logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Kanalizace splašková

Foto © TZB-info
4.5.2024Ministerstvo životního prostředí ČR
Nově vzniká povinnost kontinuálního sledování pro potenciální znečišťovatele. Novela zavádí vedení evidence všech výpustí do vodních toků, vznikne nový digitální registr. Zároveň vznikl manuál pro havárie: jasné role, jasný postup.
Den starostů na veletrhu Aquatherm Praha 2024
6.3.2024Martin Kubín, redakce
Konference Den starostů zaplnila kongresový sál PVA Letňany a tématem akce byla nová směrnice o čištění městských odpadních vod a novela zákona o vodách. Důležité byly nové požadavky na čistění odpadních vod a aktuální programy na podporu vodovodů a kanalizací.
Mokřadní střecha na rodinném domě ve vnitrobloku v Praze Holešovicích.
18.1.2024Ing. Michal Šperling, Kořenovky.cz
Recenzovaný Díky výsadbě rostlin lze lépe čelit problému přehřívání prostoru v městské zástavbě, k němuž dochází vlivem klimatických změn. Efektivním způsobem, jak rozšířit vegetaci ve městech a zároveň využít velké množství odpadní vody produkované v domech, jsou kořenové čistírny odpadních vod umístěné na střeše, fasádě či v mokřadních záhonech. Po odstranění hrubých nečistot ve vícekomorové separační nádobě je voda čerpána na kořenovou čistírnu, kde dochází k jejímu biologickému čištění. Vyčištěnou vodu lze využít na splachování toalet nebo k zavlažování. Stálý přísun odpadní vody současně zajišťuje mokřadním rostlinám neustálé zásobení vodou i živinami a působí tím pozitivně na jejich růst.
18.1.2024Skanska
Skanska spouští výstavbu druhé etapy Modřanského cukrovaru, která nabízí 126 bytových a 6 nebytových jednotek. Bytový komplex charakterizuje promyšlená modrozelená infrastruktura, nejnižší energetická náročnost budov PENB – A, certifikace BREEAM a bohatý prostor pro komunitní setkávání. Dokončení druhé etapy je v plánu do konce roku 2025 a investice přesáhne miliardu korun. Aktuálně je v druhé etapě prodáno 35 % bytů, cena startuje od 125 780 Kč vč. DPH za metr čtvereční.
Foto: Kořenovky.cz
27.12.2023Ing. Michal Šperling, Kořenovky.cz
Na konferenci o vodě a u příležitosti vydání nové knihy Michala Šperlinga (Grada, 2023) jsme se zeptali nejenom na možnosti revitalizace obecních kořenových čistíren odpadních vod, ale rovněž i malých kořenových čistíren u domů či rekreačních objektů.
27.12.2023PhDr. Kryštof Drnek, Ph.D., Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
V roce 2023 uplynulo 170 let od první písemné zmínky o moderních veřejných záchodcích v Praze. Problematika záchodků se do konce 19. století příliš nezměnila. Ačkoliv je všichni považovali za nezbytné a potřebné, nikdo se s nimi nechtěl zabývat, natož vedle nich bydlet.
24.12.2023PVK, a.s.
Kanalizace není černá díra! Olej nepatří do dřezu ani toalety. Restaurace mají ze zákona povinnost separovat použité tuky a využívat sběr tuků.
Foto © olegmalyshev, Fotolia.com
7.12.2023Ing. Karel Plotěný, ASIO
Recenzovaný Příspěvek pojednává o řešení sanitace venkova. S klesající hustotou obyvatel rostou náklady na centrální odkanalizování, a tak pak u obcí s vysokými náklady na odkanalizování hrozí to, že stočné bude nad úrovní sociálně únosné ceny vody. I proto by měly být používány další způsoby sanitace. Při řešení venkova by navíc měla být v budoucnu brána v úvahu nejen ekonomická stránka, ale stejně jako u jiných investic všechny aspekty udržitelnosti (viz posuzování EGSu investic ve firmách). Po zkušenostech s dopady změn klimatu, zkušenostech s přírodními jevy a válečnými událostmi měly být součásti posouzení i vliv na změnu klimatu a odolnost řešení vůči rizikům.
Ochrana podzemních prostor před vzdutou vodou, Ing. Stanislav Frolík, Ph.D., Fakulta stavební ČVUT. Foto redakce
11.10.2023Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., redakce
Máte prostory pod úrovní terénu? A je v nich např. umyvadlo, podlahová vpusť? Je potřeba je chránit technickým opatřením proti vzduté vodě. Jak? Poradí Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. z katedry TZB Fakulty stavební ČVUT.
10.10.2023UPONOR, s.r.o.
V bytových domech jsou stoupačky tajemným hrdinou, který umožňuje bezproblémové fungování našich domovů. Čas a opotřebení však neminuly ani tyto klíčové komponenty, které mohou představovat riziko pro naši bezpečnost a pohodlí. Rozhodnout se pro revitalizaci schodišťových stupňů znamená investovat nejen do svého domova, ale také do svého zdraví a kvality života.
11.9.2023ASIO
Spousta z nás se rozhodla jít cestou investování do efektivnějšího využívání enegií. Každý již zná solární panely či tepelné výměníky, ale málo se ví, že lze energii snadno získávat i z odpadní vody v domě.
26.6.2023Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o.
Nová výstavba rodinných domů způsobuje, že tyto domy jsou často umístěny v oblastech vzdálených od městských a obecních kanalizačních sítí. Pro výstavbu jsou někdy vyčleněny oblasti s velkými rozdíly úrovní, kde je gravitační odvodnění obtížné nebo nemožné. V těchto případech je nutné přečerpání odpadních vod do vzdálenější kanalizační sítě nebo instalace jímky.
Vylepšené tiché odpadní potrubí Master3Plus od Pipelife
21.6.2023Pipelife Czech s.r.o.
Systém pokrývá veškeré běžné průměry pro instalace vnitřních odpadních systémů od průměru 32 do 160 mm. Nechybí i dim 90 mm, která se víc a víc se používá na českém s ohledem na úsporu místa při instalaci odpadních stoupaček v šachtách.
Recyklace bazénových vod AS-POOLREC
15.6.2023ASIO
Slavíte 30. výročí, je něco, co vám utkvělo ze začátku podnikání? No možná to, že náš první seminář v Brně na hvězdárně, tři měsíce po založení firmy, navštívilo přes 150 návštěvníků (a to byla ještě doba bez internetu). Kouzelné prostředí hvězdárny možná nevědomky pomohlo nastavit cíl – per aspera ad astra. Cesta, která je pro firmu ještě důležitější, než cíl už před tím byla nastavena vědomě – být inovativní, internacionální a spolehliví.
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.