logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Vodní energie

Jak se mohou obce lépe připravit na energetické krize nebo vysoké ceny energií? Efektivním řešením je komunální přístup k energetice. Díky němu se mohou města i obce stát energeticky soběstačnějšími a odolnějšími. Jak naplánovat a realizovat projekt fotovoltaické elektrárny v obci, poradí zájemcům nový online nástroj Energie pro města od expertní skupiny Frank Bold.
Nová studie expertní skupiny Frank Bold analyzuje právní úpravu komunitní energetiky ve vybraných zemích EU až na úroveň praktického fungování. V návaznosti na to předkládá sedm konkrétních doporučení pro zlepšení novely českého energetického zákona a chystaných prováděcích předpisů.
V roce 2026 bude v ČR spuštěno Energetické datové centrum a jeho provoz se promítne do cen elektřiny pro koncové zákazníky. Proč má česká energetika něco takového zapotřebí?
Vodní elektrárna Vír 1 je jedním z 11 vodních zdrojů elektřiny, které E.ON v Česku provozuje
Vodní elektrárny představují tradiční a nejvýznamnější zdroj udržitelné energie. Společnost E.ON Energie provozuje dohromady deset malých a jednu velkou vodní elektrárnu s celkovým instalovaným výkonem přes 32 MW. V letošním roce probíhá větší rekonstrukce jedné z nich, konkrétně malé vodní elektrárny Vír 1 u přehradní nádrže Vír na řece Svratce na Žďársku. Je zde postupně instalována nová technologie, která zvýší výkon elektrárny a pomůže stabilizovat tok řeky.
Revidovaná směrnice o obnovitelných zdrojích energie (dále RED II) pobízí členské státy, aby pro podporu nových instalací i stávajících elektráren více využívaly smlouvy o prodeji elektřiny – tzv. PPA (power purchase agreements). Jedná se o hojně využívaný nástroj v USA, Skandinávii nebo Španělsku, kde výrazně přispívá k naplňování cílů obnovitelných zdrojů energie (OZE). Obliba PPA ve světě i v Evropě stoupá kvůli růstu cen energie a snižování investičních nákladů na OZE.
Do Česka míří stovky miliard korun, které nabídnou příležitost k investicím do nových projektů obnovitelných zdrojů, renovace budov nebo zvýšení odolnosti měst a krajiny vůči změnám klimatu. Vlastní vyrobená energie uspoří peníze a zajistí čistou energii pro budoucnost. Domy lze postupně renovovat do podoby zdravých budov doplněných o zelené střechy či vodní prvky.
Srdečně vás zveme na 42. ročník konference Nekonvenční zdroje elektrické energie (NZEE), který se uskuteční ve dnech 23. 6.–25. 6. 2021 v příjemném prostředí Hotelu Ryšavý poblíž Moravského Krumlova.
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.