logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Podcast s Bohuslavem Hamrozim, prezidentem Cechu topenářů a instalatérů ČR

Mistrovská zkouška bude kvalifikační předpoklad, případně zvýhodnění pro žadatele o veřejnou zakázku, zvýšená pravděpodobnost uplatnění se v zahraničí jako OSVČ pro řemeslné živnosti (v některých zemích EU je mistrovská zkouška zákonnou podmínkou pro výkon živnosti). Zavedením mistrovské zkoušky navazujeme na přerušenou tradici mistrů řemesel, která po staletí úspěšně fungovala.

Z historie CTI ČR

V roce 1989 skupina nadšenců z oborů teplo a voda začala po krátké činnosti vydávat časopis zaměřený na uvedené obory pod názvem CALORIA INFO (nyní CTI INFO). Kolem citovaného časopisu vznikl kolektiv většího počtu lidí, které sdružovala potřeba se navzájem informovat o nových výrobcích, technologiích a o projektování tepelné a instalační techniky. Tato témata zajímala nejenom projektanty, ale i řemeslníky, provozovatele, servisní pracovníky a uživatele. Zvyšující se zájem o spolupráci vyústil v ustavení přípravného výboru a založení Cechu topenářů a instalatérů v r. 1992 v Brně. Cech má k dnešnímu dni 230 aktivních členů + absolventské členství + v rámci uzavřených dohod přidružená členství České sdružení pro technická zařízení, Svaz chladící a klimatizační techniky, Asociace obchodu voda-topení, z.s, Česká společnost pro svařování produktů atd…

Podcast nahrála AMSP v rámci projektu AMSP ČR „Fandíme řemeslu“, za jehož podporu děkuje AMSP dr. Josefu Jarošovi, partnerovi společnosti APOGEO a za poskytnutí profesionálního studia děkuje mediálnímu partnerovi Elite Bloggers HUB.

Co nabízí cech svým členům a co odborným školám, výrobcům?

Cech topenářů a instalatérů České republiky sjednocuje podnikatelské aktivity v oblasti technických zařízení budov (vytápění, plyn, voda-kanalizace, vzduchotechnika, energetika, obnovitelné zdroje) se zaměřením na výrobu, projekci, montáž a servis.

Členem autorizovaného společenstva jsou především řemeslníci, montážní a servisní firmy, projektanti, prodejci, výrobci, školy, stavební firmy atd… v oblasti vytápění, vody-kanalizace, vzduchotechniky a klimatizace, plynu, obnovitelných zdrojů a energetiky (tedy technických zařízení budov).
Členové spolupracují v rámci sekce Oborové, Montážních a servisních firem, Vzdělávání, sekce pro Technický rozvoj a projektování, sekce Cechem podporované kvality a sekce Zákonné normy a předpisy.
Hlavním cílem sekce je péče o odbornou úroveň, o kvalitu vzdělávací a výzkumné a vývojové činnosti a o koordinaci aktivit zejména ve vztahu ke svým členům, partnerským sdružením, asociacím, vzdělávacím institucím.

Svým členům poskytujeme poradenský a právní servis, odborné kurzy, možnost získání Certifikátu s registrací v systému CTI ČR po absolvování programů profesního vzdělávání, organizujeme pro členy doprovodné programy veletrhů a výstav, zvýhodněnou účast na všech akcích CTI ČR (výstavy, veletrhy, semináře, konference, workshopy, online projekty apod.)
Členové se mohou zapojit do projektů CTI ČR, do práce v sekcích a v kontaktních místech v ČR – podílet se na tvorbě klíčových stanovisek a návrhů směrem k vládě, ministerstvům a dalším institucím.

Poskytuje informace o nových technických a právních předpisech a informace o připravovaných legislativních změnách prostřednictvím svých zástupců při HK ČR, kteří se podílí na připomínkových řízeních vznikající legislativy ČR.
CTI vytváří podmínky pro rozvoj profesního společenstva, podporuje vzdělávání, výzkum a vývoj. Každoročně společně s AMSP ČR uděluje svým členům za významné činy, inovace v oboru TZB Výroční topenářské a instalatérské ceny a uznání.

Cech organizuje také každoročně Vědomostní olympiádu, kde si žáci porovnají svoje vědomosti s jinými soutěžícími SOŠ a SOU. Cílem vědomostní soutěže je podpořit soutěživost a zvyšování odborných znalostí učňovského dorostu, opakování učiva před závěrečnými zkouškami třetích ročníků a také užší spolupráce členských firem. Mezi hlavní partnery Vědomostní olympiády patří oborový portál TZB-info, společnost KERMI a KORADO, AMSP ČR udělila záštitu nad touto vědomostní soutěží. Soutěž je určena žákům třetích ročníků SOU a SOŠ v oboru instalatér. Soutěžní otázky (studijní materiál) vychází ze znalostí probraného učiva dle osnov, které jsou zpracovány ve vydané publikaci CTI ČR pod názvem Souhrn otázek a odpovědí pro instalatéry I., II. a částečně III. ročník SOŠ.

Prestižní soutěž, kterou každoročně pořádáme za podpory členů cechu, je mezinárodní soutěž odborných dovedností UČEŇ INSTALATÉR. Soutěže se mohou zúčastnit a také zúčastňují téměř všichni adepti instalatérského řemesla v celé zemi, od krajských kol až do finále. Shodou okolností se v této mezinárodní soutěži stali vítězi tři bratři, od nejmladšího po nejstaršího vyhráli v ročnících 2003, 2006 a 2010. Dnes bydlí všichni bratři v Blažovicích, ale každý ve svém domě. Organizátorem mezinárodní soutěže je Ing. Andrzej Bartoś, předseda sekce Vzdělávání cechu a ředitel Střední školy polytechnické Brno, Jílova.

Nyní se hodně skloňuje termín mistrovská zkouška – co je cílem cechu a proč?

  • Garance nejvyšší kvality řemeslné práce vč. realizace nejnáročnějších řemeslných úkonů a poskytnutí služby „na klíč“.
  • Kvalifikační předpoklad, případně zvýhodnění pro žadatele o veřejnou zakázku.
  • Zvýšená pravděpodobnost uplatnění se v zahraničí jako OSVČ pro řemeslné živnosti (v některých zemích EU je mistrovská zkouška zákonnou podmínkou pro výkon živnosti).
  • Uplatnění v pozici inspektorů kvality práce, v řešení reklamací, odborná stanoviska pro stížnosti na živnostenském úřadu apod.
  • Také společenská prestiž profesního titulu mistr řemesla, umožnění profesního růstu řemeslníka.

Jak náročná bude MiZk?

Zavedením mistrovské zkoušky navazujeme na přerušenou tradici mistrů řemesel, která po staletí úspěšně fungovala. Za myšlenkou zrodu mistra řemesla stojí především odborné cechy a řemeslné asociace sdružené při Hospodářské komoře ČR. Systém mistrovských zkoušek bude sloužit cílovým skupinám k rozvíjení a aplikaci do dalšího vzdělávání, včetně ověřování jeho výsledků. Cílem projektu, který řídí Národní pedagogický institut a v jehož Metodickém týmu zasedají zástupci HK ČR, společně navrhujeme a rozpracováváme všechny prvky potřebné k zavedení mistrovské zkoušky. Tvoříme kvalifikační a hodnotící standardy mistrovských kvalifikací, obsahové rámce a společné části zadání zkoušek, osnovy vzdělávacích programů včetně učebních textů, metodiky.

Mistrovská zkouška je složena z několika částí (praktická, teoretická odborná, teoretická všeobecná), které mají za úkol ověřit kompetence jedince z těchto oblastí:

  • vytvoření mistrovského díla (návrh, zhotovení)
  • řízení prací v rozsahu oboru (kompletní zakázka na klíč – plán, rozpočet, zadání práce atd.)
  • vedení živnostenské firmy (založení, vedení firmy, účetnictví, daňové povinnosti)

Cech topenářů a instalatérů ČR
logo Cech topenářů a instalatérů ČR

Odborné vzdělávání, kurzy a odborné publikace. Tvorba a vydávání odborných publikací Topenářské příručky, Topenářských svazků (TS) a Topenářských pravidel (TP) a cechovního časopisu pro tepelnou techniku a instalaci pod názvem CTI INFO. Účelem a cílem ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.