logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Většině dodavatelů výrazně klesají počty zákazníků

Srovnání počtu přípojek mezi prosincem a lednem tohoto roku ukazuje na výrazný úbytek zákazníků mnoho dodavatelů. Ceny elektřiny a plynu v uplynulém týdnu přestaly klesat, obchodníci čekají na nové ceníky ČEZu.

Reklama

Kalkulátor cen energií TZB-info

Následující tabulka přináší detailní pohled na změnu počtu odběrných míst jednotlivých dodavatelů v období mezi koncem prosince 2022 a koncem ledna 2023. Změny v takto krátkém období sice nic nevypovídají o dlouhodobém trendu, o tom, zda určitý dodavatel dlouhodobě zákazníky získává, či je ztrácí, ale vzhledem k tomu, že se jedná o přelom roku, jsou tyto počty nejdůležitější za celý rok. Navíc nikdy dodavatelé nebyli v takovéto zvláštní situaci, v době energetické krize a v době začátku zastropování cen.

Přečtěte si také Na co se lidé ptali na Infothermě? Nové nabídky elektřiny a plynu Přečíst článek

Změny počtu zákazníků v obdobích na přelomu roku jsou častější, než v jiných obdobích roku, protože v minulosti obchodníci měnili ceníky většinou ke konci roku, a to v souvislosti s tím, že ceníky museli měnit tak jako tak, protože se měnily státem regulované ceny.

Podívejme se na tabulku s dvaceti nejúspěšnějšími obchodníky s elektřinou a plynem a naopak s dvaceti nejméně úspěšnými obchodníky. Pro mnohé obchodníky to nejsou úspěšná čísla, kterými by se mohli na svých stránkách chlubit. Ztráty mnoha obchodníků jsou obrovské. Naopak odběrná místa získává ve větším množství jen zhruba desítka obchodníků, někteří z nich jen díky nákupu zákazníků od končících dodavatelů.

Tab. 1: Přehled dvaceti nejúspěšnějších a dvaceti nejméně úspěšných obchodníků podle počtu získaných odběrných míst v období za koncem prosince 2022 a koncem ledna 2023 (Zdroj: OTE a.s.)
Tab. 1: Přehled dvaceti nejúspěšnějších a dvaceti nejméně úspěšných obchodníků podle počtu získaných odběrných míst v období za koncem prosince 2022 a koncem ledna 2023 (Zdroj: OTE a.s.)

Odběrná místa získávají především ti dodavatelé, kteří jsou vidět v médiích a kteří zdůrazňují, jak jsou oblíbení, féroví a stabilní. Bohužel cena a podmínky nejsou u nás zase tak důležité. Ve spodní části tabulky jsou méně úspěšní hráči. Stálicí na konci srovnání je Pražská plynárenská. Dalo by se říci, že se něco u obchodníka děje, když měsíc co měsíc tento obchodník ztrácí zákazníky. Asi se čistí trh, jak zaznívá od představitele této společnosti.

Ke konci ledna bylo ve statistice Operátora trhu 104 dodavatelů elektřiny, kteří mají větší počet odběrných míst, než 100, včetně mnoha přípojek podniků, které jsou označené také za dodavatele. V případě plynu za stejných podmínek už jen 59 obchodníků.

Celkově byl počet změn dodavatelů průměrný, když beru počty v lednu jak u elektřiny, tak u plynu. Výjimkou byl loňský leden, který byl kvůli krizi výrazně vyšší než ostatní roky.

Graf 1: Vývoj počtu změn dodavatelů na odběrných místech elektřina a plynu v lednu za posledních pět let
Graf 1: Vývoj počtu změn dodavatelů na odběrných místech elektřina a plynu v lednu za posledních pět let

Situace na trhu s elektřinou a plynem pro domácnosti v uplynulém týdnu

Po vyhlášení snížení cen elektřiny a plynu skupinou ČEZ od dubna tohoto roku se aktivita ostatních dodavatelů ohledně nabídek nižších cen úplně zastavila. Je zřejmé, že ostatní dodavatelé čekají na to, s jakými cenami vyjde ČEZ a podle toho se zařídí.

Jedinou, ale zatím velmi slušnou nabídkou je produkt od obchodníka Eneka FIX na měsíc, který fixní ceny v trvání jednoho kalendářního měsíce stavuje podle měsíčních kontraktů na pražské burze PXE, vždy 15. dne předcházejícího měsíce. Jedná se o náhradu za spotovou nabídku s tím, že tento způsob stanovení ceny je pro zákazníka nákladnější než u spotového trhu.

V Kalkulátoru máme i spotové ceníky, to je pro ty, kteří mají průběhové měření nebo pro ty, kteří měli smlouvu již dříve. Protože ale se jedná o průměrnou cenu za posledních 12 měsíců, tak ta cena sice klesá, ale pomaleji. Aktuální spotová cena je výrazně nižší.

Jak ceny na burze PXE vidí spekulanti

Ceny na burze jsou určující i pro ceny elektřiny a plynu pro domácnosti. Pohled ne burzovní ceny dává zájemcům informaci, jak vývoj cen vidí obchodníci (spekulanti), kteří obchodují na burze. Pozornost čtenářů by měla být věnována především vývoji cen komodit v jednotlivých letech a jednotlivých měsících. Tyto informace uvádím zejména proto, že se v médiích uvádějí různé prognózy (třeba,že příští zimu bude nedostatek plynu atd.), a tak chci ukázat, jak se tyto prognózy promítají do cen v nedaleké budoucnosti přes názory odborníků.

Tab. 2:  Vývoj cen elektřina na jednotlivé měsíce tohoto roku (Zdroj: PXE)
Tab. 2: Vývoj cen elektřina na jednotlivé měsíce tohoto roku (Zdroj: PXE)
Tab. 3: Ceny elektřiny na následující tři roky (Zdroj: PXE)
Tab. 3: Ceny elektřiny na následující tři roky (Zdroj: PXE)
Tab. 4: Ceny plynu na následující měsíce tohoto roku (Zdroj: PXE)
Tab. 4: Ceny plynu na následující měsíce tohoto roku (Zdroj: PXE)
Tab. 5: Ceny plynu na následující roky (Zdroj: PXE)
Tab. 5: Ceny plynu na následující roky (Zdroj: PXE)

Posledním grafem je vývoj spotových cen elektřiny a plynu na spotovém trhu Operátora trhu za posledních 12 měsíců. Vidíme, že vývoj cen není ani extrémně prudký a ani ceny dlouhodobě nesetrvávají na vysokých hodnotách, jak se nás snaží přesvědčit zástupci některých dodavatelů. Rozkolísanost cen elektřiny je způsobena nižšími cenami elektřiny v průběhu víkendu. Ceny plynu na spotovém trhu se o víkendu neliší od pracovního týdne a jsou zhruba poloviční proti cenám elektřiny.

Graf 2: Vývoj cen elektřiny a plynu na spotovém trhu operátora trhu za posledních 12 měsíců (Zdroj: Operátor trhu)
Graf 2: Vývoj cen elektřiny a plynu na spotovém trhu operátora trhu za posledních 12 měsíců (Zdroj: Operátor trhu)
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.