logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Zákon č. 165/2012 Sb. - o podporovaných zdrojích energie a související předpisy

Tento zákon upravuje podporu elektřiny, tepla a biometanu z obnovitelných zdrojů energie, druhotných energetických zdrojů, vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a decentrální výroby elektřiny.

txt

Zákon č. 165/2012 Sb.

o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů
se změnami:407/2012 Sb., ..., 469/2023 Sb.
uveřejněno v: č. 59/2012 Sbírky zákonů na straně 2482
schváleno:31.01.2012
účinnost od:01.01.2013
[Textová verze]
txt
pdf

Zákon č. 367/2021 Sb.

o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice
uveřejněno v: č. 162/2021 Sbírky zákonů na straně 4525
schváleno:15.09.2021
účinnost od:01.01.2022
[Textová verze] [PDF verze (66 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 68/2022 Sb.

o modernizaci podporované výrobny elektřiny a postupech při úpravách zařízení výrobny elektřiny
uveřejněno v: č. 37/2022 Sbírky zákonů na straně 722
schváleno:22.03.2022
účinnost od:01.04.2022
[Textová verze] [PDF verze (192 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 72/2022 Sb.

o zajištění přiměřenosti poskytované provozní podpory zdrojů energie
uveřejněno v: č. 40/2022 Sbírky zákonů na straně 754
schváleno:28.03.2022
účinnost od:01.04.2022
[Textová verze] [PDF verze (3036 kB)]
txt

Vyhláška č. 79/2022 Sb.

o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení referenčních výkupních cen a zelených bonusů
se změnami:275/2023 Sb.
uveřejněno v: č. 43/2022 Sbírky zákonů na straně 811
schváleno:29.03.2022
účinnost od:01.05.2022
[Textová verze]
txt
pdf

Vyhláška č. 110/2022 Sb.

o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů a kritérií udržitelnosti a úspory emisí skleníkových plynů pro biokapaliny a paliva z biomasy
uveřejněno v: č. 54/2022 Sbírky zákonů na straně 1066
schváleno:29.04.2022
účinnost od:15.05.2022
[Textová verze] [PDF verze (2500 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 166/2022 Sb.

o vykazování energie z podporovaných zdrojů
uveřejněno v: č. 77/2022 Sbírky zákonů na straně 1570
schváleno:17.06.2022
účinnost od:01.07.2022
[Textová verze] [PDF verze (24949 kB)]
txt
pdf

Nařízení č. 189/2022 Sb.

o vymezení rozvoje podporovaných zdrojů energie
uveřejněno v: č. 88/2022 Sbírky zákonů na straně 2290
schváleno:22.06.2022
účinnost od:01.07.2022
[Textová verze] [PDF verze (829 kB)]
txt
pdf

Nařízení č. 300/2022 Sb.

o stanovení hodnot vnitřního výnosového procenta investic pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů
uveřejněno v: č. 139/2022 Sbírky zákonů na straně 3346
schváleno:21.09.2022
účinnost od:22.10.2022
[Textová verze] [PDF verze (41 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 328/2022 Sb.

o zárukách původu energie
uveřejněno v: č. 152/2022 Sbírky zákonů na straně 4130
schváleno:24.10.2022
účinnost od:01.01.2023
[Textová verze] [PDF verze (282 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 489/2021 Sb.

o postupech registrace podpor u operátora trhu a provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (registrační vyhláška)
uveřejněno v: č. 218/2021 Sbírky zákonů na straně 6597
schváleno:10.12.2021
účinnost od:01.01.2022
[Textová verze] [PDF verze (410 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 9/2016 Sb.

o postupech registrace podpor u operátora trhu a provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (registrační vyhláška)
uveřejněno v: č. 3/2016 Sbírky zákonů na straně 72
schváleno:11.01.2016
účinnost od:19.01.2016
zrušeno:01.01.2022
[Textová verze] [PDF verze (500 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 37/2016 Sb.

o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů
uveřejněno v: č. 14/2016 Sbírky zákonů na straně 394
schváleno:21.01.2016
účinnost od:29.01.2016
[Textová verze] [PDF verze (27978 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 145/2016 Sb.

o vykazování elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů)
se změnami:133/2018 Sb., zrušeno 166/2022 Sb.
uveřejněno v: č. 57/2016 Sbírky zákonů na straně 2610
schváleno:29.04.2016
účinnost od:01.06.2016
zrušeno:01.07.2022
[Textová verze] [PDF verze (10616 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 296/2015 Sb.

o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech)
se změnami:266/2016 Sb., zrušeno 79/2022 Sb.
uveřejněno v: č. 124/2012 Sbírky zákonů na straně 3882
schváleno:26.10.2015
účinnost od:01.01.2016
zrušeno:01.05.2022
[Textová verze] [PDF verze (45 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 404/2015 Sb.

o kompenzaci ceny za elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie v jiném členském státě Evropské unie (vyhláška o kompenzaci)
uveřejněno v: č. 167/2015 Sbírky zákonů na straně 5511
schváleno:23.12.2015
účinnost od:01.01.2016
[Textová verze] [PDF verze (369 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 440/2012 Sb.

o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie
se změnami:zrušeno 403/2015 Sb.
uveřejněno v: č. 162/2012 Sbírky zákonů na straně 5674
schváleno:05.12.2012
účinnost od:01.01.2013
zrušeno:01.01.2016
[Textová verze] [PDF verze (343 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 453/2012 Sb.

o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů
se změnami:zrušeno 37/2016 Sb.
uveřejněno v: č. 169/2012 Sbírky zákonů na straně 5994
schváleno:13.12.2012
účinnost od:01.01.2013
zrušeno:29.01.2016
[Textová verze] [PDF verze (17366 kB)]
txt

Vyhláška č. 459/2012 Sb.

o požadavcích na biometan, způsob měření biometanu a kvality biometanu dodávaného do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemních zásobníků plynu
se změnami:78/2021 Sb., zrušeno 166/2022 Sb.
uveřejněno v: č. 171/2012 Sbírky zákonů na straně 6061
schváleno:14.12.2012
účinnost od:01.01.2013
zrušeno:01.07.2022
[Textová verze]
txt
pdf

Vyhláška č. 477/2012 Sb.

o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu a o stanovení a uchovávání dokumentů
se změnami:zrušeno 110/2022 Sb.
uveřejněno v: č. 180/2012 Sbírky zákonů na straně 6354
schváleno:20.12.2012
účinnost od:01.01.2013
zrušeno:15.05.2022
[Textová verze] [PDF verze (945 kB)]


5. energetický meeting MČ Hlavního města Prahy, foto Jiří Zilvar, redakce TZB-info

Seminář Kroky v energetických úsporách a jak se zapojit do komunitní energetiky

20.3.2024 | Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., redakce
Zástupci MČ uvítali pomoc odboru evropských fondů MHMP, základní modely pro vytváření aktivního zákazníka nebo energetického společenství vysvětloval René Neděla z MPO ČR, jak dotace zohledňují navýšenou cenu z památkové ochrany popsal Bohdan Polak ze SFŽP.

Provozní podpora plynové KVET uvedené do provozu v roce 2022

26.9.2022 | COGEN Czech – Spolek pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla
Novela zákona o podporovaných zdrojích energie nastavuje pro plynovou KVET stabilní podmínky, zpožděná notifikace novely však zkomplikovala podporu výroben uvedených do provozu v roce 2022.

Nová podpora biometanu a povinný podíl OZE v dopravě

7.4.2022 | Mgr. Pavel Doucha, Doucha Šikola advokáti s.r.o.
Cílem novely zákona o podporovaných zdrojích energie je také nastartování rozvoje zatím marginálního sektoru výroby biometanu. Počítá se s tím, že vzniknou nové biometanové stanice, a že některé stávající bioplynové stanice projdou konverzí na biometanovou stanici.

Podpora pro obnovitelné zdroje uváděné do provozu od počátku roku 2022 a záruky původu

29.3.2022 | Mgr. Pavel Doucha, Doucha Šikola advokáti s.r.o.
Novela zákona o podporovaných zdrojích energie přináší nové způsoby podpory obnovitelných zdrojů energie. Zároveň reformuje systém vydávání záruk původu vyrobené elektřiny a rozšiřuje je na další zdroje.

Jak budou pokračovat OZE, kterým skončí provozní podpora? Lze modernizovat výrobnu a nepřijít o podporu?

22.3.2022 | Mgr. Pavel Doucha, Doucha Šikola advokáti s.r.o.
Dotační podpora obnovitelných zdrojů energie je stanovena na určitou dobu. Co se stane, až tato doba uběhne? Zůstane podpora zdrojům, které prošly renovací nebo výměnou komponentů? Na oba případy reaguje Novela zákona o podporovaných zdrojích energie.

Kontrola (ne)přiměřenosti poskytované podpory pro obnovitelné zdroje z let 2006 – 2015

15.3.2022 | Mgr. Pavel Doucha, Doucha Šikola advokáti s.r.o.
Politicky zřejmě nejkontroverznější a nejvíce diskutovanou částí novely zákona o podporovaných zdrojích energie jsou § 30 až § 37, které upravují postup pro kontrolu přiměřenosti podpory, která je již vyplácena zdrojům uvedeným do provozu v letech 2006 až 2015.
Ing. Vladimír Sochor,  MPO, služba energetických poraden EKIS je zdarma

Služba energetických středisek EKIS je zdarma. Letos nově pomohou i s úvodní studií

19.1.2021 | redakce
Ing. Vladimír Sochor hovoří o státem podporované službě energetického poradenství EKIS, o novince pro rok 2021, o zvyšování energetické účinnosti, dotacích v praxi a o budoucnosti EPC.

Kontroly překompenzací v upraveném návrhu novely ZPOZE

5.5.2020 | Martin Maňák, Frank Bold Advokáti, s.r.o.
Novinky, které přináší novela zákona o podporovaných zdrojích energie ohledně kontrol překompenzací, přehledně shrnujeme v tomto článku.
Cenové rozhodnutí č. 3/2019, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie, ilustrační obrázek, foto  redakce

Rada ERÚ hlasovala pro vyšší ceny tepla a horší ovzduší ve městech

4.10.2019 | TEPLÁRENSKÉ SDRUŽENÍ České republiky
ERÚ není k posuzování veřejné podpory kompetentní. Lidé pocítí rozhodování Rady ERÚ nejen na svých peněženkách, ale časem také na průduškách, pokud se soustavy zásobování teplem začnou rozpadat.

Teplárenské sdružení vyzývá k záchraně soustav zásobování teplem

22.9.2019 | TEPLÁRENSKÉ SDRUŽENÍ České republiky
Rozpočtový výbor PSP přijal návrh vypuštění zrušení výjimky ze zdanění plynu pro domovní kotelny. ERÚ současně navrhuje snížit podporu elektřiny z vysokoúčinné KVET v 2020 o více než miliardu Kč. Teplárny se ocitají v těžké situaci.

Jak a kdy měřit technologickou vlastní spotřebu elektřiny?

22.8.2017 | Mgr. Pavel Doucha, Doucha Šikola advokáti s.r.o., Advokátní kancelář Doucha Šikola advokáti
Od začátku roku 2017 vstoupila v účinnost novela zákona, podle níž musí všichni výrobci elektřiny z podporovaných zdrojů měřit tzv. technologickou vlastní spotřebu. Splnění této povinnosti naráží na řadu technických i výkladových otázek.
diskuse: 1 příspěvek, 24.08.2017 16:36

Infotherma začne hodně zajímavou diskusí

20.1.2017 | Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., redakce
Zveme Vás na zahájení výstavy s vyhlášením výsledků ankety čtenářů TZB-info a navazující diskusní blok Vize ve vytápění a úsporách energií v Evropě a ČR s Ing. Tošenovským. Zveme vás také na úterní doprovodný program Chytrá řešení pro úspory energie v budovách a těšíme se na Vaši návštěvu na stánku TZB-info.

Novela energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích – kontext z pohledu šetrné energetiky

2.5.2015 | Martin Sedlák, Veronika Knoblochová
Novely během téměř rok trvajícího procesu vzbudily řadu vášní. Často se však zapomíná, že nesou i pozitivní změny - například uvolnění administrativních bariér pro provozování malých, šetrných zdrojů energie.
diskuse: 17 příspěvků, poslední 07.05.2015 12:18

Pokles výkonu fotovoltaických elektráren v důsledku vysokonapěťového stresu

26.1.2015 | Ing. Martin Lahký
Článek se věnuje velmi málo známému jevu Potential Induced Degradation. Jde o fyzikální jev, který způsobuje zdánlivě nevysvětlitelné snížení výkonu u fotovoltaických panelů.

Integrace hybridního solárního systému do soutěžního domu FOLD House (II)

19.1.2015 | Pavel Ševela, Bjarne W. Olesen
Vývoj prototypu fotovoltaicko-tepelného systému (FVT) byl popsán v předešlém článku. Tento druhý díl se věnuje následné integraci FVT panelů do systému TZB soutěžního domu „FOLD“, v rámci soutěže Solar Decathlon Europe 2012. Při návrhu integrace byl uvažován vliv FVT systému na celkovou energetickou bilanci domu, jednoduchost realizace a snadná údržba.

Fotovoltaika v České republice v roce 2014

22.12.2014 | Mgr. Oldřich Sklenář
Tento příspěvek si klade za cíl informovat o stavu českých fotovoltaických elektráren, a to v spíše v rovině technické, nežli politicko-ekonomické.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 08.01.2015 16:56

Výroba elektřiny z uhlí je dotována více než obnovitelné zdroje

17.12.2014 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Podle studie Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy způsobují uhelné elektrárny škody ve výši minimálně 51 miliard korun ročně. Tyto tzv. externality jsou v podstatě skrytou dotací, která je vyšší, než náklady na podporu obnovitelných zdrojů energie.
diskuse: 51 příspěvků, poslední 20.12.2014 22:00

Vzdělávání instalaterů zaměřené na využívání obnovitelných zdrojů energie na Slovensku

10.12.2014 | Ing. Alfréd Gottas, THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.
Na rozdíl od České republiky, na Slovensku již certifikace instalatérů OZE funguje a legislativa je v souladu se směrnicí EU. Certifikace se však stává povinnou v případě dotovaných instalací. Certifikát na Slovensku získalo i několik osob z České republiky.

Shrnutí prvního týdne klimatické konference v Limě

8.12.2014 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Ve většině témat existuje rozpor mezi postojem vyspělých států a států rozvojových. Jedná se o dohodě, která by měla navázat na Kjótský protokol, zda je cíl omezit oteplování na 2 °C dostatečný, k čemu se státy v nové dohodě mají zavazovat a jak budou financována opatření v rozvojových zemích.
diskuse: 5 příspěvků, poslední 16.12.2014 14:19

Elektřina příští rok zlevní, plyn naopak zdraží

26.11.2014 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D., ČTK
Regulovaná složka ceny elektřiny pro domácnosti v roce 2015 poklesne v průměru o 1,2 procenta. Celkové náklady na plyn se naopak zvýší, a to o 1,18 procenta až 4,74 procenta. Podmínky pro určování cen tepla se nemění.

další články

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.