logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Jaká nebezpečí hrozí zákazníkům v souvislosti se zastropováním

Zastropování přináší na jednu stranu jistotu ochrany před vysokými cenami, na druhou stranu ale člověk musí myslet na to, co by se stalo, když by ceny klesly.

Reklama

Kalkulátor cen energií TZB-info

Zkontrolujte si vyúčtování, zda vás na všechny nové ceny dodavatel upozornil

Na podzim měnili obchodníci ceny velmi často a to z důvodu zvyšování cen elektřiny a plynu na burze. Dalším důvodem bylo zamýšlené zastropování cen, úsporný tarif a odpuštění poplatků pro podporu OZE a tím uvolněné zábrany ve zdražování. Někteří obchodníci zdražovali i dvakrát do měsíce. Při takovém tempu růstu cen se oprávněně lze ptát, zdali také obchodníci splnili svoji informační povinnost vůči zákazníkům. Někdy bylo zřejmé, že závazné termíny nemohou stihnout.

Někteří obchodníci na podzim zvýšili ceny proudu na rekordní hodnoty (cena elektřiny téměř za 24 a plynu za 9 tisíc za megawatthodinu). Bylo to v době, kdy neplatilo zastropování cen energií, tak pro mnoho zákazníků bude vyúčtování za rok 2022 extrémně vysoké, i když nebudou mít tyto nejvyšší ceny energií.

Přečtěte si také Úspěšní a neúspěšní dodavatelé v říjnu, který dodavatel končí? Přečíst článek

Jedinou cestou, jak tyto ceny nezaplatit, je zkontrolovat si, zda jste dostali oznámení o zvýšení ceny, zda jste jej dostali včas a zda jste byli upozorněni na svá práva. Pokud ne, tak nová cena není platná a měli byste vyúčtování reklamovat. Když u dodavatele s reklamací neuspějete, stěžujte si na Energetickém regulačním úřadu.

Rozmyslete si nabídku na prodloužení smlouvy s tím, že každý rok bude jiná cena plynu

I když innogy v době krize přistupoval k zákazníkům velmi citlivě a prokázal velkou zdrženlivost ve zvyšování cen elektřiny a plynu, tak i přesto jejich nové nabídky spojené s prodloužením smlouvy je třeba si rozmyslet. Jedná se o nabídky pro stávající zákazníky společnosti innogy, kterým jsou nabízeny následující produkty Optimal, Benefit, Ideal a jiné, u kterých je pro každý rok nabízena jiná fixní cena.

Pro první rok je cena nižší, než je zastropovací cena, což je velmi lákavé, ale pak cena roste a nejvyšší je v roce 2025. Jedná se o fixní ceny, u kterých není možné ceny snižovat v případě, kdy ceny na burze klesnou. Existuje ale určitá pravděpodobnost, že ceny na burze v následujících letech již nebudou tak vysoké, jaké jsou letos, ale zákazníci s těmito produkty budou platit, i v době nižších cen, vysoké ceny.

Rok Optimal (Kč/MWh) Benefit (Kč/MWh)
2023 2 344 2 349
2024 3 723 3 743
2025 3 893 3 893

Tab. 1: Zvyšování fixních cen v jednotlivých obdobích závazku u některých produktů innogy

Neuzavírejte smlouvu na dodávku elektřiny a plynu se závazkem a s vysokou cenou, nenechte se uchlácholit zastropováním ceny.

Zastropování cen sice může zabránit extrémnímu zvýšení výdajů za energie domácností, ale když uzavřete smlouvu na dobu určitou, po dobu závazku nikdo snižovat cenu nebude, i když cena na burze klesne. Když skončí zastropování, tak budete platit vysokou cenu a nebudete si moci zvolit výhodnější nabídku bez sankce. V této době raději volte smlouvu s novým dodavatelem na dobu neurčitou, bez závazku.

Přečtěte si také Pozor na letošní vyúčtování, nezvýšil dodavatel skrytě cenu? Přečíst článek

Vývoj spotových cen elektřiny a plynu na spotovém trhu Operátora trhu

V následující tabulce je uveden přehled spotových cen v jednotlivých měsících roku. Bohužel cena elektřiny a plynu je v prosinci vysoká a je ovlivněna počasím a výpadky elektráren ve Francii. I přesto věřím, že se situace postupně zlepší.

Tab. 2: Vývoj spotových cen elektřiny a plynu na spotovém trhu Operátora trhu
Tab. 2: Vývoj spotových cen elektřiny a plynu na spotovém trhu Operátora trhu
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.