logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Obchodování na krátkodobých trzích s elektřinou a plynem OTE v roce 2022

Foto © Aldeca Productions - AdobeStock.com

Na krátkodobých trzích s elektřinou organizovaných operátorem trhu se v roce 2022 zobchodovalo obdobné množství elektřiny jako v roce 2021, což činí téměř polovinu (47 %) tuzemské netto spotřeby. Na vnitrodenním trhu s plynem organizovaném operátorem trhu množství zobchodované v roce 2022 překonalo rok 2021.

Reklama

Kalkulátor cen energií TZB-info

I přes velmi turbulentní situaci nebyl dopad na objem obchodování příliš výrazný, což je v kontrastu s jinými organizovanými trhy (zejména s termínovanými produkty). Na krátkodobých trzích OTE bylo v roce 2022 zobchodováno obdobné množství elektřiny jako v roce 2021, a to ve výši 24,31 TWh na denním trhu a 5,11 TWh na vnitrodenním trhu s elektřinou. Celkově se v roce 2022 na krátkodobých trzích s elektřinou OTE zobchodovalo 29,42 TWh. Objem obchodů na vnitrodenním trhu s plynem OTE v roce 2022 dokonce překročil hodnoty roku 2021. Celkově se zobchodovalo 4,42 TWh plynu.

Organizovaný krátkodobý trh s elektřinou:

Denní trh s elektřinou

Na denním trhu (DT) s elektřinou bylo zobchodováno 24,31 TWh, tedy téměř stejné množství jako v roce 2021 (24,36 TWh). Průměrná cena obchodů v roce 2022 na denním trhu s elektřinou (BaseLoad) byla 247,43 EUR/MWh. Oproti roku 2021 se jedná o meziroční nárůst průměrné ceny o 146 %, který je ovlivněn geopolitickou situací s výrazným zdražení dovážených primárních energetických zdrojů. Maximální hodinová cena DT dosáhla hodnoty 871,00 EUR/MWh ve 20. hodině dne 29. 8. 2022, maximální denní BL byl 703,26 EUR/MWh dne 26. 8. 2022. Minimální hodinová cena denního trhu dosáhla hodnoty −22,45 EUR/MWh v 17. hodině dne 31. 12. 2022. Téhož dne byla i jediná záporná hodnota denního BL ve výši −2,05 EUR/MWh.

Graf 1: Vývoj cen a obchodovaného množství elektřiny na denním trhu Operátora trhu v roce 2022
Graf 1: Vývoj cen a obchodovaného množství elektřiny na denním trhu Operátora trhu v roce 2022

I v roce 2022 byla na denním trhu překročena maximální zobchodovaná množství, a to jak měsíční v prosinci, kdy bylo zobchodováno 2 792,6 GWh, tak i denní zobchodované množství ve výši 109,8 GWh pro den dodávky 28. 9. 2022.

Přečtěte si také Zastropování cen elektřiny a plynu není automatické: Kdo musí odeslat prohlášení? Přečíst článek

Vnitrodenní trh s elektřinou

Na vnitrodenním trhu s elektřinou bylo v roce 2022 zobchodováno 5,11 TWh elektřiny (v roce 2021 bylo 5,21 TWh). Vážený průměr cen obchodů v roce 2022 na vnitrodenním trhu s elektřinou byl 241,21 EUR/MWh. Oproti roku 2021 (106,09 EUR/MWh) se jedná o meziroční nárůst průměrné ceny o 127 % – vlivy nárůstu jsou obdobné jako u denního trhu.

Maximální hodinový vážený průměr cen na vnitrodenním trhu dosáhl hodnoty 1 139,39 EUR/MWh (při maximální ceně obchodu 1 450,00 EUR/MWh), a to ve 20. hodině dne 16. 9. 2022. Maximální ceny bylo dosaženo dne 26. 9. 2022 ve 23. hodině, a to ve výši 1 900,00 EUR/MWh (při váženém průměru cen dané hodiny 580,92 EUR/MWh).

Minimální hodinový vážený průměr cen na vnitrodenním trhu dosáhl hodnoty −18,43 EUR/MWh (při minimální ceně obchodu −55,00 EUR/MWh), a to ve 24. hodině dne 26. 12. 2022. Minimální ceny obchodu bylo dosaženo dne 28. 12. 2022 ve 23. hodině, a to ve výši −599,99 EUR/MWh (při váženém průměru cen dané hodiny −13,66 EUR/MWh).

Celkově se na krátkodobých trzích OTE zobchodovalo 29,42 TWh elektřiny, což představuje mírný pokles o 0,5 % oproti roku 2021, ve kterém se zobchodovalo 29,58 TWh elektřiny. Jedná se o množství dosahující téměř polovinu tuzemské netto spotřeby elektřiny.


Organizovaný krátkodobý trh s plynem:

Zobchodované množství na vnitrodenním trhu s plynem v roce 2022 ve výši 4,42 TWh představovalo meziroční nárůst o 10,4 % oproti roku 2021, ve kterém účastníci trhu uzavřeli obchody o objemu 4,01 TWh.

Přečtěte si také Kdo byl v roce 2022 výhodnější: velcí dodavatelé nebo spotový trh? Přečíst článek

Vážený průměr cen obchodů v roce 2022 na vnitrodenním trhu s plynem byl 109,94 EUR/MWh, což je nárůst vážené ceny plynu o 138 % oproti roku 2021. Tento dynamický cenový vývoj obchodovaného plynu odpovídal cenovému vývoji plynu v celé EU vyvolaného aktuální geopolitickou situací a souvisejícím omezením dodávek plynu plynovody.

Maximální denní vážený průměr cen dosáhl hodnoty 307,99 EUR/MWh (při maximální ceně obchodu 317,00 EUR/MWh) dne 26. 8. 2022. Maximální ceny bylo dosaženo dne 27. 8. 2022 ve výši 320,50 EUR/MWh (při váženém průměru cen 275,99 EUR/MWh).

Minimální denní vážený průměr cen dosáhl hodnoty 28,31 EUR/MWh (při minimální ceně obchodu 20,00 EUR/MWh) dne 24. 10. 2022. Minimální ceny obchodu bylo dosaženo dne 23. 10. 2022, a to ve výši 15,01 EUR/MWh (při váženém průměru cen 28,90 EUR/MWh).


Vedle vnitrodenního trhu s plynem organizuje operátor trhu také trh s flexibilitou. K 31. 12. 2022 mělo přístup na krátkodobý trh s plynem 122 účastníků.

Vážíme se důvěry všech účastníků trhu v naše obchodní platformy, bez nichž by nebyla tolik potřebná likvidita na operátorem trhu organizovaných krátkodobých trzích, a to ve velmi turbulentním roce 2022. Jsme přesvědčeni, že jsme k tomu přispěli i vysokou provozní spolehlivostí našich platforem. Významným přínosem pro denní a vnitrodenní trh s elektřinou je jeho organizace v rámci jednotného evropského trhu s elektřinou,” říká Michal Puchel, předseda představenstva společnosti OTE, a.s.

Obchodování na krátkodobých trzích organizovaných operátorem trhu je možné pomocí aplikací dostupných prostřednictvím rozhraní poskytovaného operátorem trhu a mobilní aplikace pro obchodování na vnitrodenním trhu s elektřinou i plynem.

Věřím, že nejen těmito kroky, ale i v rámci celkové činnosti OTE, budeme nadále přispívat k dalšímu rozvoji mezinárodní spolupráce a obchodování s elektřinou a plynem v ČR,“ dodává Igor Chemišinec, člen představenstva OTE, a.s.

OTE, a.s.

Akciová společnost OTE, a. s., (OTE) působí na trhu s elektřinou v ČR od roku 2002 a na trhu s plynem od roku 2010. OTE je poskytovatelem komplexních služeb jednotlivým účastníkům trhu s elektřinou a plynem. OTE je dle § 20a zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) v platném znění, držitelem licence na činnosti operátora trhu, která zahrnuje trh s elektřinou a plynem v ČR. 

OTE organizuje obchodování na denním, vnitrodenním a blokovém trhu s elektřinou a také na vnitrodenním trhu s plynem. Účastníkům trhu s elektřinou a plynem v ČR mimo jiné dále nabízí nepřetržité zpracování a výměnu dat, informací pro zúčtování a finanční vypořádání odchylek mezi smluvními a skutečnými hodnotami dodávek a odběrů elektřiny a plynu a zajišťuje administrativní změnu dodavatele obou komodit. Současně spravuje národní rejstřík na emise skleníkových plynů. Společnost OTE je zodpovědná za administraci systému pro vyplácení podpory podporovaných zdrojů energie.

Akciová společnost OTE je ustanovena Energetickým regulačním úřadem nominovaným organizátorem trhu s elektřinou (NEMO), který zajišťuje jednotné propojení denních a vnitrodenních trhů. Operátor trhu provádí, za účastníky trhu, reporting obchodních dat z krátkodobých trhů OTE do databáze Agentury pro spolupráci energetických úřadů (ACER).

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.