logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

EPC je efektivní nástroj realizace úsporných opatření. Co se mění v roce 2021?

Rozhovor s Ing.Vladimírem Sochorem, specialistou pro EPC v ČMZRB. Dotace nebo EPC, když investor plánuje rekonstrukci budovy nebo areálu a počítá, kolik to bude stát?

Reklama

Rozhovor s Ing. Vladimírem Sochorem, specialistou pro EPC v ČMZRB

Rozhovor o energetických službách se zárukou (z angl. Energy Performance Contracting, také EPC), jsme směrovali i k nové podpoře těchto projektů. V případě EPC jde o zaručené snížení spotřeby energie, a z toho plynoucí úsporu provozních nákladů, která se použije na splácení úvodní investice.
Na TZB-info máme EPC zařazeno do oboru Facility management, protože ve správcích budov vidíme tu správnou cílovou skupinu, která by se měla o podobnou možnost rekonstrukce budov zajímat.

Máme několik modelů na podobném principu, kdy firmy platí např. rekonstrukci zdroje tepla městského bazénu a pak prodávají městu teplo, kdy v ceně je zakalkulováno splácení nové kotelny. Jsou to zajímavé projekty a modely financování, ale v EPC jde především o garantované úspory.

Dotace nebo EPC?

Pro investora je důležité rozhodnout se pro celkový model. Plánuje rekonstrukci budovy nebo areálu a počítá, kolik to bude stát. A je možnost buď zajistit dotaci a vlastně dostat peníze navíc, nebo využít EPC, kde má garantované provozní úspory. Proto jsme v rozhovoru porovnávali princip dotace jako takové a modelu realizace energeticky úsporného projektu formou EPC.

ČMZRB pomůže firmám i městům s energeticky úspornými projekty

projektu ELENA Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB), jde první fázi o pomoc s projektem, v druhé fázi o bezúročné financování. Projekt byl avizován na jaro 2021 a již běží.
Nejen podnikatelé, ale také kraje, města a další instituce veřejného sektoru budou moci prostřednictvím ČMZRB získat kompletní pomoc při přípravě energeticky úsporných projektů, a to za minimálních nákladů.

Aktuální situace v uplatnění metody EPC v ČR

Metoda EPC byla v ČR představena v r. 1992. a podle údajů Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES) byl rok 2020 z pohledu trhu energetických služeb se zárukou úspor (EPC) rekordní. Aktivní projekty ušetřily zákazníkům, kterými jsou převážně města, kraje a jejich příspěvkové organizace, elektřinu, plyn, teplo a vodu za téměř 400 milionů korun a množství uspořené energie v těchto projektech stouplo oproti předloňsku o 15 %.

K možnostem podpory EPC projektů řekl náměstek ministra průmyslu a obchodu Marian Piecha, že „Podnikatelé potřebují výrazně kratší návratnost investic než veřejná sféra. Hovořil o financích z OPPIK, kdy například realizací zateplování a stavebními úpravami, které nejsou součástí běžných EPC projektů, můžeme návratnost zkrátit a významně zvýšit efekt EPC.

Děkuji za rozhovor a popřejme investorům hodně dobrých projektů, kde skutečně ušetří a zhodnotí své budovy a provozy.

Zájemci o bližší informace k tématu se mohou předběžně hlásit na webinář (pokud to situace umožní, tak 1denní seminář), který chystáme na květen 2021. Přihlaste se emailem na adrese: adela.bystricka@topinfo.cz. Těšíme se na viděnou.
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.