logo TZB-info

Reklama

Změny v legislativě o štítkování elektrospotřebičů EU (ČR)

Energetický štítek má sloužit jako základní orientační pomůcka při nákupu elektrospotřebičů a jejich prodejci mají zákonnou povinnost je v prodejnách vystavovat přímo na spotřebičích. V příspěvku jsou uvedeny informace o povinném štítkování elektrospotřebičů uváděných na trh v ČR stanovených vyhláškou 442/2004 Sb. s ukázkou štítku pro klimatizační jednotky určené k přímému prodeji, které nově pod tuto povinnost spadají.

Reklama

I když štítkování elektrospotřebičů v zemích Evropské unie má již svou 25 let dlouhou historii, společná legislativa pro všechny členské země byla uplatněna až v roce 1992. Česká republika přijala potřebnou legislativu v roce 2001 a ukázalo se, že energetické štítky hrají při orientaci zákazníků kupujících elektrospotřebiče důležitou roli. Avšak díky tomu, že technický rozvoj jde neustále kupředu, vzniká potřeba aktualizace a rozšíření energetických štítků na další spotřebiče a úpravy jednotlivých energetických tříd.

Energetický štítek má sloužit jako základní orientační pomůcka při nákupu elektrospotřebičů a jejich prodejci mají zákonnou povinnost je v prodejnách vystavovat přímo na spotřebičích. Zákazník si totiž podle nich může srovnat nejenom prodejní cenu a další parametry spotřebiče, ale i odhadnout jeho provozní náklady v průběhu životnosti spotřebiče. Hlavním cílem této legislativy je totiž ochrana životního prostředí prostřednictvím informovaných spotřebitelských rozhodnutí a tlaku na výrobce, aby vyvíjeli úspornější modely.

Chladničky a mrazničky

Od dob zavedení energetického štítkování šel technický pokrok skutečně dopředu a v některých evropských zemích tvoří například chladicí zařízení (chladničky, mrazničky a jejich kombinace) v energetické třídě A až 50% trhu, ve většině případů je to více než 20% trhu. Podle průzkumu v obchodech tento podíl v České republice přesahuje 35% a spolu se spotřebiči třídy B tvoří téměř 90% trhu. Díky tomu začaly převládat názory o potřebě revize technické specifikace pro tyto spotřebiče, protože jejich zařazení do třídy A už nemusí nevyhnutně znamenat, že se jedná o špičkový spotřebič s nejlepšími parametry na trhu. Problémem však byla shoda o tom, je-li vhodné zavést nové energetické třídy, vystihující ještě lepší energetické parametry, nebo zpřísnit stávající třídy A až G.

Dne 3. června 2003 schválila Evropská komise směrnici 2003/66/EC, která zavádí používání energetických tříd A+ a A++ pro chladničky, mrazničky a jejich kombinace. V ČR je od 1.8.2004 zrušen předpis 215/2001 Sb. a je plně nahrazen předpisem 442/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti označování energetických spotřebičů energetickými štítky a zpracování technické dokumentace, jakož i minimální účinnost užití energie pro elektrické spotřebiče uváděné na trh.

Podle této vyhlášky musí mít chladničky a mrazničky ve třídě A+ spotřebu energie minimálně o 25% nižší než spotřebiče třídy A.

V našich obchodech sice již dnes můžeme najít spotřebiče třídy A+, zatím se však jednalo o vlastní marketingovou iniciativu jednotlivých výrobců. V obchodech se však už každopádně nesetkáme s výrobky horšími než je značení "D", v zemích Evropské unie je už povolen pouze prodej spotřebičů energetických tříd A až C.

Klimatizační jednotky odloženy

Změna je i v oblasti klimatizačních jednotek, kdy předpisem 442/2004 Sb. je stanoveno povinné štítkování těchto spotřebičů určených k přímému prodeji. Směrnice EU o štítkování klimatizačních jednotek byla schválena v březnu 2002 pod číslem 2002/31/EC a povinné štítkování vyžaduje od 30. června 2003. Protože se však podle informací zveřejněných Evropským sdružením výrobců domácích spotřebičů CECED předpokládá, že technické normy pro zařazení klimatizačních jednotek budou k dispozici v průběhu roku 2004, Evropská komise bude jejich štítkování vyžadovat až po zveřejnění těchto norem v časopise Official Journal of the European Communities. Implementace evropských technických norem v ČR se předpokládá do konce roku 2004. Pro informaci uvádíme energetický štítek klimatizační jednotky jak je uveden v příloze 10 vyhlášky 442/2004 Sb.

Povinné štítkování se vztahuje na klimatizační jednotky pro domácnost napájené z elektrické sítě a do chladicího výkonu 12 kW. (příloha 10 vyhláška 442/2004 Sb.)

Ostatní spotřebiče

Technologický pokrok se však nezastavil ani v dalších oblastech a EU proto připravila další novinky, energetická certifikace budov pro nové a rekonstruované budovy, podrobněji uvedeme samostatným příspěvkem (zdroj - Zprávy ze SEVEn č. 3/2003). Dalšími připravovanými novinkami jsou energetické štítky pro osobní automobily, v oblasti klasických elektrospotřebičů jsou to elektrické trouby a klimatizační jednotky.

Označení elektrických trub energetickým štítkem je již povinné i v České republice, má však doposud jinou podobu. V České republice uplatňovaná podoba energetických štítků tyto spotřebiče nezařazuje do energetických tříd, udává však spotřebu energie na zahřátí vnitřního prostoru trouby na 200°C a na udržení této teploty po dobu jedné hodiny. Od června 2003 je i v zemích EU energetické štítkování povinné, štítky však mají tradiční podobu a uvádějí zařazení trub do energetické třídy. Po našem vstupu do EU bude evropská legislativa nadřazena české a bude se týkat i této oblasti. Energetické štítky na elektrických troubách proto změní podobu a budou obsahovat klasickou škálu energetických tříd od A po G.


Další novinkou na trhu bude logo Energy star, určené pro osobní počítače, monitory, faxy, scannery, kopírky a tiskárny, tedy kancelářskou a výpočetní techniku. Logo, původně zavedené v USA, bude označovat spotřebiče s nízkou provozní a tzv. stand-by spotřebou energie.


Na závěr pro ucelenou informaci uvádíme seznam energetických spotřebičů, pro které je stanovena povinnost energetického štítku:

  • automatické pračky - bubnové sušičky prádla,
  • pračky kombinované se sušičkou,
  • elektrické chladničky, mrazničky a jejich kombinace,
  • myčky nádobí,
  • elektrické trouby,
  • elektrické ohřívače vody,
  • zdroje světla,
  • předřadníky k zářivkám,
  • klimatizační jednotky

Každý výše uvedený spotřebič má vyhláškou stanoveny náležitosti a technické informace, které musí být na štítku uvedeny. (přílohy 1-10 442/2004 Sb.).

Text směrnice: zde

Zdroj:
ZPRÁVY ze SEVEn - Juraj Krivošík
www.uspornespotrebice.cz
SBÍRKA ZÁKONŮ ČÁSTKA 146/2004 Sb.

 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2020, všechna práva vyhrazena.