logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Vláda rozhodla: konec nadějí na nižší ceny elektřiny a plynu pro domácnosti

Vláda rozhodla o zákazu nabízení produktů s cenami podle spotového trhu novým zákazníkům, kteří nemají průběhové měření spotřeby elektřiny nebo plynu. Stav plynu v zásobnících klesá, podívejte se na vývoj. Ceny elektřiny a plynu začaly rovněž klesat. Jaký byl vývoj cen energií za posledních deset let, podívejte se na grafy.

Reklama

Kalkulátor cen energií TZB-info

Ve středu kabinet schválil v novele nařízení vlády mimo zastropování cen energií pro velké průmyslové podniky také zákaz nabízení spotových produktů pro nové zákazníky z řad domácností, které nemají průběhové měření dodávek elektřiny nebo plynu a tedy nemohou ovlivnit svoji spotřebu. Nařízení se netýká domácností, které již mají uzavřenou smlouvu na dodávky a týká se tedy pouze nově uzavřených smluv.

Nařízení se dotkne většiny dodavatelů, protože podle mého odhadu více jak osmdesát procent dodavatelů v současné době nabízí produkty s dynamickými cenami podle spotového trhu. Je to pro ně jediný způsob, jak nabízet dodávky energií pro nové zákazníky, protože si vzhledem k cenám na burze nemohou dovolit nakupovat a pak následně garantovat určitou stabilní cenovou úroveň, která by ještě byla přijatelná pro zákazníky. Druhým řešením v tomto končícím roce bylo zastavení akvizice nových zákazníků a nákup jen takového množství energií, které stávající zákazníci spotřebují. Toto opatření je naopak extrémně výhodné pro nejsilnější dodavatele, kteří se nemusí obávat o zákazníky a nemusí se omezovat v cenách v budoucnosti.

Je známo, že náš největší dodavatel a i Energetický regulační úřad ve svých vyjádřeních kritizoval převádění zákazníků na produkty se spotovou cenou a také jsme mohli v médiích číst, že spotový trh je nevýhodný a že není hlavně výhodný pro domácnosti. Dokonce náš největší dodavatel krátce zveřejnil lživou reklamu hanící spotový trh. Je také pravda, že regulátor neudělal za pět let fungování spotového trhu vůbec nic, aby určil, jak si nabídky představuje, jak mají být spotové produkty nabízeny, jak mají být počítány spotové ceny. Převedeno na koruny ochrana zákazníků vypadá podle vlády takto: Zde máte klasický ceník od zavedeného dodavatele za 10 000 Kč (cena jen komodity, bez DPH), který je výrazně výhodnější, než je spotový ceník s průměrnou cenou za 12 měsíců v době dosud největší krize za 6 200 Kč/MWh.

Důsledek rozhodnutí se projeví v tom, že se cenová hladina elektřiny a plynu sice nezvýší, ale v době, kdy by ceny klesly, obchodníci s klasickými cenami nabudou mít žádnou motivaci ceny snižovat. Odnesou to zákazníci, kteří si nebudou moci dobrovolně zvolit levnější produkt. Podobně tomu bylo před několika lety, kdy cena plynu na burze klesla téměř na nulu, ale dodavatelé s klasickými ceníky cenu nesnižovali. Regulátor sice tehdy zveřejňoval ceny, které měly vyjadřovat optimální cenu vzhledem k cenám na burze (Indikativní ceny plynu). Ale ani ty nepřiměly většinu dodavatelů ceny snižovat.

Na druhou stranu v souvislosti s rozvojem obnovitelných zdrojů a s instalací chytrých elektroměrů a plynoměrů se bude pomalu obnovovat využití spotového trhu pro občany. Chytré elektroměry se budou zavádět na základě směrnice Evropské unie. Tyto měřiče pak spotřebitelům umožní sledovat spotřebu on-line a v určitých případech ji i regulovat, řídit se podle cen na spotovém trhu. Zavádět by se měly v druhé polovině roku 2024, postupně se nahradí všechny stávající elektroměry, nejdříve však u odběrných míst s vyšší spotřebou.

Vývoj cen na spotovém trhu Operátora trhu

Ceny elektřiny a plynu začaly po období s vysokými cenami razantně klesat. Cena elektřiny byla v neděli výrazně nižší, než byly ceny o předcházejícím víkendu, cena plynu se přibližuje zase ke 100 EUR/MWh. Důvodem je především příznivý výhled počasí na následující dny a narůstající možnosti dodávek plynu do Německa a s tím související výhody pro nás.

V minulých dnech se objevily zprávy ohledně rychlého úbytku zásob plynu v zásobnících kvůli mrazivému počasí v uplynulém týdnu. Jen bych chtěl připomenout, že zásobníky byly postaveny pro to, aby právě v chladných obdobích pomáhaly v zásobování plynem.

V současné době je naplněnost zásobníků pro potřeby ČR 86,22 % s tím, že úbytek zásob je 0,82 % denně.

Graf 1: Změny ve stavu plynu v zásobnících za poslední dva měsíce (Zdroj: https://gass.ga/)
Graf 1: Změny ve stavu plynu v zásobnících za poslední dva měsíce (Zdroj: https://gass.ga)
Graf 2: Vývoj cen elektřiny na spotovém trhu Operátora trhu (dodávky po dobu 24 hodin denně, cenový index) (Zdroj: OTE, a.s.)
Graf 2: Vývoj cen elektřiny na spotovém trhu Operátora trhu (dodávky po dobu 24 hodin denně, cenový index) (Zdroj: OTE, a.s.)
Graf 3: Vývoj cen plynu na spotovém trhu v prosinci 2022 – Index OTE (Zdoj: OTE, a.s.)
Graf 3: Vývoj cen plynu na spotovém trhu v prosinci 2022 – Index OTE (Zdoj: OTE, a.s.)

Posledním grafem je přehled cen elektřiny a plynu za posledních dvanáct měsíců, podle zveřejněných dat Operátora trhu, podle jeho Roční zprávy, která se pravidelně aktualizuje. Čtenář si může porovnat ceny na spotovém trhu s cenami, které jsou v tradičních cenících.

Tab. 1: Vývoj cen elektřiny a plynu na spotovém trhu za posledních dvanáct měsíců (bez marží a bez DPH).
Tab. 1: Vývoj cen elektřiny a plynu na spotovém trhu za posledních dvanáct měsíců (bez marží a bez DPH).

V následujících dvou grafech jsou znázorněny ceny elektřiny a plynu za poslední desítku let. Ceny jsou pro domácnosti, jedná se jenom o komoditu bez státem regulovaných poplatků. Jde o průměrnou cenu ve všech platných cenících, to je v cenících pro nové zákazníky i v cenících pro stávající zákazníky, třeba s fixní cenou. V posledním údaji je patrný pokles cen, který je způsoben zveřejňováním ceníků, kde jsou uvedeny zastropované ceny.

Graf 4: Vývoj cen elektřiny pro domácnosti.
Graf 4: Vývoj cen elektřiny pro domácnosti.
Graf 5: Vývoj cen plynu pro domácnosti.
Graf 5: Vývoj cen plynu pro domácnosti.
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.