logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Nejlepší systém k přerušení tepelného mostu u atik a parapetů

Schöck Isokorb® typ CXT typ AP pro atiky a parapety je udržitelnou alternativou k obalování těchto konstrukcí tepelnou izolací. Přenáší ohybové momenty a posouvající síly vyplývající ze sil působících stejným směrem. Navíc přenáší tlakové síly.

Přerušení namísto obalení

Termické oddělení nosným prvkem k přerušení tepelného mostu, jako je např. Schöck Isokorb®, je u balkónů samozřejmé. Atiky a parapety se ovšem často ještě pořád obalují po celém obvodu tepelně izolačním materiálem, třebaže tak jejich energetické ztráty zůstávají vysoké, jelikož tato konstrukce patří i nadále k vytápěnému prostoru. Na rozdíl od obalení tepelnou izolací nabízí Isokorb® CXT typ AP účinnější řešení bez tepelných ztrát. V kombinaci s izolačním mezikusem Part Z zaručuje Isokorb® CXT typ AP spolehlivou požární bezpečnost podél celé napojovací linie.

To však není vše – přesvědčte se sami o jeho četných výhodách při projektování a provádění staveb.


Výhody při projektování

Bezpečnost v každém ohledu
Schöck Isokorb® CXT typ AP má stavebně technické schválení DIBt.

Velká konstrukční svoboda
S prvkem Isokorb® CXT typ AP není nutné tepelně izolovat vnitřní stranu atiky nebo parapetu, takže lze realizovat štíhlé prvky, a to i z pohledového betonu.

Optimální řešení tepelné izolace
Ve srovnání s obalováním tepelnou izolací nabízí Isokorb® CXT typ AP účinnější řešení bez tepelných ztrát.

Vysoká ekonomická efektivita
Odpadá tepelná izolace na vnitřní straně konstrukcí, což vede ke zvětšení užitného prostoru.Výhody při provádění staveb

Snadné a rychlé zabudování
Pro zabudování prvku Isokorb® CXT typ AP nejsou nutné žádné pomocné konstrukce, lze jej umístit přímo na bednění stropu nebo filigránovou desku; délkově nastavitelné pruty Combar® zajišťují přesné výškové vyrovnání.

Časově flexibilní zabudování
Schöck Isokorb® CXT typ AP lze zabudovat před nebo po položení výztuže stropní desky, jakož i v čerstvém betonu. Navíc odpadá nutnost provádět přídavnou stavební výztuž.

Trvalé a bezúdržbové řešení
Jelikož není nutná tepelná izolace na vnitřní straně konstrukcí, nemusí se při instalaci zábradlí, plechů nebo krycích lišt provádět průniky tepelnou izolací.

Dodržení požárně bezpečnostních požadavků
Schöck Isokorb® CXT typ AP v kombinaci s tepelně izolačním mezikusem Schöck Isokorb® CXT typ AP Part Z spolehlivě zaručují požární odolnost REI 30 podél celé napojovací linie.

Buďte vždy dobře informováni

Informace k prvku Schöck Isokorb® CXT typ AP byly přidány k našim technickým podkladům. Jsou Vám nyní k dispozici ke stažení nebo je lze objednat v tištěné podobě.

K technickým podkladům >


Obalení versus termické přerušení

Podobně jako u mnoha jiných napojení předsazených konstrukcí u budov vyvstává i zde otázka termického přerušení. V současné době existují dvě vzájemně si konkurující možnosti řešení tepelné izolace. Jedná se jednak o „obalení“, tj. provedení tepelné izolace na všech stranách konstrukce, a jednak o použití nosného prvku k přerušení tepelného mostu.

Napojení atiky nebo parapetu je typickým tepelným mostem podmíněným konstrukcí. Termografický snímek vlevo ukazuje napojení s obalením celého povrchu tepelnou izolací a jeho tepelné ztráty. Termografický snímek vpravo ukazuje tepelný tok přes napojení atiky s termickým přerušením.

Průběh teploty v konstrukci je znázorněn různými barvami. Tepelný tok tedy vždy směřuje z teplé (červené) do studené (modré) oblasti. Snímek vlevo ukazuje, že má atika vysoké tepelné ztráty, což vede k nízké vnitřní povrchové teplotě. Velká část energie se přitom ztrácí, protože atika je stále ohřívaná vytápěním. Naproti tomu u napojení atiky s termickým přerušením přes prvek Schöck Isokorb® neuniká téměř žádné teplo. Tento rozdíl v tepelných tocích je jasně patrný. Díky prvku Schöck Isokorb® dochází k jasnému přerušení mezi atikou (modrá barva) a vytápěným prostorem budovy (červená barva). To má za následek také viditelně vyšší vnitřní povrchové teploty.

Jaká je výhoda použití prvku k přerušení tepelného mostu?

  • Atika nebo parapet již nepatří k vytápěnému prostoru budovy
  • Atika nebo parapet jsou napojeny pouze bodově
  • V úsecích mezi těmito bodovými napojeními lze snadno provést zateplení
  • Odpadá pracné obalování tepelnou izolací, které je náročné na údržbu a náchylné k poškození


Schöck-Wittek s.r.o.
logo Schöck-Wittek s.r.o.

Ať již se jedná o novostavby nebo o sanace: Společnost Schöck nabízí progresivní stavební řešení a systémy, které splňují nejrůznější požadavky z hlediska stavebně-fyzikálního, statického i konstrukčního.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.