logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Workshop: Zavedení SRI indikátoru v českém prostředí

Povinné hodnocení budov a jejich připravenosti na chytrá řešení. SRI indikátor je komplexní hodnocení budovy, ve kterém se hodnotí jednotlivé technické oblasti vůči kritériím dopadu. Mezi hlavní technické oblasti patří např. vytápění, teplá voda, větrání, osvětlení, ale i nabíjení elektromobilů, obálka budovy a řízení spotřeby.

Co znamená termín SRI?

Smart Readiness Indicator se zkratkou SRI je indikátor připravenosti budov pro chytrá řešení. Jedná se o nový systém hodnocení budov z pohledu „chytrých“ systémů TZB, jejichž účelem je snížení energetické náročnosti, zvýšení komfortu, příprava budov na chytré sítě, apod. Indikátor SRI vyšel z EPBD procesu (evropská směrnice o energetické náročnosti budov) a v minulých letech se připravovala celková koncepce a probíhaly pilotní hodnocení. SRI je nyní již zakotven v evropské legislativě jako nepovinné hodnocení.

V rámci procesu aktualizace EPBD IV se zvažuje několik zásadních proměn legislativního rámce energetické náročnosti budov. Mezi zvažované změny patří např. budovy s nulovými emisemi (ZEB), úprava minimálních energetických standardů, platnost průkazů energetické náročnosti budov a mnohá další témata. Mezi diskutované téma patří i zavedení povinného indikátoru SRI jako možnosti zvýšení energetické účinnosti a flexibilnosti budov.

Workshop s diskuzí

  • Termín: středa 31. května 2023, 14h
  • Místo: Pernerova 35, Karlín, Praha 8, místnost Jungle Night Fall, 3. patro
  • Poplatek: 0 Kč
  • Registrace: michal.stasa@svn.cz
Součástí workshopu jsou:
  • představení metodologie SRI indikátoru,
  • zkušenosti z pilotního projektu SRI v ČR,
  • možnosti adaptace v českém prostředí,
  • cocktail a občerstvení.

SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.
logo SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.

Podpora a rozvoj využívání úspor energie: poradenská činnost propojuje technické znalosti možností hospodárného využívání energie s jejich ekonomickou analýzou, celkovým hodnocením včetně dopadů na životní prostředí, návrhy optimálního způsobu financování ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.