logo TZB-info

TZB studio
zobrazit program

Reklama

Zákon č. 165/2012 Sb. - o podporovaných zdrojích energie a související předpisy

Tento zákon upravuje podporu elektřiny, tepla a biometanu z obnovitelných zdrojů energie, druhotných energetických zdrojů, vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a decentrální výroby elektřiny.

txt
pdf

Zákon č. 165/2012 Sb.

o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů
se změnami:407/2012 Sb., 310/2013 Sb., 90/2014 Sb., 131/2015 Sb., 107/2016 Sb., 190/2016 Sb., 103/2017 Sb., 183/2017 Sb., 541/2020 Sb.
uveřejněno v: č. 59/2012 Sbírky zákonů na straně 2482
schváleno:31.01.2012
účinnost od:01.01.2013
[Textová verze] [PDF verze (404 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 489/2021 Sb.

o postupech registrace podpor u operátora trhu a provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (registrační vyhláška)
uveřejněno v: č. 218/2021 Sbírky zákonů na straně 6597
schváleno:10.12.2021
účinnost od:01.01.2022
[Textová verze] [PDF verze (410 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 9/2016 Sb.

o postupech registrace podpor u operátora trhu a provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (registrační vyhláška)
uveřejněno v: č. 3/2016 Sbírky zákonů na straně 72
schváleno:11.01.2016
účinnost od:19.01.2016
zrušeno:01.01.2022
[Textová verze] [PDF verze (500 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 37/2016 Sb.

o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů
uveřejněno v: č. 14/2016 Sbírky zákonů na straně 394
schváleno:21.01.2016
účinnost od:29.01.2016
[Textová verze] [PDF verze (27978 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 145/2016 Sb.

o vykazování elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů)
se změnami:133/2018 Sb.
uveřejněno v: č. 57/2016 Sbírky zákonů na straně 2610
schváleno:29.04.2016
účinnost od:01.06.2016
[Textová verze] [PDF verze (10616 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 403/2015 Sb.

o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla
se změnami:360/2019 Sb.
uveřejněno v: č. 167/2015 Sbírky zákonů na straně 5507
schváleno:23.12.2015
účinnost od:01.01.2016
[Textová verze] [PDF verze (496 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 404/2015 Sb.

o kompenzaci ceny za elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie v jiném členském státě Evropské unie (vyhláška o kompenzaci)
uveřejněno v: č. 167/2015 Sbírky zákonů na straně 5511
schváleno:23.12.2015
účinnost od:01.01.2016
[Textová verze] [PDF verze (369 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 193/2014 Sb.

o způsobech a termínech účtování a hrazení ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny a o provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie
se změnami:zrušeno 408/2015 Sb.
uveřejněno v: č. 80/2014 Sbírky zákonů na straně 2178
schváleno:28.08.2014
účinnost od:01.10.2014
zrušeno:01.01.2016
[Textová verze] [PDF verze (322 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 347/2012 Sb.

kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny a doba životnosti výroben elektřiny z podporovaných zdrojů
se změnami:350/2013 Sb., zrušeno 296/2015 Sb.
uveřejněno v: č. 129/2012 Sbírky zákonů na straně 4575
schváleno:12.10.2012
účinnost od:05.11.2012
zrušeno:01.01.2016
[Textová verze] [PDF verze (48 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 440/2012 Sb.

o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie
se změnami:zrušeno 403/2015 Sb.
uveřejněno v: č. 162/2012 Sbírky zákonů na straně 5674
schváleno:05.12.2012
účinnost od:01.01.2013
zrušeno:01.01.2016
[Textová verze] [PDF verze (343 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 453/2012 Sb.

o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů
se změnami:zrušeno 37/2016 Sb.
uveřejněno v: č. 169/2012 Sbírky zákonů na straně 5994
schváleno:13.12.2012
účinnost od:01.01.2013
zrušeno:29.01.2016
[Textová verze] [PDF verze (17366 kB)]
txt

Vyhláška č. 459/2012 Sb.

o požadavcích na biometan, způsob měření biometanu a kvality biometanu dodávaného do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemních zásobníků plynu
se změnami:78/2021 Sb.
uveřejněno v: č. 171/2012 Sbírky zákonů na straně 6061
schváleno:14.12.2012
účinnost od:01.01.2013
[Textová verze]
txt
pdf

Vyhláška č. 477/2012 Sb.

o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu a o stanovení a uchovávání dokumentů
uveřejněno v: č. 180/2012 Sbírky zákonů na straně 6354
schváleno:20.12.2012
účinnost od:01.01.2013
[Textová verze] [PDF verze (945 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 478/2012 Sb.

o vykazování a evidenci elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a biometanu, množství a kvality skutečně nabytých a využitých zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie
se změnami:zrušeno od 1.6.2016 145/2016 Sb.
uveřejněno v: č. 180/2012 Sbírky zákonů na straně 6369
schváleno:20.12.2012
účinnost od:01.01.2013
zrušeno:01.06.2016
[Textová verze] [PDF verze (2808 kB)]


Ing. Vladimír Sochor,  MPO, služba energetických poraden EKIS je zdarma

Služba energetických středisek EKIS je zdarma. Letos nově pomohou i s úvodní studií

19.1.2021 | redakce
Ing. Vladimír Sochor hovoří o státem podporované službě energetického poradenství EKIS, o novince pro rok 2021, o zvyšování energetické účinnosti, dotacích v praxi a o budoucnosti EPC.

Kontroly překompenzací v upraveném návrhu novely ZPOZE

5.5.2020 | Martin Maňák, Frank Bold Advokáti, s.r.o.
Novinky, které přináší novela zákona o podporovaných zdrojích energie ohledně kontrol překompenzací, přehledně shrnujeme v tomto článku.
Cenové rozhodnutí č. 3/2019, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie, ilustrační obrázek, foto  redakce

Rada ERÚ hlasovala pro vyšší ceny tepla a horší ovzduší ve městech

4.10.2019 | TEPLÁRENSKÉ SDRUŽENÍ České republiky
ERÚ není k posuzování veřejné podpory kompetentní. Lidé pocítí rozhodování Rady ERÚ nejen na svých peněženkách, ale časem také na průduškách, pokud se soustavy zásobování teplem začnou rozpadat.

Teplárenské sdružení vyzývá k záchraně soustav zásobování teplem

22.9.2019 | TEPLÁRENSKÉ SDRUŽENÍ České republiky
Rozpočtový výbor PSP přijal návrh vypuštění zrušení výjimky ze zdanění plynu pro domovní kotelny. ERÚ současně navrhuje snížit podporu elektřiny z vysokoúčinné KVET v 2020 o více než miliardu Kč. Teplárny se ocitají v těžké situaci.

Jak a kdy měřit technologickou vlastní spotřebu elektřiny?

22.8.2017 | Mgr. Pavel Doucha, Advokátní kancelář Doucha Šikola advokáti
Od začátku roku 2017 vstoupila v účinnost novela zákona, podle níž musí všichni výrobci elektřiny z podporovaných zdrojů měřit tzv. technologickou vlastní spotřebu. Splnění této povinnosti naráží na řadu technických i výkladových otázek.
diskuse: 1 příspěvek, 24.08.2017 16:36

Infotherma začne hodně zajímavou diskusí

20.1.2017 | Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., redakce
Zveme Vás na zahájení výstavy s vyhlášením výsledků ankety čtenářů TZB-info a navazující diskusní blok Vize ve vytápění a úsporách energií v Evropě a ČR s Ing. Tošenovským. Zveme vás také na úterní doprovodný program Chytrá řešení pro úspory energie v budovách a těšíme se na Vaši návštěvu na stánku TZB-info.

Novela energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích – kontext z pohledu šetrné energetiky

2.5.2015 | Martin Sedlák, Aliance pro energetickou soběstačnost, Veronika Knoblochová, CZEPHO
Novely během téměř rok trvajícího procesu vzbudily řadu vášní. Často se však zapomíná, že nesou i pozitivní změny - například uvolnění administrativních bariér pro provozování malých, šetrných zdrojů energie.
diskuse: 17 příspěvků, poslední 07.05.2015 12:18

Pokles výkonu fotovoltaických elektráren v důsledku vysokonapěťového stresu

26.1.2015 | Ing. Martin Lahký
Článek se věnuje velmi málo známému jevu Potential Induced Degradation. Jde o fyzikální jev, který způsobuje zdánlivě nevysvětlitelné snížení výkonu u fotovoltaických panelů.

Integrace hybridního solárního systému do soutěžního domu FOLD House (II)

19.1.2015 | Pavel Ševela, Bjarne W. Olesen, Department of Civil Engineering, Technical University of Denmark
Vývoj prototypu fotovoltaicko-tepelného systému (FVT) byl popsán v předešlém článku. Tento druhý díl se věnuje následné integraci FVT panelů do systému TZB soutěžního domu „FOLD“, v rámci soutěže Solar Decathlon Europe 2012. Při návrhu integrace byl uvažován vliv FVT systému na celkovou energetickou bilanci domu, jednoduchost realizace a snadná údržba.

Fotovoltaika v České republice v roce 2014

22.12.2014 | Mgr. Oldřich Sklenář
Tento příspěvek si klade za cíl informovat o stavu českých fotovoltaických elektráren, a to v spíše v rovině technické, nežli politicko-ekonomické.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 08.01.2015 16:56

Výroba elektřiny z uhlí je dotována více než obnovitelné zdroje

17.12.2014 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Podle studie Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy způsobují uhelné elektrárny škody ve výši minimálně 51 miliard korun ročně. Tyto tzv. externality jsou v podstatě skrytou dotací, která je vyšší, než náklady na podporu obnovitelných zdrojů energie.
diskuse: 51 příspěvků, poslední 20.12.2014 22:00

Vzdělávání instalaterů zaměřené na využívání obnovitelných zdrojů energie na Slovensku

10.12.2014 | Ing. Alfréd Gottas, THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.
Na rozdíl od České republiky, na Slovensku již certifikace instalatérů OZE funguje a legislativa je v souladu se směrnicí EU. Certifikace se však stává povinnou v případě dotovaných instalací. Certifikát na Slovensku získalo i několik osob z České republiky.

Shrnutí prvního týdne klimatické konference v Limě

8.12.2014 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Ve většině témat existuje rozpor mezi postojem vyspělých států a států rozvojových. Jedná se o dohodě, která by měla navázat na Kjótský protokol, zda je cíl omezit oteplování na 2 °C dostatečný, k čemu se státy v nové dohodě mají zavazovat a jak budou financována opatření v rozvojových zemích.
diskuse: 5 příspěvků, poslední 16.12.2014 14:19

Elektřina příští rok zlevní, plyn naopak zdraží

26.11.2014 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D., ČTK
Regulovaná složka ceny elektřiny pro domácnosti v roce 2015 poklesne v průměru o 1,2 procenta. Celkové náklady na plyn se naopak zvýší, a to o 1,18 procenta až 4,74 procenta. Podmínky pro určování cen tepla se nemění.

Vývoj hybridního fotovoltaicko-termálního kolektoru

24.11.2014 | Pavel Ševela, Bjarne W. Olesen, Department of Civil Engineering, Technical University of Denmark
Prototyp systému FVT, popisovaný v tomto článku, byl navržen pro soutěžní dům “FOLD house” v rámci mezinárodní studentské soutěže Solar Decathlon Europe 2012. Hybridní systém dosahuje výrazného růstu účinnosti výroby elektřiny v důsledku aktivního chlazení fotovoltaických článků.

Stát vs. fotovoltaika – blýská se na lepší časy?

21.11.2014 | Mgr. Jiří Zilvar, redakce
V pořadí již desátý ročník konference Solární energie v ČR 2014 přinesl po delší době pozitivní signály pro fotovoltaické odvětví v ČR. Ač tyto signály nelze chápat jako vyjádření podpory ze strany státu, minimálně se objevily náznaky, že by stát mohl další rozvoj tohoto oboru méně komplikovat.

Prohlášení jednotlivých států na Summitu OSN ke změně klimatu

20.10.2014 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Generální tajemník OSN Pan Ki-mun požádal představitele států a dalších institucí, aby na summitu oznámili odvážná opatření a akce, které sníží emise, posílí odolnost vůči klimatu a mobilizují politickou vůli směrem ke smysluplné právní dohodě v roce 2015.
diskuse: 15 příspěvků, poslední 23.10.2014 22:41

Nejpoužívanější pojmy ve fotovoltaice

29.9.2014 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Přehled základních pojmů ve fotovoltaice, od struktury fotovoltaického článku až po základní komponenty fotovoltaické elektrárny.

Ideální mix obnovitelných zdrojů pro ČR i vaši zahradu aneb RESTEP

22.9.2014 | Mgr. Jiří Zilvar, redakce
Obnovitelná energie pochází zpravidla z místních zdrojů. Smysluplný rozvoj OZE tudíž předpokládá kvalifikovaný odhad jejich dostupnosti v dané lokalitě. Získání této komplexní informace bylo dosud velmi složité, nyní je otázkou několika kliknutí skrze RESTEP.
diskuse: 8 příspěvků, poslední 13.10.2014 22:59

Stručná historie fotovoltaiky

1.9.2014 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Historie fotovoltaiky začíná objevením fotoelektrického a později fotovoltaického jevu. Do praktického užití se fotovoltaika dostala o století později. Následoval bouřlivý vývoj provázený rapidním poklesem cen a růstem účinnosti.
diskuse: 25 příspěvků, poslední 08.09.2014 11:18

další články

 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.