logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Příručka pro živnostníky k základním povinnostem při nakládání s odpady

Příručka pro živnostníky k základním povinnostem při nakládání s odpady, foto redakce
Příručka pro živnostníky k základním povinnostem při nakládání s odpady, foto redakce

Pokud živnostníkovi (původci odpadů) vznikají i jiné odpady než komunální odpad, musí řešit nakládání s nimi přes odpadové firmy/zařízení určené pro nakládání s odpady, neboť obecní systémy k tomu nejsou způsobilé.

Povinné zapojení do systému obce by mohlo mimo jiné znamenat i vyšší náklady pro živnostníky

Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) na základě dlouhodobé spolupráce s obecními svazy a s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR připravila přehlednou příručku jako materiál rozšiřující povědomí o povinnostech drobných původců odpadů.

ČAOH vnímá cestu osvěty jako vhodnější způsob motivace živnostníků k dodržování zákona o odpadech, než dříve zvažované povinné zapojení živnostníků do systému nakládání s odpady obce. Takové opatření by bylo omezením svobodného rozhodnutí podnikatelů, jak nakládat se svými odpady. Další skutečností je, že povinné zapojení do systému obce by mohlo mimo jiné znamenat i vyšší náklady pro dotčené živnostníky, než jejich svobodná volba a vlastní výběr dodavatele služeb, rozsahu služeb a jejich ceny.

Původce odpadu (§ 5) a jeho povinnosti

Podle zákona o odpadech (dále jen „Zákon“) je původcem odpadu každý, při jehož činnosti vzniká odpad (např. osoby samostatně výdělečně činné - živnostníci, s.r.o. a další).
Původcům Zákon ukládá řadu povinností. Mezi obecné povinnosti, které podle Zákona dopadají na každého, patří:
  • soustřeďovat odpady odděleně (tedy třídit odpad, od této povinnosti může původce upustit pouze na základě povolení příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností),
  • zabezpečit odpad před odcizením nebo únikem a také jeho znehodnocením.

Pokud živnostníkovi (původci odpadů) vznikají i jiné odpady než komunální odpad, musí řešit nakládání s nimi přes odpadové firmy/zařízení určené pro nakládání s odpady, neboť obecní systémy k tomu nejsou způsobilé.

Příručka pro živnostníky k základním povinnostem při nakládání s odpady


Cech topenářů a instalatérů ČR
logo Cech topenářů a instalatérů ČR

Odborné vzdělávání, kurzy a odborné publikace. Tvorba a vydávání odborných publikací Topenářské příručky, Topenářských svazků (TS) a Topenářských pravidel (TP) a cechovního časopisu pro tepelnou techniku a instalaci pod názvem CTI INFO. Účelem a cílem ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.