logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama
Vytápění peletami

Jak poznat kvalitní dřevní pelety? Podle certifikace ENplus

Pod celosvětově rozšířenou certifikací ENplus pro dřevní pelety se vyrábí 14 mil. tun prvotřídních pelet ve 47 zemích světa. Česká republika k tomu přispívá 450 tisíci tunami nejvyšší kvality ENplus A1, které z větší části exportuje. Pouze ENplus certifikace pokrývá celý dodavatelský řetězec zahrnující výrobu pelet i jejich distribuci. Jde o nejpropracovanější i nejrozšířenější systém kontroly kvality mezi veškerými pevnými palivy.

Reklama

Celý certifikační systém stojí na podrobných pravidlech dle příručky ENplus – aktuálně verze 3.0, ve které je nad rámec obecných standardů zpřísněno i několik parametrů kvality dřevních pelet. Parametry vycházejí z mezinárodní normy ISO 17225-2 s několika zpřísněními kvality a parametrů, které jsou v původní ISO normě buď dobrovolné, mírnější, nebo je norma vůbec nedefinuje.

mapa
logo

Certifikace ENplus sleduje parametry zavedených tří jakostních tříd dřevních pelet pro neprůmyslové použití. Jakostní třídy ENplus A1, ENplus A2 a ENplus B se od sebe liší hlavně obsahem popela a vlastnostmi při tání popela. Obě vlastnosti jsou důležité pro správnou funkci kamen a provoz kotlů. Nízký obsah popela a vysoká teplota při tání popela chrání hlavně před spékáním popela (vytváření pevné strusky). Certifikační program ENplus proto definuje závazné limity pro chování při tání popela, zatímco normy ISO nikoliv.

Nakládání sáčkovaných pelet, zdroj Kloboucká energo
Nakládání sáčkovaných pelet, zdroj Kloboucká energo
Retortový hořák pro pelety, zdroj Klastr Česká peleta
Retortový hořák pro pelety, zdroj Klastr Česká peleta

Třídy kvality ENplus A1, ENplus A2 a ENplus B splňují a ještě zpřísňují odpovídající normy. Třída ENplus A1 je nejvyšší třídou, nejvíce doporučovanou pro malé kotle a kamna. Třída ENplus A2, která nemá tak vysoké požadavky jako ENplus A1, je vhodná pro zařízení se sníženými požadavky na kvalitu pelet. Je vhodná pro větší kotle (> 100 kW), ale pro používání musí být schválena výrobcem kotle. Třída ENplus B je vhodná především pro větší zdroje a poloprůmyslové využití ve výtopnách a teplárnách.

Tabulka: Mezní hodnoty pro parametry dřevních pelet ENplus (platnost od 1. 9. 2015)
VlastnostiJednotkaENplus A1ENplus A2ENplus BZkušební normy 11)
Průměrmm6 ± 1 nebo 8 ± 1ISO 17829
Délkamm3,15 < L ≤ 40 4)ISO 17829
Voda% hmotnostních (w-%) 2)≤ 10ISO 18134
Popel% hmotnostních (w-%) 3)≤ 0,7≤ 1,2≤ 2,0ISO 18122
Mechanická odolnost% hmotnostních (w-%) 2)≥ 98,0 5)≥ 97,5 5)ISO 17831-1
Jemné částice (< 3,15 mm)% hmotnostních (w-%) 2)≤ 1,0 6) (≤0,5 7))ISO 18846
Teplota pelet°C≤ 40 8)
VýhřevnostMJ/kg 2)≥ 16,5 9)ISO 18125
Sypná hmotnostkg/m3 2)600 ≤ BD ≤ 750ISO 17828
Přísady% hmotnostních (w-%) 2)≤ 2 10)
Dusík% hmotnostních (w-%) 3)≤ 0,3≤ 0,5≤ 1,0ISO 16948
Síra% hmotnostních (w-%) 3)≤ 0,04≤ 0,05ISO 16994
Chlór% hmotnostních (w-%) 3)≤ 0,02≤ 0,03ISO 16994
Teplota tání popela°C≥ 1200≥ 1100CEN/TC 15370-1
Arsenmg/kg 3)≤ 1ISO 16968
Kadmiummg/kg 3)≤ 0,5ISO 16968
Chrommg/kg 3)≤ 10ISO 16968
Měďmg/kg 3)≤ 10ISO 16968
Olovomg/kg 3)≤ 10ISO 16968
Rtuťmg/kg 3)≤ 0,1ISO 16968
Niklmg/kg 3)≤ 10ISO 16968
Zinekmg/kg 3)≤ 100ISO 16968
1) popel vzniká při 815 °C
2) v dodaném stavu
3) v suchém stavu
4) maximálně 1 % pelet může být delší než 40 mm, nejsou povoleny pelety delší než 45 mm
5) v místě nakládky u výrobce (nákladní auto, loď)
6) v závodě, v místě nakládky vozidla při dodání koncovému zákazníkovi
7) v závodě, když se plní pytle s peletami nebo uzavíratelné big-bagy
8) v závodě, v místě nakládky vozidla při dodání koncovému zákazníkovi
9) rovná se ≥ 4,6 kWh/kg v dodaném stavu
10) množství přísad ve výrobě musí být omezeno na 1,8 % hmotnostních (w-%), množství látek přidaných po výrobě (např. olejový povlak) musí být omezeno na 0,2 % hmotnostních (w-%) na množství pelet
11) pokud jsou analýzy uveřejněny v normách ISO, měly by být uveřejněny v souladu s normami CEN

Oproti limitům kvalitativních parametrů normy ISO 17225-2 jsou zpřísněné nároky na mechanickou odolnost pelet (z 97,5 na 98 % hm. ve třídě A1), povolený obsah popele (z 1,5 na 1,2 % hm. ve třídě A2) a je stanoven sledovaný parametr maximální povolené teploty pelet 40 °C v místě nakládky při dodání koncovému zákazníkovi.

Zdroj: Klastr Česká peleta
Zdroj: Klastr Česká peleta


Podle těchto parametrů se v České republice vyrábí 96 % všech dřevních pelet ve čtyřech desítkách peletáren.

Zdroje dat

  1. Certifikace ENplus v České republice, web
  2. Národní vyhledávač pelet s aktuálními údaji o stavu produkce a držitelích ENplus, web
  3. Mezinárodní web certifikace ENplus, web
English Synopsis
Stricter certification of wood pellets – ENplus 3.0

The certification system ENplus 3.0 which came into force on 1 September 2015. The entire system is based on the rules in the manual ENplus 3.0, which has been tightened with some new quality parameters of wood pellets.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.