logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Nosné prvky Isokorb® již 40 let minimalizují tepelné mosty nejen u balkónů

I když se výzvy mění, základní princip zůstává stejný, zejména pokud jde o zvyšování energetické účinnosti a dosažení klimatické neutrality budov. Naše produkty a služby jsou výsledkem šedesáti let zkušeností. Naše novátorská síla definuje stále nové mezinárodní standardy, které zjednodušují a zefektivňují výstavbu a zároveň otevírají nové konstrukční a architektonické možnosti. Odborný tým společnosti Schöck je díky svým zkušenostem, kompetencím a know-how připraven na budoucnost.

Vynález prvku Schöck Isokorb® byl jedním z nejdůležitějších mezníků v historii společnosti. Dnes je tento produkt stejně progresivní jako na začátku a ztělesňuje standardy, které jsme definovali pro vývoj celého našeho sortimentu: výstavba orientovaná na budoucnost, lepší ekologická kompatibilita, větší bezpečnost, jednoduchá manipulace a z ní plynoucí ekonomická efektivita.
Mike Bucher, CEO Schöck AGVynález

Eberhard Schöck (1935–2022) byl vizionář. Svým řešením k minimalizaci tepelných mostů u předsazených stavebních konstrukcí způsobil revoluci ve stavebnictví a zavedl nové standardy.

Lyžařská dovolená, která všechno změnila

Lyžařská dovolená v roce 1979 byla zrodem prvku Isokorb®: V budově hotelu Eberhard Schöck zjišťuje, že v oblastech stropu, na které zvenku navazují četné nezaizolované balkóny, dochází k rozsáhlému růstu plísní. Ještě na dovolené o tom začíná přemýšlet, dělá náčrty a hledá možnosti, jak v budoucnu vyřešit toto slabé místo jak po stránce stavebně fyzikální, tak i statické.

Již v následujícím roce si Eberhard Schöck žádá o první patent na svůj převratný nápad. V roce 1983 se pak koná premiéra: na stavebních veletrzích DEUBAU v německém Essenu a SWISSBAU ve švýcarské Basileji je poprvé představen „izolační prvek pro volně vyložené balkóny“ Isokorb® typ M a v témže roce uveden na trh.

Eberhard Schöck na tento okamžik rád vzpomíná: „Zájem odborné veřejnosti o tuto novinku byl opravdu velký, takže jsme doufali, že se jedná o produkt, který má budoucnost.“ A i dnes, po 40 letech platí, že měl tehdy pravdu.

Předběhl svou dobu

Eberhard Schöck způsobil svým řešením vedoucím k minimalizaci tepelných mostů u předsazených stavebních konstrukcí v roce 1983 revoluci ve stavebnictví a předběhl svou dobu:

Prvek Schöck Isokorb® tehdy zavedl nové standardy, což činí i dnes. Heslo Eberharda Schöcka „Chceme zjednodušit výstavbu“ je součástí DNA společnosti Schöck. Díky neustálému vývoji je proto Isokorb® dodnes produktem splňujícím nejpřísnější požadavky na jednoduché, energeticky úsporné a bezpečné napojování předsazených konstrukcí, jako jsou např. balkóny.


Mezníky

Schöck Isokorb®, progresivní prvek k přerušení tepelného mostu, se od roku 1983 začíná postupně prosazovat na trhu. V průběhu let následují další inovace tohoto produktu, a daří se proniknout na mnoho nových trhů.

Z Baden-Badenu do celého světa

Po převratném vynálezu prvku Isokorb® jde vše ráz na ráz. Toto inovativní řešení vzbuzuje pozornost, a trh ho vítá. Aby společnost Schöck uspokojila vysokou poptávku po tomto produktu, rozšiřuje výrobní prostory a zaměstnává technické poradce, kteří poskytují všem aktérům výstavby nadstandardní servis.

I mimo Německo se rychle rozkřikne, že je nyní díky prvku Schöck Isokorb® k dispozici inteligentní a účinné řešení k minimalizaci tepelných mostů. Začínají přicházet první objednávky ze současných trhů v České republice, Polsku, Itálii a Skandinávii. Dnes se Isokorb® prodává zhruba ve 40 zemích.
Člověk nikdy nesmí ustrnout na místě. Kdo chce mít úspěch, musí vynalézt něco zcela nového nebo zlepšit věci stávající.“
Eberhard Schöck

Toto firemní heslo platí dodnes. Ani po 40 letech neustal vývoj nových progresivních řešení. Naopak – je to motivace pro všechny zaměstnance, aby dále rozvíjeli tento úspěšný příběh.

 • 1979 – Vývoj
  Eberhard Schöck přichází s myšlenkou dnešního hlavního produktu Isokorb® – nosného prvku k přerušení tepelného mostu u předsazených konstrukcí (např. u balkónů).
 • 1983 – První Isokorb® typ M přichází na trh
  Po čtyřech letech vývoje je na trh uveden první Isokorb® typ M s betonovým tlakovým ložiskem a na veletrzích v Německu a Švýcarsku je představen zvědavé odborné veřejnosti. Jako revoluční vynález nabízí Isokorb® poprvé řešení tepelných mostů u předsazených železobetonových konstrukcí a předchází tak vzniku stavebních poruch.
 • 1983 – První technické podklady
  Na podporu architektů a projektantů jsou již na začátku prodeje k dispozici technické podklady.
 • 1984 – Technické poradenství a rozšíření produkce
  Rostoucí poptávka a velký zájem o Isokorb® vedou k přijímání technických specialistů jako obchodních zástupců, kteří poskytují kompetentní podporu všem účastníkům výstavby. Dalším nabízeným servisem jsou spolehlivé dodací lhůty. Aby se zajistilo jejich splnění, dochází k rozšíření výrobních prostor.
 • 1985 – První technické schválení
  Získáním prvního technického schválení v Horním Rakousku se otevírá cesta k prodeji prvků Schöck Isokorb® také mimo Německo.
 • 1987 – Zavedení nové generace prvků Isokorb®
  Tloušťka izolantu se zvyšuje z 50 mm na 80 mm, aby se zlepšily stavebně fyzikální vlastnosti produktu. Ke zvýšení únosnosti se používá nové ocelové tlakové ložisko.
 • 1989 – Zahájení internacionalizace
  Rakouská obchodní společnost, která se mezitím přestěhovala z Horního Rakouska do Vídně, získává zakázky na produkty Isokorb® také na sousedních trzích v České republice a Itálii. Kromě toho se rozšiřuje mezinárodní prodej prostřednictvím distribučních společností v severní a východní Evropě.
 • 1989 – Isokorb® se prosazuje na trhu
  Velmi dobré výsledky prodeje prvku Isokorb® vedou v Baden-Badenu k zavedení třísměnného provozu. Pracuje se také o sobotách, aby se uspokojila vysoká poptávka a dodržely dodací lhůty.
 • 1991 – Isokorb® získává německé technické schválení
  Dosud se Isokorb® v Německu zabudovával na základě typového atestu. Úspěšný produkt však nezůstává na trhu dlouho osamocen. Vzhledem k velkému množství prvků k termickému přerušení, které jsou nyní v prodeji, požaduje stavebně technický ústav DIBt (tehdy IfBt) technické schválení, které Schöck Isokorb® získává v prosinci 1991.
 • 1992 – Internacionalizace pokračuje
  Je dosaženo dalšího významného mezníku: všichni zaměstnanci mají radost z prodeje 1 milionu prvků Isokorb®.
 • 1996 – Isokorb® pro dřevěné konstrukce
  Na trh přichází světová novinka: Isokorb® KH pro termicky přerušené napojení volně vyložených dřevěných balkónů na železobetonovou stropní konstrukci.
 • 1998 – Rutherma® Speciálně pro požadavky francouzského trhu je vyvinut prvek k přerušení tepelného mostu pro tepelnou izolaci stěn z vnitřní strany – produkt Rutherma®.
 • 1999 – Rozšíření použití pro ocelové balkóny
  Se zavedením prvku Isokorb® KS lze nyní také ocelové balkóny napojit na železobetonové stropní konstrukce.
 • 2003 – Nové tlakové ložisko
  Nerezové tlakové ložisko je nahrazeno inovativním tlakovým ložiskem z jemnozrnného vysokopevnostního drátkobetonu s mikroskopickými nerezovými vlákny (modul HTE). Znamená to další zlepšení tepelně izolačních vlastností prvku Isokorb®. Díky novému tvaru tlakového ložiska lze tyto prvky také snadněji zabudovat.
 • 2003 – Rozšíření použití pro ocelové konstrukce
  Se zavedením prvku Isokorb® KST je nyní k dispozici také řešení k minimalizaci tepelných mostů v čistě ocelových konstrukcích.
 • 2003 – První návrhový program pro napojení balkónu
  Kromě Technických informací poskytuje společnost Schöck projektantům další pomůcku: návrhový program pro napojení balkónu. Tento software umožňuje nalézt snadno a rychle vhodný Isokorb pro běžné aplikace.
 • 2008 – Isokorb® KXT
  Nová generace prvků Isokorb® XT zlepšuje již tak velmi dobré tepelně izolační vlastnosti předchozích modelů až o 30 procent. Zároveň se nyní zvyšuje i útlum kročejového zvuku, a to přibližně o 50 procent. Možné je to zejména díky novému izolantu z materiálu Neopor® tloušťky 120 mm.
 • 2009 – První certifikát ústavu „Passivhaus“ Tento certifikát byl slavnostně předán na veletrhu BAU v Mnichově v roce 2009. Je dokladem toho, že Schöck Isokorb® splňuje vysoké standardy kvality pro pasivní domy definované ústavem „Passivhaus“.
 • 2011 – Isokorb® pro rekonstrukce
  Modernizace stávajících objektů nabývají stále většího významu. Jako reakci na velkou poptávku po těchto produktech uvádí společnost Schöck na trh nový typ prvku pro termické přerušení volně vyložených a podepřených balkónů. Isokorb® R se zabudovává dodatečně v rámci sanace stávajících balkónů nebo při zřizování nových balkonů u stávajících budov.
 • 2015 – Montáž balkónů s flexibilními termíny realizace
  V prvku Isokorb® XT/T typ K-ID nabízí společnost Schöck řešení pro dodatečné kotvení prefabrikovaných balkónů, pavlačí nebo markýz u novostaveb. Umožňuje to flexibilnější postup výstavby a výroby prefabrikátů v panelárně.
 • 2015 – První výrobce s EPD (environmentální prohlášení o produktu)
  Společnost Schöck se zaměřuje na udržitelnost. V roce 2015 získává Isokorb® od ústavu „Bauen und Umwelt e.V.“ (IBU) environmentální prohlášení o produktu (EPD, tj. Environmental Product Declaration) pro typ KXT50, které dokládá, že byl tento produkt prověřen z hlediska ekologické kompatibility, použitých materiálů a výroby.
 • 2017 – Isokorb s nekovovou výztuží
  Společnost Schöck integruje do produktu Isokorb® vysoce kvalitní sklolaminátovou výztuž Combar®. Jako materiál s lepšími tepelně technickými vlastnostmi než betonářská a nerezová ocel přispívá Combar® zároveň k udržitelnosti výstavby.
 • 2017 – První evropské technické posouzení (ETA)
  V rámci ETA-17/0261 získává Isokorb® značku CE a smí se prodávat v celém Evropském hospodářském prostoru. Vlastnosti produktu jsou jasně definovány a technicky posouzeny Evropskou organizací pro technické schvalování.
 • 2019 – Produktové řešení pro bezbariérovou výstavbu
  Nové produktové řešení XT/T typ K-U / K-O zajišťuje termicky přerušené a staticky bezpečné napojení balkónů snížených resp. zvýšených oproti stropní desce a snadné zabudování. Představuje další vylepšení sortimentu z hlediska bezbariérové výstavby.
 • 2022 – Charakteristické hodnoty kročejového zvuku pro Isokorb® dle nové zkušební metody
  Jako první výrobce nabízí Schöck spolehlivé charakteristické hodnoty kročejového zvuku pro termicky přerušující balkónové prvky dle nové, vylepšené zkušební metody dle EAD 050001-01-0301 (adopted).
 • 2022 – Bezpečné dimenzování balkónů odolných proti zemětřesení
  Je vydána nová norma EN 1998-1 pro dimenzování balkónů odolných proti zemětřesení. Na jejím základě lze v technickém schválení (aBG) Z-15.7-338 formulovat pro prvky Isokorb® pravidla pro dimenzování na zatížení zemětřesením.
 • 2023 – 40 let existence originálu
  Před 40 lety začal úspěšný příběh, který bude pokračovat i v budoucnu. Na veletrhu BAU v Mnichově představuje společnost Schöck své poslední inovace v oblasti prvku Isokorb®.

Řešení

Schöck Isokorb®, inovativní a jednoduché řešení k minimalizaci tepelných mostů pomocí termického přerušení, se stal nepostradatelným stavebním produktem. Má mnohostranné použití a všechny důležité certifikační dokumenty.

Výzva a její řešení

K energetickým ztrátám dochází v místech budovy, která propouštějí více tepla. Teplo zde proto uniká rychleji než přes ostatní části budovy. Tato místa se nazývají tepelné mosty. Kromě zvýšených energetických ztrát zde často dochází ke stavebním poruchám důsledkem kondenzace vodních par a růstu plísní. Zvýšené tepelné ztráty lze snížit pouze průběžnou vrstvou tepelné izolace. K dosažení tohoto cíle se používají nosné prvky k přerušení tepelného mostu jako Schöck Isokorb®. Schöck Isokorb® je nejen součástí zateplení, ale také součástí statického řešení.

Mnohostranné použití a neobvyklé geometrie

Možnosti použití prvku Schöck Isokorb® jsou široké: jak pro materiálový přechod železobeton–železobeton, tak i pro železobeton–ocel a ocel–ocel naleznete v rozmanitém výrobním programu vhodné řešení k přerušení tepelných mostů u volně vyložených i podepřených balkónů, lodžií, pavlačí, markýz a atik – a to jak u novostaveb, tak u rekonstrukcí.

Kromě standardního použití lze s prvkem Schöck Isokorb® řešit i individuální a náročné případy, jako jsou neobvyklé geometrie, velké délky vyložení nebo realizace hybridních dřevostaveb.
Konkrétní řešení
V proudu změn

Podívejme se společně na změny, ke kterým došlo v průběhu let.
1983 Technické podklady

Při zavádění nového produktu jsou podpůrné informace nepostradatelné. To věděl také Eberhard Schöck, když v roce 1983 uváděl Schöck Isokorb® na trh. V tehdejší složce s informacemi byly obsaženy všechny podklady k tématu „termicky přerušená balkónová deska s výztuží“ resp. s novým prvkem pro přerušení tepelného mostu: informace o produktu, technické výkresy, montážní návody a zkušební zprávy.

Tato složka s informacemi z roku 1983 ještě existuje – mezitím se však hodně změnilo. Důsledkem rozšíření výrobního programu bylo nutné rozdělit Technické informace na několik částí dle způsobu napojení a provedení. Také jejich vnější podoba prošla během let četnými změnami. Ale jedno zůstalo: detailní technické informace, které projektantům pomáhají při práci.

1987 Tlakové ložisko

Tlakové ložisko, důležitá součást prvku Isokorb®, se v roce 1987 vyrábělo kompletně z nerezové oceli. V místě napojení konstrukcí bylo použito hladké oceli, a k přenosu tlakových sil do betonu sloužily přivařené ocelové destičky. Kvůli jeho vzhledu se mu mezi zaměstnanci říkalo lidově „kost“.

Tehdejší tlakové ložisko z nerezové oceli bylo v průběhu let nahrazeno inovativním tlakovým ložiskem vyplněným jemnozrnným vysokopevnostním betonem. Prostup tepla se tím snížil v průměru o 24 %. Díky geometrii tlakového ložiska lze Schöck Isokorb® ještě snadněji zabudovat.
1997 Produkce

Na prvku Isokorb vyrobeném v roce 1997 byl velký podíl ruční práce…

…což vzhledem k velké rozmanitosti při montáži jednotlivých typů Isokorb® platí i dnes. Ale také digitalizace již dorazila do výroby – produkce probíhá zcela bez papíru a výrobní výkresy se zobrazují na monitorech. Výroba jednotlivých komponentů potřebných pro Schöck Isokorb® je většinou plně automatizovaná.
2014 Reklama

Pestrobarevná a křiklavá byla reklama, která chtěla upozornit na sebe a na tento inovativní produkt pro přerušení tepelného mostu.

V posledních letech se změnila veřejná podoba prvku Schöck Isokorb® i jeho marketing. Dnes se využívají profesionální produktové prezentace.


Novinky

Od roku 1983 prochází Schöck Isokorb® neustálým vývojem. V úzké spolupráci s partnery a zákazníky se neustále pracuje na nových nápadech a inovacích s cílem zjednodušit výstavbu.

A tak se všichni zaměstnanci snaží, aby byl Schöck Isokorb® v budoucnu ještě lepší a inovativnější. Podstatné je zde pro nás nejen zdokonalovat produkt a jeho komponenty, ale také reagovat na požadavky trhu. Široké portfolio prvků Schöck Isokorb® proto nabízí také řešení pro rostoucí požadavky na útlum kročejového zvuku, odolnost proti zemětřesení nebo chování balkónů při kmitání. Široká typová nabídka produktové řady Isokorb® poskytuje architektům a projektantům větší možnosti při realizaci jejich projektů.Referenční projekty

Před použitím v mezinárodních projektech prochází všechny produktové inovace intenzivním vývojem.
Nejlepší zpětnou vazbu však poskytuje stavební praxe.

Originál přesvědčuje a inspiruje v praxi

Výhody a benefity, které poskytují prvky Isokorb®, nejsou pouze teoretickou záležitostí.
Opravdové nadšení a hrdost vyvolávají působivé a architektonicky i technicky náročné referenční projekty, ve kterých bylo díky tomuto prvku k přerušení tepelného mostu možno skloubit nejvyšší architektonické požadavky a maximální energetickou účinnost.

Další reference
Digitalizace

Na podporu aktérů výstavby je pro prvky Isokorb® a další produkty Schöck k dispozici řada digitálních řešení pro nejrůznější požadavky.

Vlastní digitální řešení a integrace v softwaru pro statické výpočty a knihovny CAD/BIM

 • Návrhový software Schöck Scalix® bude v budoucnu ústředním softwarem pro dimenzování napojení s produkty Schöck a jako webová aplikace skýtá mnoho výhod. Již dnes lze dimenzovat libovolné balkónové geometrie
 • Vyhledávač typů Vám pomůže najít správný prvek Schöck Isokorb® pro Vaše statické požadavky
 • Knihovny CAD/BIM k projektování digitálních modelů budov

Společnost Schöck Vám však neposkytuje podporu pouze svými vlastními digitálními řešeními: návrhové programy integrované v nejdůležitějších softwarových aplikacích pro statické výpočty a CAD/BIM Vám umožňují navrhnout produkty Schöck snadno a pohodlně ve Vašem známém a oblíbeném pracovním softwaru. Projektování je tak snazší, komfortnější a efektivnější.

Všechna digitální řešení naleznete zde


Schöck-Wittek s.r.o.
logo Schöck-Wittek s.r.o.

Ať již se jedná o novostavby nebo o sanace: Společnost Schöck nabízí progresivní stavební řešení a systémy, které splňují nejrůznější požadavky z hlediska stavebně-fyzikálního, statického i konstrukčního.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.