logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Dvě třetiny kamen a krbů na českém trhu prošly certifikací ve Strojírenském zkušebním ústavu

Odhadem dvě třetiny kamen a krbů nabízených na českém trhu prošly certifikací ve Strojírenském zkušebním ústavu SZÚ. Ten pokrývá růst požadavků na zkoušky od výrobců reagujících na boom trhu. Individuálně stavěná kamna a krby přes zkušebnu neprochází, ale kamnář má vystavit doklad o jejich úrovni.

Reklama

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

Diskuze ve studiu estav.tv zaměřené na problematiku zkoušení a certifikaci topidel na pevná paliva, především palivové dřevo, jejich provozu, na stavbu individuálních topidel, se zúčastnili:

  • Ing. Radek Machara, vedoucí OS lokálních topidel na pevná paliva, SZÚ s.p., Brno
  • Mgr. Libor Soukup, prezident Cechu kamnářů ČR
  • Ing. Zdeněk Lyčka, soudní znalec oboru, zástupce Asociace podniků topenářské techniky a Klastru Česká peleta
  • moderátorem byl Ing. Josef Hodboď, vedoucí redaktor oboru Vytápění, TZB-info
Certifikace ve zkušebně je až na výjimky nutná

Podmínkou pro uvedení na trh v EU hromadně vyráběných topidel na pevná paliva je jejich certifikace u autorizované osoby. V České republice působí Strojírenský zkušební ústav v Brně. Výrobcům nabízí mimo jiné i možnost nechat certifikovat svá topidla i pro některé jiné trhy mimo EU. A to nejen z hlediska plnění standardních povinností, ale i nadstandardních. Příkladem je certifikace pro značku Flamme Verte, která zahrnuje lokální topidla spalující dřevo a dřevěné pelety nebo severoamerická značka EPA. Vysoké kredibility SZÚ v zemích EU, ale i ve velmi vzdálených lokalitách nevyužívají jen tuzemští výrobci, ale i mnozí renomovaní výrobci zahraniční.

Jedním z emisních problémů spalování dřeva může být výskyt nespálených uhlovodíků ve spalinách. SZÚ proto neměří jen hotové výrobky připravené pro trh. Nepřímo se podílí i na vývoji, když si výrobci nechávají změřit příslušné parametry a podle výsledků ovlivňují konstrukci.

Trendem je instalovat topidla i v energeticky velmi úsporných rodinných domech. Zásadním požadavkem na nízkou energetickou potřebu je těsnost domu, respektive jeho stavební obálky. Ta se i běžně ověřuje tzb. blower door testem. Ani topidlo proto nemůže být netěsné a toto kritérium se ověřuje při zkouškách v SZÚ.

Palivové dřevo není standardizovaným palivem, jako například dřevní brikety nebo pelety. Proto je nutné věnovat pozornost vlastnostem dřeva, zejména obsahu vlhkosti a také se naučit optimálně dřevo přikládat a spalovat.

Z hlediska výrobců bude velmi přínosné, až bude dosaženo plné harmonizace mezi podmínkami ekodesignu a podmínkami technických norem. Na úrovni České republiky bohužel potřebná harmonizace v oblasti spotřebičů na pevná paliva zatím není, a proto se vychází jak z ekodesignu, tak z národních předpisů.

Základem pro ekologické a účinné spalování dřeva v topidlech jsou znalosti a zkušenosti provozovatele. Nejde však o něco tak složitého, co by nezvládl běžný spotřebitel. Dříve se znalosti a zkušenosti přenášely ze starší na mladší generaci prakticky každý den, kdy se topilo. V současné době se spalování dřeva stává oblíbené i u spotřebitelů bez zkušeností. Proto je zásadní, aby provozovatelé topidel četli návody k obsluze, nechali si poradit. Při výběru topidla je velmi důležité ho vybírat nejen s ohledem na design, ale i s ohledem na tepelný výkon, který bude potřeba. Tím, že provozovatel bude dodržovat návod k obsluze topidla, tím si zajistí, aby jeho topidlo mělo účinnost, kterou změřila zkušebna, tedy minimální spotřebu paliva a souběžně bude i plně ohleduplný nejen vůči sousedům, ale obecně životnímu prostředí.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.