logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Služba energetických středisek EKIS je zdarma. Letos nově pomohou i s úvodní studií

Ing. Vladimír Sochor hovoří o státem podporované službě energetického poradenství EKIS, o novince pro rok 2021, o zvyšování energetické účinnosti, dotacích v praxi a o budoucnosti EPC.

Reklama

Se státní dotací je v ČR jen méně než polovina projektů na úsporu energie

TZB-info: Jaká je chuť například v průmyslu řešit úspory celkem vč. technologií, tepla z odpadní vody a vzduchu? Známe celkový podíl dotací v rekonstrukcích budov a poměr k rekonstrukcích financovaných bez dotací?

Ing. Vladimír Sochor, MPO: "Zájem o úspory energie do určité míry je. Co ale není dostatečné, je povědomí o tom, že stojí za to se o úspory energie zajímat detailněji. Podstatné je, že realizace energeticky úsporného projektu musí dávat smysl. K takovému poznání ovšem až příliš často nemáme dostatek informací a ani vůli je získat.
Pokud se bude uvažovat o tom, jestli provozní náklady související se spotřebou energie nejsou příliš vysoké, mělo by se uvažovat o tom, jaká všechna opatření pro mě připadají v úvahu, kolik by mě jednotlivě stála, a hlavně co mi to opravdu přinese. Ať už ve snížení účtu za spotřebu energie, ale taky v lepším komfortu při využívání mé domácnosti a tak podobně. Teprve potom mohu zjistit, co by se mi nejvíc vyplatilo udělat. Je zkrátka nutné si zjistit, co by v tom smyslu pro mě bylo nejlepší, a to obvykle nezjistím sám, ale je dobré se o tom poradit s někým, kdo tomu skutečně rozumí.

Zhruba před dvěma roky jsme si nechali udělat průzkum povědomí o úsporách energie a prokázalo se, že iniciativa státu formou dotačních programů nepodporuje ani zdaleka všechny projekty, které přináší úspory energie. Ze všech projektů, které jsou v České republice každoročně realizovány, je iniciováno státem dotacemi z různých programů méně než polovina. V podnikatelském sektoru je to zhruba 30-35 %, ve veřejném sektoru o něco více, ale není to více než 45 % a v sektoru bydlení podpora státu dosahuje jen na 15-20 % energeticky úsporných rekonstrukcí, které jsou prováděny. Přitom je poměrně časté, že pokud si někdo řeší úsporný projekt sám bez odborné pomoci, je realizace až příliš často nekvalitní."

Poradny EKIS poradí domácnostem, firmám i úřadům zdarma, dotace na další studii proveditelnosti je 70 %

TZB-info: Poradenská střediska EKIS mají za úkol poradit zájemcům v úvodním bezplatném poradenství v kontextu s energetickými úsporami a obnovitelnými zdroji energie – lze specifikovat rozsah úvodního poradenství? Co od něj má investor očekávat? A lze na poradenství v EKIS nějak navázat další odborné služby, které již budou placené, ale z úvodní rozvahy budou vycházet?

Ing. Vladimír Sochor: "Je několik možností, jak získat informace o tom, jak realizovat energeticky úsporný projekt. Množství údajů lze zjistit na internetu, ale to jsou obvykle obecná data, která se mohou a nemusí hodit zrovna pro konkrétní dům.
Pro první informace je možné navštívit některé informační středisko EKIS, kterých je po celé zemi bez mála šedesát a konkrétní poradci poskytují poradenství k úsporám energie dvakrát týdně zdarma. Je to síť energetických, konzultačních a informačních středisek, což je zkratka EKIS, a přehled všech středisek a kontaktů na ně je na stránkách www.mpo-efekt.cz. Tam radí erudovaní energetičtí specialisté a na takové poradenství se dá navázat přípravou a návrhem konkrétních řešení. To platí nejen pro zástupce domácností, ale mohou se tam zdarma radit i podnikatelé nebo zástupci úřadů.
Je možné navíc vznést elektronický dotaz prostřednictvím zmíněného portálu. Na dotazy odpovídají rovněž zástupci EKIS, přičemž všechny dotazy i odpovědi jsou uveřejněny také na příslušném portálu. A pro zajímavost dotazů a odpovědí je ročně přes 10 tisíc a všechno je na webu uveřejněno. Jde tedy o velmi rozsáhlou informační banku, která je k dispozici pro každého zájemce.

Činnost uvedené sítě středisek EKIS je dotovaná Ministerstvem průmyslu a obchodu z programu EFEKT, což platí řadu let, ale pro zájemce o informace je takové poradenství zdarma. Pro další rok jsou připravovány změny, aby mohli zástupci EKIS pokračovat v poradenství „z příslušné kanceláře“, ale mohou zpracovávat úvodní analýzu v podobě „studie proveditelnosti“, která už je zpracovávaná pro konkrétní objekt. Věříme, že by to mohlo být pro vlastníky domů nebo podnikatelských objektů zajímavé, a platí i pro obce a města.
Uvedené studie proveditelnosti už zdarma nejsou, ale jsou také dotovány z programu EFEKT. Vlastník objektu může na zpracování takové studie dostat až 70% dotaci z ceny zpracování. Její výše je určena podle typu objektu, kdy pro rodinný dům platí nižší částka a například pro školy nebo jiné objekty ve veřejném sektoru je možné získat vyšší dotaci. Ještě lze doplnit, že jde o relativně jednoduchou studii, kdy zpracovatel u konkrétního objektu navrhne, jaká všechna opatření by se dala realizovat, kolik by jednotlivě stála a co vlastníkovi objektu přinesou. A navrhne co nejlepší kombinaci uvedených opatření, aby se projekt „investorovi“ co nejvíce vyplatil. Zatím je to ještě na začátku, ale výzva je otevřená průběžně a zájem postupně narůstá. V České republice je totiž specifické, že i technicky složitější věci se lidé snaží zvládat sami a neobracejí se na odborníky. Zateplení domu není tak složité, ale při neodborném přístupu je možné následně prodělat a vlastně se ani nemusím dozvědět, že jsem to mohl udělat lépe."

TZB-info: Jak je zajištěna odbornost a nezávislost poradců v rámci projektu EKIS?

Ing. Vladimír Sochor: "Na dostatečnou odbornost se u středisek EKIS dbá a je to také jedno z hodnotících kritérií pro výběr ze zájemců, kteří podají žádost o dotaci, aby se střediskem EKIS stali. Každé středisko EKIS se musí prokázat několika energetickými specialisty, kteří garantují odbornost při poradenství a každý energetický specialista musí každoročně procházet systémem vzdělávání. Žádosti o to, stát se střediskem EKIS, se podávají vždy na roční období."

Důležité je vyhodnocení, jaká opatření připadají v úvahu, kolik budou stát jednotlivě a co opravdu přinesou

TZB-info: Využila bych vaší dlouholeté praxe v oboru energetických úspor včetně ředitele odboru energetické účinnosti a úpor MPO. V EU strategii je rovněž zdravé prostředí v budovách a životní cyklus budovy a recyklace materiálů. Nedostaneme se v ČR do „meziresortního kolečka“, kde se ztratí komplexní přístup?

Ing. Vladimír Sochor: "Potenciál úspor energie je stále dostatečný a největší potenciál úspor představuje spotřeba energie na vytápění. A jak ho dosáhnout? V posledních letech se mluví zejména o zateplování domů. Přitom úspory energie nepředstavuje jen zateplení, i když zejména u bytových domů se zateplením dá snížit účet za spotřebu energie výrazně, ale na celkovém životním stylu. Je třeba si spočítat, jestli co se skutečně vyplatí, tedy za jak dlouho se investované prostředky mohou vrátit. Právě u bytových domů se na jedné straně říká, že většina bytových domů už je zateplená a potenciál úspor už nízký. Přitom tepelná izolace u řady z nich neodpovídá současným požadavkům, což lze řešit dodatečným zateplením. Pokud stávající zateplení nevykazuje žádné vady, lze vytvořit novou vrstvu izolantu, aby celková tloušťka zateplení odpovídala požadovaným standardům. Ovšem je třeba se zamyslet i nad tím, že byty se velmi často vytápějí nadměrně, na 24 nebo 25 °Celsia, což není vůbec potřeba. Navíc to neprospívá ani našemu zdraví. A to už je o změně chování lidí, které jde měnit jen velmi obtížně. K tomu je potřeba dlouhodobě působit správnými informacemi a vhodným přístupem."

Děkuji za rozhovor
Za TZB-info Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.

Ve videu najdete ještě celou řadu dalších zajímavých informací.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.