logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama
Akustika staveb

Vážená normovaná hladina akustického tlaku kročejového zvuku

Weighted Normalized Impact Sound Pressure Level

Reklama

Obr. 19
Obr. 19 – Postup stanovení vážené hladiny Ln,w pomocí směrné křivky

Pro vzájemné porovnání různých stavebních prvků z hlediska kročejové neprůzvučnosti i pro porovnání kročejové neprůzvučnosti určitého stavebního prvku s požadavky je zavedena jednočíselná veličina vážená normovaná hladina akustického tlaku kročejového zvuku Ln,w. Postup stanovení hodnoty vážené hladiny kročejového zvuku z šestnácti hodnot hladin kročejového zvuku změřených nebo vypočtených v třetinooktávových pásmech od 100 Hz do 3 150 Hz je popsán v ČSN EN ISO 717-2. Hladina kročejového zvuku stavebního prvku se porovná se směrnou křivkou (viz obr. 19). Směrná křivka se posouvá směrem ke křivce hladiny kročejového zvuku s krokem 1 dB, dokud součet nepříznivých odchylek není roven hodnotě co nejbližší, avšak ne vyšší než 32 dB. Odchylky jsou nepříznivé, pokud je hodnota směrné křivky nižší než hodnota hladiny kročejového zvuku. Vážená normovaná hladina akustického tlaku kročejového zvuku se potom určí jako hodnota posunuté směrné křivky v třetinooktávovém pásmu 500 Hz.

 
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.