting, EPC) se ve většině případů zaměřují na objekty ve správě municipalit. Obdobně lze aplikovat projekty EPC také na veřejné osvětlení (dále VO).

21.3.2017
SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.

Školicí centrum pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB) bylo otevřeno. Dne 2. března 2017 se v budově Nadace ABF konala odborná konference se zahraniční účastí, jejíž součástí bylo slavnostní otevření školicího centra. Účastníci konference měli možnost prohlédnout si unikátní vybavení centra, které bude k dispozici všem účastníkům školicích kurzů.

25.6.2016
SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.

Chladicí vitrínové skříně, chladicí nápojové skříně a mrazicí boxy se zmrzlinou spotřebují velké množství energie a obsahují chladiva škodlivá pro životní prostředí.

31.3.2016
SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.

Jeden z pěti domácích přístrojů, testovaných spotřebitelskými a ekologickými sdruženími v rámci projektu MarketWatch, spotřebovává více energie, než je uváděno na energetickém štítku. U 19 výrobků každodenního použití bylo zjištěno, že porušují předpisy EU o energetické účinnosti.

1.8.2015
SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.

Energetické štítky jsou jedním z hlavních nástrojů pomoci spotřebitelům při výběru energeticky účinných produktů a spotřebičů. Kontrola ukázala, že řada výrobků má štítky nesprávné, poškozené, neúplné nebo zcela chybějící.

11.4.2015
SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.

Bude zaveden nový systém energetických štítků, který bude klasifikovat tepelná čerpadla podle míry dosažené sezónní energetické účinnosti vytápění. Metodika energetických štítků je přitom koncipována tak, že umožní vzájemné porovnání tepelných čerpadel s jinými zdroji tepla, které jsou zpravidla možným konkurentem TČ.

3.4.2015
SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.

Sjednocení dosud nepřehledných energetických štítků u spotřebičů plánuje na letošní rok Evropská unie, týkat se bude i českého trhu. Uvažuje se o odstranění kategorie A +, A ++ a také A +++ u ledniček, praček, sušiček a myček nádobí.

24.8.2014
SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú., Ing. Mgr. Michal Staša, SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.

Výsledky testování ukázaly, že více než 30 % testovaných modelů (12 světelných zdrojů ze 34) nemá správně uvedené parametry nebo nesplňuje některé požadavky kladené nařízením o ekodesignu.

1.6.2014
SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.

Etický kodex EPC představuje soubor zásad, jež měli dodržovat poskytovatelé EPC, ale také klienti, aby se dařilo projekty úspěšně realizovat, maximalizovat úspory energie a zajistit udržitelnost opatření.

25.8.2013
SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.

Váš názor je velmi důležitý! Pro výherce tablety a LED žárovky! Tým 12 partnerů z 10 evropských zemí vyvíjí aplikaci pro mobilní telefony, která zákazníkům pomůže při výběru a používání elektrických spotřebičů.

12.8.2012
SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.

Projekt BuySmart+, který propaguje rozvoj zeleného nakupování (nakupování energeticky úsporných výrobků) v soukromých a veřejných institucích.

13.12.2011
SEVEn, ENVIROS a Siemens

V České republice stále existuje velký počet budov a provozů, které jsou z hlediska energetické náročnosti v nevyhovujícím stavu. Vyvrcholením série osvětových seminářů se stalo vyhlášení Soutěže o nejlepšího připravovatele projektů EPC.

Financování prostřednictvím garantovaných úspor
3.5.2011
SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú., Ing. Vladimír Sochor, SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.

Pro rok 2011 je vyhlášena soutěž o nejlepšího připravovatele projektů řešených formou poskytování energetických služeb, konkrétně metodou EPC. Soutěže se mohou zúčastnit vlastníci objektů ve veřejném sektoru, kteří se rozhodnou připravit a realizovat projekt řešený metodou EPC.

21.11.2010
SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.

Na 12. ročníku mezinárodní konference vystoupí mimo jiné Rut Bízková - náměstkyně ministra životního prostředí, Tomáš Hüner - náměstek ministra průmyslu a obchodu, Mirek Topolánek - ex-premiér ČR, Josef Fiřt - předseda Energetického regulačního úřadu a mnoho dalších významných osobností.

4.8.2010

Vyšlo druhé číslo českého znění zpravodaje k mezinárodnímu projektu ChangeBest, který se zabývá podporou rozvoje energetických služeb, zejména v podobě metody EPC.

31.3.2010
SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.

V novém číslu Zpravodaje o pohotovostní spotřebě energie najdete např. problematiku spotřeby v režimu připojení k síti, dosavadní výsledky měření pohotovostní spotřeby spotřebičů prodávaných v obchodech.

12.10.2009
Ing. Petr Zahradník, SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.

Recenzovaný V předchozím díle byly popsány dvě možnosti přístupu k zateplení rodinného domu s využitím dotace z programu Zelená úsporám. Jednalo se o podmínky vypsané na samém počátku tohoto programu s úpravou z počátku června tohoto roku. Nyní si představíme, jakým způsobem bude ovlivněno hodnocení stejných rodinných domů, které byly použity jako příklad v předchozím díle, podle nových podmínek programu, které vešly v platnost 17.8.2009.

3.8.2009
Ing. Petr Zahradník, SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.

Recenzovaný S otevřením dotačního programu Zelená úsporám a jeho variantních přístupů k hodnocení budovy vyvstává mnoho otázek, a to zejména v oblasti zateplování a výměny výplní otvorů. V následujícím příspěvku se věnujme hlavní oblasti podpory, kterou je část A. Úspora energie na vytápění.

3.8.2009
Ing. Petr Zahradník, SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.

Recenzovaný S otevřením dotačního programu Zelená úsporám a jeho variantních přístupů k hodnocení budovy vyvstává mnoho otázek, a to zejména v oblasti zateplování a výměny výplní otvorů. V následujícím příspěvku se věnujme hlavní oblasti podpory, kterou je část A. Úspora energie na vytápění.

11.11.2008
SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.

Mezinárodní konference EEBW: Energy Eficiency Business Week 2008 je jednou z nejvýznamnějších událostí v oblasti efektivního využívání energie v regionu Střední a východní Evropy.

18.8.2008
Ing. Tomáš Voříšek, SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.

Recenzovaný K výraznějšímu snížení spotřeby elektřiny jako nejdražší a nejušlechtilejší energie nestačí pouze výměna elektrospotřebičů za úspornější, je nutný komplexní přístup i z hlediska měření spotřeby, účelnosti a komfortu elektrických zařízení.

2.6.2008
SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.

Recenzovaný Výsledky pilotní spolupráce společností Grundfos spol. s r.o., Pražská teplárenská, a.s. a SEVEn, o.p.s. v rámci evropských projektů Energy+ Pumps a 4EM-MCP. Článek shrnuje výsledky studie vyhodnocení čerpací techniky u tří vybraných předávacích stanic Pražské teplárenské, a.s (PT).

9.10.2007
SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.

Společnost SEVEn, o.p.s., ve spolupráci s ČVUT v Praze - Fakultou strojní (Ústav techniky prostředí) připravila seminář na téma "Solární termické systémy a zdroje tepla na biomasu". Cílem semináře je představit zásady "dobré praxe", které by pak bylo vhodné a žádoucí aplikovat u dalších instalací v budoucnu.

4.5.2007
SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.

Středisko SEVEn zveřejnilo nové číslo časopisu Zprávy ze SEVEn. Mimo jiné informuje o: zahájení národní kampaně Hledáme řidiče třídy A, konkrétních projektech v oblasti energetických služeb a vytápění biomasou, energetickém štítkování a elektrospotřebičích, osvětlování, vzdělávání a snižování emisí skleníkových plynů atd.

19.1.2007
SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.

U příležitosti 13. Mezinárodního odborného veletrhu AQUA-THERM 2006 připravil OKM Stavebnictví, TZ a TŘ a Svaz podnikatelů v oboru technických zařízení ČR za programové podpory společnosti SEVEn, o.p.s., specializovaný seminář věnovaný možnostem úspor energie v podnikatelské sféře.

27.12.2006
SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.

Článek se vrací k již proběhlému úspěšnému semináři - Solární systémy a zdroje na biomasu, který proběhl v rámci doprovodného programu AQ 2006. V krátkosti se vrací k předneseným tématům a tomu podstatnému, co bylo v přednáškách zmíněno.

20.11.2006
SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.

V rámci doprovodného programu letošního ročníku mezinárodního veletrhu AQUA-THERM (21.11.-25. 11.2006) proběhne 22. listopadu v hale D od 15 do 18 hodin a 23. listopadu od 13 do 16 hodin v Parkhotelu (hotel v blízkosti výstaviště) specializovaný seminář věnovaný problematice správného ekonomického hodnocení investic v oblasti energetiky a možnsti financování takových investic.

6.11.2006
Ing. Tomáš Voříšek, SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.

Recenzovaný Enormní růst cen energií v posledních letech přináší kromě starostí s rostoucími náklady i jednu pozitivní zprávu - stále více se vyplácí investovat do úspornějších a efektivnějších technologií.

1.11.2006
SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.

"Dovolte, abych vás jménem svým i jménem organizátorů konference EEBW: Energy Efficiency Business Week 2006 pozval k účasti na této akci." Slovy Ing. Františka Holce, viceprezidenta Hospodářské komory ČR přijměte pozvánku na tuto ojedinělou akci.

11.10.2006
Tomáš Chadim, SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.

Významná konference regionu Střední a východní Evropy, efektivní využívání energie, Kaiserštejnský palác Praha, alternativy budoucnosti, 7. a 8. listopad 2006, nízkoenergetická výstavba, budoucnost obchodování s emisemi. I tak by se dala shrnout pozvánka na 10. ročník mezinárodní odborné konference.

13.10.2005
SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.

Seminář o využití strukturálních fondů na projekty v energetice se bude konat v úterý 1. listopadu v Českých Budějovicích. Organizují ČEA, CzechInvest, Jihočeská Krajská energetická agentura, SEVEn a další.

21.7.2005
SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.

Vyšlo druhé letošní vydání Zpráv ze SEVEn. Najdete zde novinky a aktivity v oblasti efektivního využívání energie a obnovitelných zdrojů energie v České republice i v zahraničí.

24.5.2005
SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.

Středisko SEVEn zveřejnilo první číslo časopisu Zprávy ze SEVEn 1/2005. Z jeho obsahu: Komentář k novému zákonu o podpoře využívání obnovitelných zdrojů energie, Novinky z oblasti technické legislativy o energetické náročnosti budov, Vliv obchodování s emisemi na obnovitelné zdroje energie a ceny emisí, Další novinky z oblasti centrálního zásobování teplem, využití biomasy pro vytápění, zelené elektřiny, tepelných čerpadel a pod.

21.12.2004
SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.

Středisko SEVEn zveřejnilo prosincové číslo časopisu Zprávy ze SEVEn. Z jeho obsahu: Nová verze energetických štítků pro elektrospotřebiče již schválena, Novinky z evropské legislativy a její dopady na energetické audity v ČR, Ceny tepelné energie pro rok 2005, Ojedinělý projekt teplofikace města biomasou ve Žluticích.

29.11.2004
Juraj Krivošík, SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú., SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.

Recenzovaný Myčka nádobí v porovnání s ručním mytím nádobí pod tekoucí vodou ušetří téměř 60% vody (při mytí nádobí v uzavřeném dřezu je spotřeba teplé vody ve srovnání s mytím nádobí pod tekoucí vodou nižší min. trojnásobně). Článek upozorňuje na databázi spotřebičů podle spotřeby energie, tedy další krok k úspornějšímu provozu domácnosti.

5.11.2004
Juraj Krivošík, SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú., SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.

Po vstupu České republiky a dalších 9 států do Evropské unie se mění i jejich národní legislativa v oblasti energetiky a ochrany životního prostředí. Jak tyto změny probíhají, jak a kdy se musí měnit národní legislativa a jaké konkrétní změny náš vstup do EU v oblasti energetiky a životního prostředí přinesl? To všechno bude předmětem diskusí na konferenci EEBW: Energy Efficiency Business Week 2004, konané ve dnech 9.-10.11.2004 v Kongresovém centru Praha.

15.10.2004
SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.

Vyšlo nové číslo Zpravodaje SEVEn!

12.8.2004
Juraj Krivošík, SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú., SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.

Energetický štítek má sloužit jako základní orientační pomůcka při nákupu elektrospotřebičů a jejich prodejci mají zákonnou povinnost je v prodejnách vystavovat přímo na spotřebičích. V příspěvku jsou uvedeny informace o povinném štítkování elektrospotřebičů uváděných na trh v ČR stanovených vyhláškou 442/2004 Sb. s ukázkou štítku pro klimatizační jednotky určené k přímému prodeji, které nově pod tuto povinnost spadají.

8.6.2004
SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.

SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie si Vás dovoluje upozornit na nové červnové číslo časopisu Zprávy ze SEVEn (2/2004). Toto vydání obsahuje mimo jiné také pozvánku na Energy Efficiency Business Week 2004, který proběhne 8.-11.11.2004.

16.12.2003
SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.

Středisko SEVEn zveřejnilo prosincové číslo časopisu Zprávy ze SEVEn. Najdete v něm články o povinném připojení na CZT v praxi, změnách v legislativě o energetickém štítkování, energetických službách se zárukou, úsporách energie ve veřejném sektoru, atd.

26.9.2003
SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.

Bylo zveřejněno nové číslo časopisu Zprávy ze SEVEn.

27.5.2003
Jiří Zeman, SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.

V posledních letech se v oblasti komunální energetiky objevuje závažný problém: některá města, ve snaze prosadit svoji energetickou koncepci, přijímají vlastní městskou vyhlášku či nařízení, které rozděluje trh s energií ve městě mezi jednotlivé dodavatele a eliminuje možnost konkurence. Spotřebitelé pak nemají možnost vybrat si formu a dodavatele energie podle svého uvážení, ale musí využít pouze to, co povoluje městské nařízení.

14.5.2003
SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.

Již třináct let působí SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. v České republice jako nevládní a nezisková organizace zaměřená na účinné užití energie a související otázky životního prostředí. Počátkem týdne SEVEn otevřelo své nové kanceláře. Jen několik domovních bloků od staré adresy, u pražského Náměstí Míru, je nové sídlo - Americká ulice číslo 17.

13.5.2003
Juraj Krivošík, SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú., SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.

Otevírání trhu s elektřinou přešlo k 1. lednu 2003 do nové etapy, kdy se počet oprávněných zákazníků zvýšil z cca 80 na cca 450, tedy na všechny subjekty se spotřebou elektřiny vyšší než 9 GWh ročně. Zdá se, že jak spotřebitelé, tak dodavatelé jsou s otevíráním trhu spokojeni, konkurence přináší do někdejšího "přirozeného monopolu" čerstvý vítr změn.

7.4.2003
SEVEn, o.p.s.

Středisko SEVEn zveřejnilo březnové číslo časopisu Zprávy ze SEVEn, zdarma dostupné zde. V článcích se věnuje postupu liberalizace elektroenergetiky, problémům spojených s energetickými koncepcemi a městskými vyhláškami, biomase, emisím skleníkových plynů atd.

19.2.2003
Juraj Krivošík, SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú., SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.

Cílem instalace nebo rekonstrukce osvětlovací soustavy, která se vyznačuje vysokým uživatelským komfortem, je dostatečná osvětlenost tam, kde je světlo třeba, přiměřená rovnoměrnost osvětlení a dostatečné omezení oslnění při co nejnižších provozních nákladech a nenáročné obsluze. Bohužel, ve mnoha případech nepovažují elektroinstalační firmy "světelnou" část své práce za klíčovou, i tato často zásadním způsobem rozhoduje o konečné spokojenosti zákazníka s bydlením.

15.1.2003
Miroslav Votápek, SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.

Loňský osmý ročník konference EEBW: Energie efektivně 2002 symbolicky ukončil první dekádu historie EPC v České republice. V roce 1992 se na prvním ročníku EEBW prezentovali odborníci z USA a přednesli své zkušenosti, názory a představy o využití metody splácení projektů energetických projektů z dosažených úspor. Tímto byl položen základ k používání metody EPC v ČR.

23.12.2002
SEVEn, o.p.s.

Středisko SEVEn zveřejnilo prosincové číslo časopisu Zprávy ze SEVEn, zdarma dostupné zde. Z jeho obsahu: 8. ročník mezinárodní konference a výstavy EEBW: Energie efektivně 2002, Příliš riskantní výkupní ceny elektřiny, Ekologická daňová reforma, Nové pohledy na metodu EPC II.

31.10.2002
SEVEn, o.p.s.

Hojně navštívená tisková konference k 8. mezinárodní konferenci a výstavě EEBW: Energie efektivně 2002 se uskutečnila včera v Praze.

31.10.2002
SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú., Juraj Krivošík, SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.

Jaké jsou zkušenosti a úskalí při spalování dřeva či zemědělských produktů doma a v zahraničí? Jak připravit a jak financovat projekty na využití biomasy, aby byly efektivní?

4.10.2002
SEVEn, o.p.s.

Středisko SEVEn zveřejnilo říjnové číslo časopisu Zprávy ze SEVEn, zdarma dostupné zde. Z jeho obsahu: Ceny energie klesají, Vznik garančního fondu pro úspory energie, Nové možnosti financování energetických projektů, Veřejné soutěže a záruka za úspory energie, konference a výstava EEBW: Energie efektivně 2002.

30.9.2002
SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú., Juraj Krivošík, SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.

Efektivnější využívání energie, vyšší využití obnovitelných zdrojů energie a liberalizace energetických trhů bezesporu patří mezi klíčové parametry úspěšné transformace ekonomiky České republiky a dalších zemí Střední a východní Evropy při vstupu do Evropské unie. Klíčem k úspěšnému zavádění těchto parametrů jsou především vzájemná výměna zkušeností a informací.

18.9.2002
Juraj Krivošík, SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú., SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.

Jak snížit náklady na skladování a vaření potravin bez nutnosti úpravy vašeho jídelníčku?

7.8.2002
SEVEn

Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. se stalo prvním kontaktním místem programu EU GreenLight ve střední Evropě. Program je zaměřen na snižování spotřeby elektrické energie při osvětlování.

4.4.2002
Juraj Krivošík, SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú., SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.

SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. publikovalo ve spolupráci s nakladatelstvím ERA v uplynulých dnech knížku "Úsporná domácnost - Praktický rádce jak využívat energii efektivně". Příručka pojednává o tom, jak ušetřit energii, a tím i peníze v každé domácnosti při vytápění, ohřevu vody, žehlení, praní, svícení a dalších činnostech, souvisejících se spotřebou energie.

4.4.2002
SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú., Juraj Krivošík, SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.

Ve dnech 5.-7. listopadu 2002 se uskuteční v Praze 8. mezinárodní konference a výstava EEBW: Energie Efektivně 2002, s podtitulem "Příležitost pro návratné investice".

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.