logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Vyšší podpora zateplování od 25. června

MŽP: Změny pravidel dotací pro Zelenou úsporám light

Ministerstvo životního prostředí představilo nové podmínky a parametry, které budou od června letošního roku platit pro rekonstrukce bydlení. Protože finanční zdroje stávajícího programu byly 22. května vyčerpány, byl příjem žádostí pozastaven. Opět otevřen bude v aktualizované podobě 25. června s alokovanou částkou 3 miliardy korun.

Reklama

Více peněz na zateplení


Jednou z podstatných změn je úprava účelu financování u zateplení. Zatímco dosud byly na konkrétní opravy dané přesné finanční limity, nyní bude možné čerpat finance podle metrů čtverečních dané zateplované plochy. Na zateplení bude navíc možné získat více financí, než tomu bylo dosud. Senioři a nízkopříjmoví získají na zateplení až 250 tisíc korun, tedy o 100 tisíc více.

Od června bude možné získat částku až 250 tisíc korun a na rozdíl od dosavadní etapy budou mít žadatelé možnost využít celou částku na zateplení. Ukazuje se, že opatření spojená se zateplením nemovitosti výrazným způsobem zvyšují energetickou úsporu nemovitosti. Zároveň je ale zateplení finančně náročnější, je tedy potřeba ho především u těchto žadatelů ještě více zvýhodnit. Nově se proto bude výše dotace vypočítávat podle metru čtverečních, a to včetně oken a dveří. To bude reflektovat skutečný stav míry zateplení,” uvedl ministr Hladík.


Solární ohřev vody – korekce výše podpory

Na rozdíl od navýšení částky na zateplení, došlo ke korekci dotací na solární ohřev vody. Podle ředitele SFŽP ČR Petra Valdmana je důvodem pokles cen na trhu solárních energií. „Dotace na solární systém se stávajícím bojlerem tak nově bude 50 000 korun (dosud 60 000 Kč) a s novým bojlerem 70 000 korun (dosud 90 tisíc Kč),“ sdělil Petr Valdman.


Zpřísnění podmínek pro získání dotace

V nové etapě program více zacílí pouze na nejzranitelnější domácnosti. „Pro žadatele z řad seniorů se starobním důchodem zavádíme kritérium jedné nemovitosti na bydlení. Podpoříme je v případě, že vlastní pouze jednu nemovitost k bydlení. Nebudou moci vlastnit žádnou jinou nemovitost ani podíl na žádné další nemovitosti k bydlení, a to včetně bytu v osobním vlastnictví nebo družstevního bytu. Mohou si ale zažádat v Nové zelené úsporám Standard,” uvedl ředitel SFŽP Valdman s tím, že podmínka se nevztahuje na příjemce příspěvku na bydlení, přídavku na děti ani příjemce invalidního důchodu 3. stupně, ti nebudou muset nic dokládat.

Program NZÚ Light byl spuštěn 9. ledna 2023 v rámci spolupráce MŽP, MPSV a SFŽP ČR v reakci na energetickou krizi. Měl za cíl poskytnout rychlou pomoc domácnostem ohroženým energetickou chudobou, tedy seniorům a nízkopříjmovým domácnostem. Program podporuje snadná a rychle realizovatelná opatření, například dílčí zateplení fasády, střechy, podlahy či stropu, výměnu oken a vchodových dveří či solární ohřev vody, a poskytuje podporu ve výši až 100 %, která je vyplácena zálohově.

30. 5. 2024, Tisková konference v budově MŽP
30. 5. 2024, Tisková konference v budově MŽP
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.