logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama
Akustika staveb

Měření vzduchové neprůzvučnosti v budovách

Measurement of Airborne Sound Insulation in Buildings

Reklama

Při stanovování neprůzvučnosti stavebních prvků měřením v budovách se vychází ze vztahu:

 = L1 − L2 + 10‧lgSA2[dB].(42)

 

Obr. 15
Obr. 15 – Měření neprůzvučnosti mezi místnostmi v budově (místnost zdroje)

Měření se provádí v souladu s ČSN EN ISO 140-4 tak, že do místnosti zdroje se umístí všesměrový zdroj zvuku a vybudí se zvukové pole s použitím širokopásmového signálu. Výkon zdroje musí být takový, aby hladiny akustického tlaku v místnosti příjmu byly alespoň 10 dB nad hladinou pozadí. Změří se průměrné hladiny akustického tlaku v místnosti zdroje L1 a v místnosti příjmu L2 (při více polohách mikrofonu). Měření se provádí v třetinooktávových pásmech od 100 Hz do 3 150 Hz, případně v doporučené rozšířené kmitočtové oblasti od 50 Hz do 5 000 Hz. Měření pod 100 Hz je důležité z hlediska subjektivního hodnocení zvukové izolace lehkých stavebních prvků s malou neprůzvučností v oblasti nízkých kmitočtů. Dále se změří doba dozvuku místnosti příjmu, ze které se vypočte celková ekvivalentní plocha pohlcování A2 podle vztahu:

 

A2 = 0,16 ‧ V2T2[m2].(43)

 

kde V2 je objem a T2 změřená doba dozvuku místnosti příjmu.

 
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.