logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Jaké kompenzace dostanou dodavatelé od státu za zastropování cen

foto © stevepb - Pixabay.com

Vláda konečně určila, jak se budou stanovovat kompenzace za zastropování cen. Vláda také rozhodla o termínech žádostí a o výši přiměřeného zisku. Ceny na burze klesají, ale ceny v cenících dodavatelů rostou. Jaké ceny elektřiny a plynu očekávají obchodníci na burze?

Reklama

Kalkulátor cen energií TZB-info

Kolik dostanou dodavatelé jako kompenzaci za zastropování cen

Minulý týden ministři schválili dlouho očekávaný mechanismus, kterým stát uhradí dodavatelům prokazatelnou ztrátu, jež vznikne dodávkami elektřiny a plynu spotřebitelům v období zastropování cen.

Nařízení navazuje na již dříve schválené zastropování cen ve výši 5 000 Kč/MWh u elektřiny a 2 500 Kč/MWh v případě plynu (ceny jsou bez DPH). Vzhledem k extrémnímu zvýšení cen na trzích v loňském roce byla většina dodavatelů nucena nakupovat energie za vyšší, než jsou tyto zastropované ceny. Obchodníci mají nyní postup, jak mají postupovat při žádosti o kompenzace a kolik peněz a kdy finanční náhradu dostanou.

Přečtěte si také Jaká nebezpečí hrozí zákazníkům v souvislosti se zastropováním Přečíst článek

Dodavatelé musí žádat o kompenzaci do 11. dne následujícího měsíce. Za první tři měsíce tohoto roku si mohou dodavatelé zažádat o zálohy na tyto kompenzace v dřívějším termínu. Obchodníci musí zažádat o úhradu prokazatelných nákladů na nákup elektřiny a plynu a vedle nákladů na nákup energií stát uhradí dodavatelům také přiměřený zisk. Přiměřený zisk z prodeje elektřiny je stanoven na 340 Kč/MWh, v případě plynu jde o 260 Kč/MWh.

Žádosti bude evidovat Operátor trhu, ten také bude žádat ministerstvo průmyslu a obchodu o proplacení kompenzací. Energetický regulační úřad má dohlížet na správnost výpočtu v jednotlivých žádostech.

Náklady na zastropování v letošním roce vláda odhaduje na 200 mld. Kč, Energetický regulační úřad ale očekává částku 242 mld. Kč, uvedl to v připomínkách (podle Ekonomického deníku).

Navzdory poklesu cen elektřiny a plynu na burze dodavatelé zdražují

Nových ceníků není mnoho, většina dodavatelů nechává ceníky z období před koncem roku beze změny, jen se v cenících mění státem regulované ceny. V Kalkulátoru cen energií TZB-info se to projevuje tak, že když je v ceníku uvedena platnost cen před rokem 2023, pak se záznam v databázi zůstává beze změny. Pokud je platnost obchodních cen od 1. 1. 2023, pak je pořízen nový záznam do databáze, i když se ceny proti poslednímu ceníku nezměnily.

Za zmínku stojí výrazné zdražování ceníků plynu innogy pro stávající zákazníky, zejména to, že ceníky jsou rozděleny na tři období, na jednotlivé roky, kdy na rok 2024 se ceny zvyšují na hodnotu přes 4 000 Kč/MWh (bez DPH) plynu. Zákazníci by si měli uvědomit, že pokud zastropování cen skončí, tak budou mít takto vysokou cenu a to i přes to, že v budoucnu bude aktuální cena výrazně nižší, než která je dnes.

Naopak Fonergy dokazuje, že se dá obejít bez zastropování cen a to i v případě, že obchodník není mezi několika nejsilnějšími dodavateli u nás, patří spíše mezi obchodníky střední velikosti. Jeho ceníky od 1. 1. 2023 jsou pod úrovní zastropování. Dlouhodobě se jedná o poctivého obchodníka, který se výrazně liší od prodejců, kteří se po léta nemilosrdně snažili přelstít zákazníky, nedodržovat sliby a nyní se jejich zástupci všude vyjadřují ke všemu v energetice a v reklamách uvádějí, jak jsou féroví.

Aktuální ceny na burze – elektřina

Nám nejbližší je pražská energetická burza (PXE). Kontrakty na rok jsou spekulativní záležitostí, nejedná se o fyzický nákup, ale o nákup za účelem finančního zisku. Kontrakty nejsou vypořádány fyzickou dodávkou, ale finančním vyrovnáním. V pátek 6. 1. 2023 byla cena kontraktů na rok 2024 196 EUR/MWh, na rok 2025 162,530 EUR/MWh a na rok 2026 dokonce 136,250 EUR/MWh. Cena kontraktů s přibývajícími lety klesá, což je známka toho, že burzovní obchodníci si v současné době nemyslí, že by byly důvody k růstu ceny elektřiny v příštích letech. Pro úplnost jedná se o dodávky elektřiny baseload, to znamená po dobu 24 hodin denně.

Bližší dodavatelům je cena elektřiny na měsíc dopředu. Dokonce jeden dodavatel nabízí produkt, jehož cena se odvíjí podle těchto měsíčních cen. Tak se podívejme na to, jaké jsou ceny na burze na jednotlivé měsíce tohoto roku.

Tab. 1. Aktuální burzovní ceny elektřiny pro měsíční kontrakty na pražské burze PXE 6. 1. 2023 (Zdroj: PXE)
Tab. 1. Aktuální burzovní ceny elektřiny pro měsíční kontrakty na pražské burze PXE 6. 1. 2023 (Zdroj: PXE)

Aktuální ceny na burze – plyn

U derivátových kontraktů na burze PXE (nákup nyní – dodávka v budoucnu) ceny plynu rovněž klesají. Plyn na rok 2024 (CAL24) se obchoduje za 76,853 EUR/MWh a dodávka na rok 2025 (CAL25) za 62,825 EUR/MWh.

V případě měsíčních kontraktů jsou ceny následující:

Tab. 2: Ceny kontraktů na měsíční dodávky na pražské burze PXE (Zdroj: PXE)
Tab. 2: Ceny kontraktů na měsíční dodávky na pražské burze PXE (Zdroj: PXE)

Sice na pražské burze málokdo z našich dodavatelů nakupuje, ale podle těchto cen se řídí velkoobchodní ceny, podle kterých sjednávají dodávky i naši dodavatelé. Když si k tomu přičteme vládou stanovený zisk pro zastropované ceny, budeme mít náklady dodavatelů. Samozřejmě budeme muset zohlednit dřívější nákupy, jež ceny asi zvýší.

Přečtěte si také Kdo byl v roce 2022 výhodnější: velcí dodavatelé nebo spotový trh? Přečíst článek

Vývoj cen elektřiny a plynu na spotovém trhu – jak se projevuje v cenách pro domácnosti

Uvádím z těchto článků známou tabulku, jež ukazuje průměrné ceny za jednotlivé měsíce roku s tím, že dole je průměr za rok. Tam uvádím dvě hodnoty, protože v cenících není uvedeno, zda se hodnota za rok ještě průměruje podle podílu spotřeby v jednotlivých měsících nebo ne. U elektřiny pro svícení je rozdíl v průměru malý, ale u elektřiny a u plynu pro topení je výrazný.

Tab. 3: Přehled cen elektřiny a plynu na spotovém trhu Operátora trhu v jednotlivých měsících – sestaveno podle Roční zprávy Operátora trhu
Tab. 3: Přehled cen elektřiny a plynu na spotovém trhu Operátora trhu v jednotlivých měsících – sestaveno podle Roční zprávy Operátora trhu

Jedna pro mne zajímavá zpráva: Operátor trhu, jež organizuje spotový trh, v tiskové zprávě uvedl, že přes spotový trh se loni zobchodovalo 29,58 TWh elektřiny, což je téměř polovina spotřeby v ČR, což lze označit za významný trh v ČR. 

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.