logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Ceny v nových cenících jsou vysoké, kvůli zastropování se dodavatelé nemusí omezovat

Vracíme se k dvanáctiměsíční průměrné ceně spotových ceníků. Jak budou vypadat ceníky na příští rok? Nefouká, nesvítí, elektřina a plyn jsou nyní drahé.

Reklama

Kalkulátor cen energií TZB-info

Vracíme se u spotových cen zase k dvanáctiměsíční průměrné ceně

Spotový trh se vyznačuje rychlou změnou cen v závislosti na událostech, které se dějí na trhu. V době po vypuknutí energetické krize ceny na spotovém trhu rychle narostly, ale dvanáctiměsíční cenový průměr byl stále velmi nízký. Tento stav velmi málo zobrazoval skutečné, aktuální cenové poměry a cenové trendy a mohlo dojít ke zmatení zákazníků nebo ke zneužití nízké průměrné cenové hladiny k mylnému informování zákazníka dodavatelem. Proto jsme se tehdy rozhodli cenovou hladinu sledovat po kratší dobu, po dobu tří měsíců.

V současné době jsou sice ceny elektřiny a plynu vysoké, ale jsou ustálené. Tříměsíční cenový průměr se sbližuje s dvanáctiměsíčním průměrem, tak si myslíme, že je vhodné vrátit se zase k dvanáctiměsíčnímu průměru. Sice se jedná o cenovou úroveň, která již byla a v kalkulátoru se porovnává s tradičními cenami, které vyjadřují náklady na 12 měsíců dopředu, ale i přesto zákazník získá touto cenou na první pohled informaci, jak by mělo vypadat jeho vyúčtování, které dostane. Rovněž za důležité považujeme poskytnout objektivní informaci ohledně skutečných cen na spotovém trhu jako obranu před hanlivým vyjádřením ohledně spotového trhu našeho předního dodavatele nebo regulátora.

Průměrná cenová hladina za posledních 12 měsíců se většinou v kalkulátoru počítá automaticky každý den, jedná se o průměr cen, u kterého je zohledněn podíl okamžité spotřeby. Okamžitá spotřeba se určuje podle přepočteného typového diagramu dodávky, to je podle změřených podmínek v čase spotřeby.

Co se děje na trhu s elektřinou a plynem pro domácnosti

Ve dnech kolem prvního prosince nastávají velké změny v cenících dodavatelů a tím i změny v Kalkulátoru cen energií TZB-info. Je to z důvodu vydání nových státem regulovaných cen elektřiny a plynu Energetickým regulačním úřadem a následným přenesením těchto cen do nových ceníků dodavatelů. U aktualizace ceníků stávajících zákazníků musí být změny nahlášeny do třicátého dne před účinností nových cen, což je zpravidla od prvního ledna.

Ceníky se ale letos mění jinak. Dříve někteří dodavatelé taktizovali, čekali, co udělá konkurence a pak vydali ceníky třeba se zpožděním od 10. ledna. Důvodem byla reakce na konkurenční nabídky dodavatelů. Rovněž v případě zvyšování cen se jednalo o procenta nebo desítky procent, změny cen byly velmi opatrné a uvážlivé.

Z letošního přecenění mám dojem, jako kdyby nějaký obchodní řetězec sdělil zákazníkům, že od zítřka zákazníci nebudou u nich nic platit za zboží a že si mohou vzít, co chtějí a vše budou mít zdarma. Ceník pro stávající zákazníky se zvyšuje třeba z 3 500 na 12 000 Kč/MWh, to je reakce na zastropování cen jednoho dodavatele, jehož nové, dvanáctitisícové ceny byly zapsány do kalkulátoru. Naštěstí takových dodavatelů je již málo, stejně málo, jako dodavatelů s novými cenami, které jsou i v případě cen komodity pod zastropovanými cenami.

Většina dodavatelů opustila konkurenční boj a vrhla se na stanovení cen podle cen na burze. Většina nových ceníků je na úrovni osmi až desíti tisíc korun za megawatthodinu. To je zhruba o dva tisíce korun na megawatthodinu více, než je v cenících před koncem roku. Ceny plynu se zatím oproti konci letošního roku moc nezvyšují a pohybují se od 3 800 do 5 000 Kč/MWh.

Dodavatelé si rovněž přilepší díky zastropování výše stálého platu na 130 Kč/měsíc v případě elektřiny, kde průměrná cena byla u většiny dodavatelů pod 100 Kč/měsíc. Nyní se úroveň cen posouvá až na 130, někdy i o několik korun pod 130 Kč/měsíc. Ve většině případů se jedná o podstatné zvýšení měsíčních plateb pro zákazníky. Naopak u plynu se jedná o průměr, tak si někteří zákazníci polepší.

Dodavatelé s ceníky pouze ze spotového trhu mají s odškodněním za zastropování cen smůlu, protože spotové ceny nejsou tak vysoko a je také možné, že dostanou minimum nebo nedostanou vůbec nic, když ceny elektřiny nebo plynu klesnou. Někteří spotoví dodavatelé na tuto skutečnost reagovali úpravou ceníků, lépe řečeno drastickým zdražováním příplatků k ceně komodity a změnou výše stálého platu.

Nemohu se ubránit dojmu, že zastropování cen podporuje růst cen a i výdaje státu na kompenzaci zastropování. Na druhou stranu i kdyby nebylo zastropování, tak by ceny elektřiny stejně byly mírně pod deseti tisíci a plynu pod 5 000 tisíci korunami, protože levné kontrakty byly již dávno vyprodány. Jedna věc je ale na zastropování dobrá, že vysoké ceny mají svůj strop a zákazník bude vědět, jak moc bude platit v příští roce.

V kalkulátoru se nové ceníky zapisují tak, jak je dodavatelé zveřejňují. V posledních letech probíhaly změny ceníků až do konce ledna, což asi bude nyní podobné. Ceníky určené pro stávající zákazníky jsou zveřejňovány v kalkulátoru deset dní po vložení do databáze. V případě nahrazení ceníků novým ceníkem má starý ceník viditelnost pouze do konce dne publikace nového ceníku.

Ceny elektřiny a plynu na spotovém trhu stoupají

Bohužel v současné době je zima, nefouká a nesvítí slunce. Některé země mají problémy s výrobou elektřiny jako Francie, Švédsko, Finsko. To vše má vliv na zvýšenou spotřebu plynu a i cenu elektřiny a plynu. Ceny na spotovém trhu rostou. To se v konečném důsledku projevuje i na cenách energií pro domácnosti, jak ukazuje následující tabulka.

Tab. 1: Přehled průměrných cen elektřiny a plynu na spotovém trhu Operátora trhu (Zdroj dat: Roční zpráva Operátora trhu)
Tab. 1: Přehled průměrných cen elektřiny a plynu na spotovém trhu Operátora trhu (Zdroj dat: Roční zpráva Operátora trhu)
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.