logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

CTI ČR udělil svá tradiční ocenění za rok 2021

Výroční topenářské a instalatérské ceny, Výroční topenářské uznání a Cena Franze Zieglera – THERMIA za rok 2021, foto redakce

Výroční topenářské a instalatérské ceny, Výroční topenářské uznání a Cena Franze Zieglera – THERMIA za rok 2021 byly uděleny na říjnové valné hromadě Cechu topenářů a instalatérů ČR.

V letošním roce při zahájení 16. valné hromady Cechu topenářů a instalatérů České republiky prezident cechu Bohuslav Hamrozi předal nominovaným členům CTI ČR Výroční topenářskou cenu, Výroční instalatérskou cenu, dvě Výroční topenářské uznání, a dvě Ceny Franze Zieglera – THERMIA 2021.

Výroční topenářská a instalatérská cena je udělována firmám, institucím a osobám za významné činy v oboru topenářství a instalatérství, a to v ČR i v zahraničí. Nositelé cen obdrželi křišťálovou plaketu a diplom.


Výroční topenářská cena 2021 byla udělena společnosti:
Bosch Termotechnika s.r.o.


Cenu si převzal Ing. Václav Klein, ředitel společnosti Bosch Termotechnika s.r.o.

Pod tradiční značkou Bosch, která vyniká svojí kvalitou a inovativní silou, naleznete v současné době i osvědčené technologie z oblasti vytápění a přípravy teplé vody: ať již v tepelných čerpadlech, kondenzačních kotlích, solárních systémech, průtokových ohřívačích, chytré regulaci nebo mnoha aplikacích pro odborníky i koncové uživatele. V době, kdy ceny energií stále stoupají, se společnost Bosch zaměřuje na optimální alternativy ke konvenčním způsobům vytápění. Nová tepelná čerpadla vzduch/voda Compress 7000i AW využívají vzduch jako zdroj obnovitelné energie, jsou mimořádně tichá, energeticky účinná a díky tomu chrání životní prostředí a dlouhodobě snižují náklady na vytápění a přípravu teplé vody.

V rámci dalších aktivit orientovaných na budoucnost podporuje společnost Bosch Termotechnika prostřednictvím projektu Bosch Inspire střední odborné školy a učiliště po celé České republice.

Výroční instalatérská cena 2021 byla udělena společnosti:
PROFITEAM topení-voda-plyn s.r.o.


Cenu si převzal jednatel společnosti Petr Konečný

Firma PROFITEAM topení – voda – plyn s.r.o. se od samotného začátku svého založení v roce 1994 specializuje na obory topení, voda, plyn. Postupem času rozšířili hlavní činnosti o instalace tepelných čerpadel, rekuperace vzduchu a řízené větrání, klimatizace a chlazení, solární systémy pro ohřev vody a vytápění. Hlavní prioritou firmy, je vždy spokojený zákazník. Svým zákazníkům poskytují na provedené montáže záruku 7 let a po celou dobu záruky havarijní i asistenční službu zdarma.

Výroční TOPENÁŘSKÉ UZNÁNÍ za rok 2021 bylo uděleno cechem firmám, institucím a osobám za inovace v oboru topenářství v České republice.

Výroční topenářské uznání 2021 bylo uděleno společnosti:
MAXECO s.r.o.


Cenu si převzal zástupce společnosti Jaroslav Kubiesa

FIRMA MAXECO využívá moderní technologii elektrického vytápění, jedná se o topný systém, který se skládá jen z tenkých pásů fólie v podlaze nebo ve stropu a ovládání – buď pomocí termostatu nebo aplikace v telefonu. Systém je zcela bezúdržbový, nevyžaduje žádné servisní zásahy. Využívá technologii sálání, která má prokazatelné pozitivní účinky na zdraví člověka. Technologie využívá princip samoregulace, která šetří spotřebu elektrické energie, v průměru 15 % oproti konkurenčním typům fólií. Firma klade důraz na kvalitní instalaci zajišťuje dlouhou životnost srovnatelnou s životností domu, na instalaci do anhydritu dává záruku 50 let.

Druhá cena Výroční topenářské uznání 2021 byla udělena společnosti:
BDR Thermea (Czech republic) s.r.o.


Cenu si převzal zástupce společnosti pan Vladislav Maruška

Inovovaná řada kondenzačních kotlů DeDietrich Evodens AMC je vybavena kompaktním výměníkem ze slitiny hliníku, hořčíku a křemíku s velmi tichým provozem (hladina akustického tlaku od 37 dB(A). Součástí kotle je kompletní montážní rám vč. kohoutů s možností automatického dopouštění, které je možné i vzdáleně, a to přes webovou aplikaci regulace. Vestavěná spalinová klapka a vnitřní osvětlení se záložním zdrojem jsou jen další drobnosti, které posouvají kotel Evodens AMC mezi špičku ve své kategorii.

Výkonový rozsah od 3 do 35 kW (15, 25 a 35 kW) a v provedení s průtokovým ohřevem teplé vody (25/28 kW; 25/39 kW), s integrovaným zásobníkem o objemu 40 litrů, s integrovaným trojcestným ventilem pro připojení externího zásobníku o libovolném objemu nebo s externím zásobníkem o objemu 60 litrů ve stejném designu jako samotný kotel.

Vyšší výkonová řada kotlů Evodens AMC PRO (40–150 kW) je určena pro kotelny větších výkonů. Jednotlivé kotle lze vhodně kombinovat v kaskádovém propojení a docílit optimálního potřebného výkonu. Samozřejmostí je již kompletní hydraulické propojení primárního okruhu vč. HVDT a k dispozici je i další příslušenství vybavení kotelny.

Ceny Franze Zieglera – THERMIA 2021 byly uděleny


Ing. Zdeňku Lyčkovi soudnímu znalci pro teplovodní kotle a lokální topidla na pevná paliva

Jen nemnoho odborníků se zabývá problematikou malých zdrojů tepla na pevná paliva tak dlouhodobě a komplexně jako Ing. Zdeněk Lyčka. Před několika lety byl zvolen do představenstva národní asociace Klastr Česká peleta. Spojuje praktické zkušenosti z konstrukcí teplovodních kotlů a automatických hořáků vlastní konstrukce se zkoušením tepelných zařízení a systémů, vše s dokonalou znalostí domácí i evropské legislativy a technických standardů. Je autorem knihy Kontroly teplovodních kotlů na pevná paliva, která se zabývá podrobným výkladem problematiky pravidelných kontrol kotlů podle zákona o ochraně ovzduší. Mezi další publikace patří Dřevní peleta mýtů zbavená. Dřevní peleta II spalování v malých zdrojích tepla. Malé teplovodní kotle na pevná paliva.
Cena Franze Zieglera THERMIA 2021 je udělena inženýru Zdeňku Lyčkovi za dlouholetou pod-poru profesního topenářského řemesla.

Bohuslav Hamrozi závěrem předal i druhou cenu Cena Franze Zieglera – THERMIA 2021


Ing. Josefu Slováčkovi jednateli společnosti TERMO KOMFORT s.r.o.

Ing. Josef Slováček je členem prezidia Cechu topenářů a instalatérů ČR, sekce obnovitelné zdroje. Je spoluzakladatelem Evropské asociace tepelných čerpadel a před 20 lety založil Českou asociaci pro využití tepelných čerpadel, kterou také 15 let úspěšně řídil. Je průkopníkem rozvoje využívání obnovitelných zdrojů energií, založil a téměř 20 let provozoval Poradenské středisko pro úsporné vytápění a větrání v Brně a Praze. Zavedl systém vzdělávání v oboru tepelných čerpadel pro projektanty a montážní pracovníky. Osobně se přičinil o zavedení mezinárodní certifikace kvality tepelných čerpadel a zřízení laboratoře pro jejich zkoušení ve Strojírenském zkušebním ústavu v Brně. V rámci svého odborného zaměření uspořádal v Brně a v Praze mezinárodní konference za účasti předních Evropských odborníků za účelem výměny zkušeností a rozšíření mezinárodní spolupráce. V rámci osvěty mezi veřejností přednáší na odborných výstavách, ale také studentům na vysokých a středních školách a učilištích a v rámci celoživotního vzdělávání ČKAIT.

Cena Franze Zieglera – THERMIA je určena firmám, osobám jako ocenění za jejich spolupráci a podporu profesního topenářského řemesla.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.