logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Ceny elektřiny a plynu na burze klesají, ale neaktivní zákazník to většinou na svých účtech nepozná

Popis současné situace na trhu elektřiny a plynu. Přehled nejnovějších nabídek na trhu a ceny na burze aktuální ke konci minulého týdne.

Reklama

Kalkulátor cen energií TZB-info

Ceny obou komodit v současné době výrazně klesají, důvodem je recese, kdy se sice inflace velmi pozvolna zastavuje, ale zároveň klesá poptávka po energiích. Cena elektřiny a plynu již klesá zhruba s drobnými přestávkami od loňského října, nejvíce však v tomto roce.

V uplynulém týdnu, podobně jako v předešlých týdnech, se stále více dodavatelů osmělilo zveřejňovat nové ceníky. Bohužel většina nových ceníků je určena pro nové zákazníky. Pro stálé zákazníky jsou lepší ceny určeny pouze v případě, že jim končí závazek a hrozí nebezpečí, že odejdou k jinému dodavateli. Je jen několik dodavatelů, kteří zlevnili ceny energií všem zákazníkům bez fixace, jiní jim zlevnění zatím jen slíbili.

Ke všeobecnému zlevnění elektřiny sáhl jen jeden velký dodavatel. Dva velcí dodavatelé plynu, kteří však mají významnou část zákaznického portfolia s fixními cenami a pak jen několik středních dodavatelů také zlevnili, takže nelze obecně tvrdit, že domácnosti a ani menší podniky nyní platí méně, než jsou zastropované ceny. V současné době se většina domácností snížení plateb za energií nedočká. Jediným východiskem je vlastní iniciativa v podobě hledání výhodnější nabídky.

Velcí dodavatelé, kteří slouží jako zdroj zákazníků pro alternativní dodavatele, přešli do obrany před úbytkem zákazníků. Obchodníci nyní zdůrazňují své "přednosti". Frekventovaným slovem jsou nyní slova jako silný, stabilní obchodník. Čímž vlastně říkají, že nemá cenu riskovat nízkou cenu u dodavatele, který tyto vlastnosti nemá. Podrazy některých obchodníků, kteří klamali zákazníky již v nabídce produktů, slabý servis, neschopnost komunikovat se zákazníkem, háčky ve smlouvách a hlavně nechtěné převody na spotové trhy v době nejvyšších cen na trhu odradili mnoho zákazníků od změn dodavatele za účelem získání lepších cen.

Aktivita při zlevňování rovněž koresponduje s tím, jak který dodavatel získává nebo ztrácí odběrná místa a je nepřehlédnutelná. Nejde jenom o snižování ceny, ale jde také o to, jak zabránit úbytku zákazníků. Děje se to formou veřejných slibů ohledně snížení ceny nebo nabídkou produktů se závazkem na maximální dobu s fixací ceny.

Při zlevňování se dá i zdražovat, pozor na to

Jedná se o nový ceník produktu innogy s názvem Start 12. Na rozdíl od předcházejících ceníků tohoto produktu, nový ceník obsahuje tři dílčí ceníky, které jsou rozděleny podle kalendářního roku, do kterého ještě spadá dodávka. První dílčí ceník obsahuje nižší cenu, ceníky v dalších letech jsou mírně dražší. Z pohledu dnešních cen se sice jedná o nepatrné zvýšení ceny, ale je to dosud nejlevnější ceník, který obchodník vydal po energetické krizi. Problém vidím ale v tom, že se může stát, že zákazník si nenastuduje všechny ceníky a je v domnění, že bude mít cenu, na kterou obchodník láká zákazníky. Ve skutečnosti ale za dodávky, které budou v roce 2024 bude platit více, než by platil s cenou, která zaujme čtenáře na stránkách dodavatele. Zákazník se nemůže bránit zvýšení ceny, nemůže odstoupit, protože byl seznámen s cenami při podpisu smlouvy. Takový postup našemu největšímu dodavateli rozhodně nesluší.

Tab. 1: Vývoj v jednotlivých letech závazku produktu Start 12 od innogy
Tab. 1: Vývoj v jednotlivých letech závazku produktu Start 12 od innogy

Ostatní změny ceníků

Společnost České Teplo snížila od 1. 3. ceny elektřiny pro všechny svoje zákazníky na 4 450 Kč/MWh a cenu plynu na 2 250 Kč/MWh bez DPH. I stálý plat je pod regulovanou úrovní (99/120 Kč/měsíc bez DPH). Jedná se menšího dodavatele (zhruba 2 500 přípojek elektřiny a 1 000 přípojek plynu) podnikajícím hlavně v teplárenství.

Pražská plynárenská podobně zlevnila od 1. 3. stávajícím i novým zákazníkům elektřinu mírně pod strop na 4 925 Kč/MWh bez DPH pro jednotarif. Nové ceníky platí pro domácnosti i pro malé firmy.

Velmi slušnou nabídku ve formě ceníku produktu pro firmy zveřejnil ČEZ ESCO u ceníků Elektřina 12 (24,36).

Tab. 2: Přehled cen produktů společnosti ČEZ ESCO
Tab. 2: Přehled cen produktů společnosti ČEZ ESCO

Stejné ceny jsou nově nabízeny stálým zákazníkům po skončení fixace v produktu Elektřina GARANCE 12 (24,36).

ČEZ ESCO zajišťuje komplexní řešení energetických potřeb, včetně energetické optimalizace a dodávky energií pro státní správu, místní samosprávy a firemní sektor, průmyslové podniky a velké společnosti. ČEZ ESCO působí nejen na českém, ale také na slovenském trhu.

innogy pro nové zájemce má od 1. března nové ceny u produktu Start 15 s dobou závazku a fixace na 15 měsíců s cenou u jednotarifu 4 750 Kč/MWh a u dvoutarifů 4 950 Kč/MWh bez DPH.

Konečně poslední změnou, kterou bych chtěl zmínit, je během krátkého času další snížení cen pro nové i stávající zákazníky společnosti Vemex. Od 1. března nabízí společnost plyn s fixací ceny na jeden rok za 1 949 Kč/MWh bez DPH a elektřinu ve všech tarifech za 4 199 Kč/MWh bez DPH.

Dodavatel snižuje ceny i stálým zákazníkům, od dubna budou mít proud za 4 790 Kč/MWh bez DPH a plyn za 2 375 Kč/MWh bez DPH.

Ti, kteří nechtějí nižší ceny, než které jsou v klasických cenících, mohou využít ceníky, u kterých se cena stanovuje na každý měsíc zvlášť, podle vývoje cen měsíčních kontraktů na burze PXE. V současné době lze využít nabídky společnosti EnekabezDodavatele. Oba mají smlouvu na dobu neurčitou, první s výpovědní lhůtou jeden měsíc, druhý tři měsíce.

Tab. 3: Ceny elektřiny a plynu na březen podle měsíčních kontraktů na burze PXE
Tab. 3: Ceny elektřiny a plynu na březen podle měsíčních kontraktů na burze PXE

Ceny na burze a na spotovém trhu uplynulý týden

V tabulce přináším přehled cen kontraktů na několik měsíců dopředu a na několik let dopředu z důvodu snazší orientace zákazníka v nabídkách obchodníků. Nezapomínám ani na spotový trh Operátora trhu s energiemi. V poslední tabulce uvádím přehled cen na spotovém trhu pro domácnosti.

Tab. 4: Vývoj cen plynu a elektřiny za dne 3. 3. 2023
Tab. 4: Vývoj cen plynu a elektřiny za dne 3. 3. 2023
Graf 1: Vývoj cen elektřiny a plynu pro domácnosti na spotovém trhu Operátora trhu
Graf 1: Vývoj cen elektřiny a plynu pro domácnosti na spotovém trhu Operátora trhu
Tab. 5: Přehled cen v jednotlivých měsících roku na spotovém trhu Operátora trhu
Tab. 5: Přehled cen v jednotlivých měsících roku na spotovém trhu Operátora trhu
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.