logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Díky Schöck Sconnex® odstraňujeme poslední velký tepelný most

Přibližně 40 % všech tepelných mostů v budovách je způsobeno stěnami a sloupy. Jejich podíl na ztrátách energie na vytápění je cca 10 %. S produktovou řadou Schöck Sconnex® přenáší společnost Schöck své zkušenosti s prvky Isokorb® z balkónů na stěny a sloupy a nabízí tak uživatelsky přívětivé a vysoce kvalitní řešení, které přispívá k trvale udržitelnému konceptu budov.

Inovace ve stavebních konstrukcích s mnoha výhodami

S prvky Sconnex® typ P, typ W a typ M lze přímo a trvale termicky přerušit stěny a sloupy. Sconnex® nabízí efektivní, elegantní a esteticky působivé řešení obzvláště u přerušení termicky namáhaných stavebních konstrukcí, jako jsou stěny a sloupy v nevytápěných místnostech, u zalomených fasád, podjezdů, kolonád, lodžií, pavlačí ap. Prvky Sconnex® zde účinně zabraňují vzniku tepelných mostů a zajišťují spolehlivou ochranu před stavebními poruchami vlivem kondenzace vodních par a plísní.

Bez prvku Schöck Sconnex®Bez prvku Schöck Sconnex ®
Běžné vyvedení tepelné izolace na stěny a sloupy vede k omezením, pokud jde o vzhled a provedení konstrukce.
S prvkem Schöck Sconnex®S prvkem Schöck Sconnex®
Sconnex minimalizuje tepelné mosty u stěn a sloupů, čímž odpadá nutnost vyvádět tepelnou izolaci na navazující konstrukce (na obrázku Sconnex typ P u hlavy sloupu).

Přehled výhod

Stavební fyzika

  • Redukce tepelných mostů zvyšuje energetickou účinnost
  • Souvislá tepelně izolační vrstva zajišťuje bezpečné projekty
  • Vysoké povrchové teploty stěn předcházejí stavebním poruchám

Vzhled

  • Elegantní vzhled, protože se izolace nevyvádí na navazující konstrukce
  • Architektonická svoboda u termicky namáhaných stavebních konstrukcí
  • Větší možnosti při návrhu náročných geometrií budov

Hospodárnost

  • Vyšší kvalita a udržitelnost
  • Snížení nákladů, protože odpadá vyvádění izolace na navazující konstrukce
  • Systematické používání vede ke zmenšení tloušťky vnějšího zateplení
IMPORTO Office Building. Foto: Petr Ježek
IMPORTO Office Building. Foto: Petr Ježek

Typové varianty

Sconnex® typ W – termicky přerušené napojení železobetonových stěn
Sconnex® typ P – termicky přerušené napojení železobetonových sloupů
Sconnex® typ M – hydrofobní prvky pro přerušení tepelného mostu u paty zdiva

Přečtěte si také Tepelněizolační napojení svislých nosných konstrukcí Přečíst článek
Zabetonovaný typ Schöck Sconnex typ P eliminuje tepelné mosty ve styku sloup – deska. Foto: Schöck-Wittek s.r.o.
Zabetonovaný typ Schöck Sconnex typ P eliminuje tepelné mosty ve styku sloup – deska. Foto: Schöck-Wittek s.r.o.

Referenční stavba IMPORTO Office Building s použitím prvků Sconnex®

Referenční stavba AB IMPORTO v Klatovech představuje významný milník v oblasti architektury a stavebnictví. Tato moderní stavba je příkladem efektivního řešení tepelných mostů u svislých nosných konstrukcí, což je klíčové pro dosažení energetické účinnosti a udržitelnosti budov.

Schöck Sconnex typ P je inovativní prvek, který byl u této stavby použit pro efektivní minimalizaci tepelných mostů u sloupů. Tento prvek umožňuje dosáhnout účinné termické izolace bez dodatečného obalování konce sloupu a tím pádem ponechá sloup štíhlý v pohledové kvalitě betonu. Díky produktu Sconnex typu P mohou budovy dosahovat vynikajících standardů energetické účinnosti, snížení nákladů na vytápění a zároveň zůstanou konstrukce estetické.

Sconnex typ W je produkt, který byl u referenční stavby použit k řešení tepelných mostů u stěn. Tento prvek poskytuje vynikající izolaci a pomáhá zabránit ztrátě tepla z budovy. Sconnex typ W také poskytuje estetickou výhodu v tom, že se navazující stěny nemusí obalovat tepelnou izolací. Díky typu W lze udržet stálou teplotu v interiéru, což zvyšuje komfort obyvatel a snižuje náklady na provoz budovy.

Použitím produktů Schöck Sconnex® lze v případě jejich podrobného zohlednění ve výpočtu energetické náročnosti budovy výrazně přispět ke splnění požadavků na energetickou náročnost budov s téměř nulovou spotřebou. Reálně tak tyto produkty sníží tlak na realizaci účinných technologií či obnovitelných zdrojů energie. Zaměření se na tepelné mosty představuje jednu z posledních možností, jak výrazně optimalizovat energetickou bilanci budovy. Mezi poslední neřešené tepelné mosty patřily stěny a sloupy. Těmito konstrukcemi docházelo k velkým energetickým ztrátám, navíc často vznikalo strukturální poškození v důsledku kondenzace vodních par a plísní. S produkty Schöck Sconnex® máte nyní možnost tyto poslední velké tepelné mosty přerušit. Dosáhnete tak souvislé tepelně izolační obálky budovy bez tepelných mostů, což přispívá k trvale udržitelnému konceptu budovy.

Zabetonovaný typ Schöck Sconnex typ W eliminuje tepelné mosty ve styku stěna – deska. Foto: Schöck-Wittek s.r.o.
Zabetonovaný typ Schöck Sconnex typ W eliminuje tepelné mosty ve styku stěna – deska. Foto: Schöck-Wittek s.r.o.

Schöck-Wittek s.r.o.
logo Schöck-Wittek s.r.o.

Ať již se jedná o novostavby nebo o sanace: Společnost Schöck nabízí progresivní stavební řešení a systémy, které splňují nejrůznější požadavky z hlediska stavebně-fyzikálního, statického i konstrukčního.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.