logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Vodoměry versus SVJ, díl 2.

Systémové kroky vedoucí k řešení měření TUV a SV s online odečty

Dokážete-li naplnit čtyři systémové kroky, potom jste na nejlepší cestě k současnému komplexnímu řešení. Máte na výběr, ale laciné kompromisy zde nemají místo. Jednotlivé komponenty tvoří funkční systém. Nabídka je zdánlivě pestrá, ale platí zde více než jindy okřídlená věta o ceně a výkonu.

Reklama

Rumunské přísloví: „Poctivost je ctnost, ale když si dříví nenakradeš, zmrzneš.“

V minulém díle jsme si povídali trochu obecněji o atributech, které provázejí rozhodování a následné kroky statutárních orgánů SVJ, pokud chtějí dosáhnout smysluplného měření TUV a SV. Výraz smysluplného měření nemohu použít jinak, i když mi zní jako z projevu Václava Havla. To slovo totiž obsahuje spoustu vrstev od vrstvy etické až po vrstvy zcela pragmatické, přísně racionálně vytyčené, a hlavně jasně ohraničené. Ale zkuste si odhlasovat takové skvělé řešení na schůzi SVJ. I když je všem jasné, že to bude transparentní, nepůjde to „ohnout“ k obrazu svému, zažijete něco „zajímavého“. V každém kolektivu je vždy cca 6 % těch, kteří se chtějí ukázat, kteří vám to chtějí ukázat, prostě další vráska na čele pro statutární orgány.

Tudy cesta nevede
Tudy cesta nevede

Zažijete zde totiž nefalšované divadelní představení s rozpětím od absurdního dramatu či monodramatu, přes tragikomedii až k realismu, někdy s pozůstatky socialistického realizmu. Jak jinak chcete nazírat počínání vlastníka bytu, jehož jednotka se v krátké době vyšplhala na závratné 3 miliony, a on se vás zeptá, zda mu SVJ proplatí baterii ke sprše. Absurdní drama spočívá v tom, že i za „starých časů“ mu PBH baterie neproplatilo, no, alespoň to zkusil. Tušíte, že ten dotaz nebyl věcí neznalosti, ale vychytralosti. A vůbec ho netrápilo, že dům prošel revitalizací, a v takové kondici nebyl, ani když ho v roce 1959 dostavěli. Zkusíme to, třeba vyzrajeme na systém a ještě si z něho něco uloupneme. Třeba obelstíme SVJ, třeba obelstíme sousedy, třeba obelstíme vodárny, plynárny, služby, obchod. Třeba obelstíme… A proč to všechno? To je prosté, děláme jako že ne, ale jde přece o ty „divné peníze“. Nebýt to všechno za peníze, tak jsme milující a milovaní, a hlavně bez problémů. Tady se nám promítá ta etická rovina. Podvádět se nemá, a to i když vás nikdo nevidí. Přece všichni vám řeknou, že kradení je amorální. Tak kdo sakra krade? Tudíž se dostáváme k té rovině pragmatické a ryze racionální. Jinými slovy: „Důvěřuj, ale prověřuj.“ Nikdo nechce přece odebírat média, která nezaplatil. Pokud tak učiní, zaplatí je celé SVJ. Chcete snad platit za jiné vy nebo třeba vy? Nehlaste se všichni. Pokud vše stanovíme jasně a průkazně, měřitelně a poctivě, ta tolik žádaná etická rovina se dostaví sama. Opačně to fakt nejde, tak daleko naše myšlení ještě nevyzrálo a dlouho nevyzraje. Zatím jsme bohužel u toho, zda na to někdo vyzraje.

Naše povídání se nyní zaměří na zcela konkrétní řešení a konkrétní komponenty, se kterými je někdy možné, někdy nezbytné počítat. Je to sdělení ryze subjektivní, a i když se opírá o konkrétní značky a řešení, neklade si za výsledek výčet vyčerpávající. Tyto značky a tato řešení jsou nabídkou na zcela konkrétní a specifické zadání. Nicméně si stojím za tím, že jsem už zkusil cestu průměrných i podprůměrných řešení, které s odstupem nejsou životaschopná. Dále popsané řešení je jedna z mála cest, při které nepochybíte, bude poctivá pro všechny strany a dává smysl.

Jednotlivé kroky od návrhu po realizaci

Vzhledem k tomu, že systémové kroky mají určitou posloupnost, tak my se jí budeme držet. Vyjdeme z premisy, že chceme kontrolovat vodárenský měřič, chceme čistou vodu bez mechanických nečistot, optimální kvalitní měřiče TUV a SV a v neposlední řadě přehledný online systém odečtů. Atributy a filosofii jednotlivých jsme si řekli v díle č. 1.

Pro větší přehlednost naleznete jednotlivé kroky v přehledném grafickém znázornění.

Kroky pro návrh a realizaci systému měření
Kroky pro návrh a realizaci systému měření

Krok první – čistá voda, to je domovní filtrační stanice

Tento krok není nezbytný, ale je vhodný a doporučený. Než začnete studovat nabídku bytových vodoměrů, je dobré vědět, že i vodoměry potřebují ke správné činnosti vyhovující podmínky. Základní podmínkou je čistá voda. Filtr vodárenské soustavy (oka 2 x 2 mm) nezachytí zdaleka všechny nečistoty. To, co projde, je potencionálním nebezpečím pro korektní chod bytových vodoměrů. Někdy může vodoměr i zastavit. Reklamace takto zastaveného vodoměru se po právu bere jako neoprávněná. Filtr chrání vodoměry, ale zároveň i baterie a spotřebiče. Dodávané filtry mají jemné síto o velikosti rastru 0,1 nebo 0,2 mm.

Filtr Honeywell F76S
Filtr Honeywell F76S
Domovní filtrační stanice HS 10 S
Domovní filtrační stanice HS 10 S
Automatickou proplachovací jednotku Honeywell Z11AS
Automatickou proplachovací jednotku Honeywell Z11AS

• Filtr Honeywell F76S

Filtr Honeywell F76S se montuje za vodárenskou vodoměrnou sestavu (většinou jde o suterén domu), jeden filtr pak připraví čistou vodu pro celý dům. Předpokládaná životnost filtru je zhruba 30 let. Filtrační vložka se dá koupit jako náhradní díl, stejně jako průhledná nádoba nebo třeba manometr (tlakoměr). Filtr disponuje tzv. zpětným proplachem. Běžné čištění je otázka cca 2 minut a může jej provádět i naprostý laik. Jednou za rok doporučujeme kompletní vyčištění síta (asi 15 minut práce). Propláchnout filtr je vhodné 1 x za měsíc (velmi jednoduchá činnost), čištění síta 1 x za rok a samozřejmě po velkém znečištění (například po havárii na vodovodním řádu). K filtru lze dokoupit automatickou jednotku pro čištění síta. Je nezbytný přívod el. energie a odtok do kanalizace. Filtr Honeywell F76S je optimální řešení a má dimenze odstupňované podle počtu bytových jednotek. Pochopitelně s dimenzí se mění i cenové relace.

• Domovní filtrační stanice HS 10 S

Vyšší stupeň je domovní filtrační stanice HS 10 S (jde vlastně o filtr F76S doplněný o redukční ventil a druhý manometr, který zpětným proplachem pročistí filtr).

• Diferenční tlakový spínač Honeywell DDS 76

Lze také zvolit automatickou proplachovací jednotku Honeywell Z11AS, která dle nastaveného intervalu (4 minuty až 3 měsíce) aktivuje proplach. Nutné je připojení k el. rozvodu (230 V) a k odpadnímu kanalizačnímu rozvodu. LED displej, ruční proplach. Tuto jednotku lze spojit s diferenčním tlakovým spínačem Honeywell DDS 76. Když dojde k zanesení síta, automaticky tento spínač spustí proplach filtru pomocí jednotky Z11AS. O nic se tedy nemusíte starat, vše funguje zcela samostatně.

Krok druhý – kontrola fakturačního patního vodoměru

Kamstrup flowIQ 3100
Kamstrup flowIQ 3100

Velmi často dochází k rozdílům mezi součtem naměřených hodnot bytovými vodoměry a vodoměrem vodárenským. To je ta nechtěná disproporce. Pochyby jsou zde na místě. Vodárenské společnosti vesměs používají vícevtokové vodoměry mokroběžné konstrukce a v rámci úspor se tyto vodoměry třeba i opakovaně repasují. Repasované vodoměry mají ale větší sklon k poruchám typu "měřím o 20 % více". Pokud nedokážete změřit přesně množství vody, které přiteklo do domu přes patní měřič, pak nemáte s čím srovnat součet bytových vodoměrů, byť by byly sebepřesnější. Kontrolní vodoměr by měl mít obdobné parametry jako vodoměr fakturační. Zde se nabízí jako nejvhodnější moderní ultrazvukové vodoměry, jejichž výhodou je skutečnost, že nemají žádné pohyblivé části. Nejsou náchylné k závadám a měří velmi přesně. Například vodoměry Kamstrup mají životnost baterie 16 let a po šesti letech provozu je lze ověřit zcela bez jakéhokoliv mechanického zásahu do jejich konstrukce. Tudíž zcela logická volba. Montují se za vodárenskou vodoměrnou soustavu nebo na patu stoupačky. Výši vašich plateb sice ze zákona určuje vodárenský vodoměr, ale případná disproporce s měřidlem o přesnosti vodoměru Kamstrup, zavdává nesporně důvody k jednání s dodavatelem. Do této doby jste mohli jenom teoretizovat, zda je naměřené množství odebrané vody správné a potom „pouze“ zaplatit. Po osazení kontrolního vodoměru situace získává jiný úhel pohledu a následně i možnosti řešení.

Ultrazvukový vodoměr Kamstrup flowIQ

Ultrazvukový vodoměr Kamstrup flowIQ, Q3 = 4,0
Ultrazvukový vodoměr Kamstrup flowIQ, Q3 = 6,3
Ultrazvukový vodoměr Kamstrup flowIQ, Q3 = 10,0
Ultrazvukový vodoměr Kamstrup flowIQ, Q3 = 16,0
Ultrazvukový vodoměr Kamstrup flowIQ, Q3 = 25,0
Ultrazvukový vodoměr Kamstrup flowIQ, Q3 = 40,0

Krok třetí – k přesnému měření vody vede přesná analýza objektu a důsledná opatření proti rozdílům

• Důvodem vzniku rozdílu může být voda s obsahem pevných nečistot

Řešením je instalace filtru pevných jemných částic na vstupu vody do objektu. Toto opatření však na 100 % pomůže pouze tehdy, je-li vnitřní domovní rozvod z plastu nebo mědi. Je-li z ocelových zkorodovaných trubek, bude výsledný efekt výrazně menší.

• Důvodem vzniku rozdílu může být podezření na "černé odběry"

Řešením je důkladná kontrola vodovodních rozvodů spojená s kontrolou všech odběrných míst v bytě. Nejčastěji se nacházejí černé odběry v činžovních (zděných) domech na odbočkách pro pračky a myčky. Tyto spotřebiče totiž většinou nikdo při kontrole nekontroluje.

• Důvodem vzniku rozdílu mohou být velmi malé průtoky

Při velmi malých průtocích bytovým vodoměrem dochází k podměřování (vodoměr měří méně nebo neměří vůbec). Malé průtoky vznikají především při napouštění WC nebo protékání nádržky WC. Řešením je oprava nebo výměna napouštěcích armatur u WC včetně tzv. rohových ventilů.

• Důvodem vzniku rozdílu může být ovlivnění vodoměru uživatelem magnetem

Suchoběžné vodoměry jsou náchylné na působení silného magnetu, většina moderních vodoměrů má poměrně dobrou antimagnetickou ochranu. 100 % řešením je použít vodoměr mokroběžné nebo ultrazvukové kontrukce nebo suchoběžný elektronický vodoměr s detekcí magnetického pole.

• Důvodem vzniku rozdílu mohou být jiná ovlivnění vodoměru uživatelem

I mokroběžné a ultrazvukové vodoměry lze ovlivnit. Chcete-li možnost ovlivnění snížit téměř na nulu, dopřejte svým vodoměrům ochranu ve formě plomby na výstupním šroubení a zpětné klapky instalované do výstupu z vodoměru.

• Důvodem vzniku rozdílu může být montážní poloha vodoměru

U většiny mechanických/vrtulkových vodoměrů platí, že "přesnost" vodoměrů je vyšší ve vodorovné poloze (ciferníkem nahoru). Je-li možné instalační místa takto upravit, vřele se to doporučuje. Vaše vodoměry budou lépe měřit i při malých průtocích.

• Důvodem vzniku rozdílu může být nepřesnost v měření vodárenského vodoměru

Přes veškeré výše uvedené kroky nemusí dojít ke snížení rozdílu mezi náměrem bytových vodoměrů a vodoměrem vodárenským. Chyba může být i na jeho straně. Některé konkrétní kusy vodárenských vodoměrů měřily s odchylkou až +15 %. Většinou se tato vada objevuje u repasovaných vodoměrů. Proto doporučujeme osadit kontrolní vodoměr za vodoměr vodárenského typu. Téměř okamžitě budete vědět, zda je vodárenský vodoměr v pořádku. Montáž kontrolního vodoměru patří ke komponentům s výraznou prioritou.

• Důvodem vzniku rozdílu může být absence zpětné klapky ve vodárenské vodoměrné soustavě

Existují případy, kdy vodárenský vodoměr suchoběžné konstrukce měřil mnohem více díky absenci funkční zpětné klapky za vodárenským vodoměrem.

Tato opatření eliminují nechtěné „třecí plochy“ mezi SVJ a dodavatelem, ale stejně tak mezi SVJ a jednotlivým odběratelem.

Krok čtvrtý – k přesnému měření vody patří výběr optimálního vodoměru

Některé typy konstrukcí vodoměrů na našem trhu
Některé typy konstrukcí vodoměrů na našem trhu

• Mechanický – suchoběžný vodoměr

Nejběžnější, nejjednoduší a nejlevnější typ vodoměru. Dle výrobců se velmi liší kvalita a citlivost na minimální průtoky. Tento vodoměr lze ovlivnit magnetem, nicméně moderní vodoměry již mají dostatečnou antimagnetickou úpravu.

• Mechanický – mokroběžný vodoměr

Druhý nejběžnější typ vodoměru na trhu. Nemá magnetickou převodovku a proto nelze ovlivnit magnetem. Obvykle je výrazně dražší než vodoměr suchoběžné konstrukce, běžně dosahuje vyšší citlivosti na nízké průtoky.

• Mechanický – objemový vodoměr

Na trhu poměrně vzácný vodoměr bez klasického oběžného kola. Uvnitř vodoměru je "nádoba", která se naplní a pak se otočí směrem k výstupu. Vodoměr bývá velmi přesný, je však velmi náročný na čistotu vody. Cena je vysoká.

• Ultrazvukový vodoměr

Moderní, velmi přesný vodoměr bez pohyblivých částí. Měření vody probíhá pomocí ultrazvuku. Tyto vodoměry jsou velmi přesné a jsou odolnější proti nečistotám obsaženým ve vodě. Jsou prakticky neovlivnitelné, cena je vyšší.

• Indukční vodoměr

Moderní, velmi přesný vodoměr, který měří průtok vody na základě elektromagnetické indukce. Tato měřidla se díky vysoké ceně používají spíše v oblasti průmyslu nebo například při měření TUV včetně cirkulace.

PŘESNOST VODOMĚRŮ (dle staré normy EHS a nové MID), aneb není R jako R

Dle našeho názoru je slovo "přesnost" zavádějící. Přesnost musí být dle normy shodná u všech vodoměrů stejné třídy přesnosti. Jde spíše o citlivost vodoměru na nízké průtoky vody, tj. od kdy již vodoměr měří správně.

Třída přesnosti podle starší normy EHS je označována písmeny A, B, C. Třída A znamená minimální průtok, od kterého vodoměr správně měří a odpovídá 60 litrům za hodinu. Třída B značí 30 litrů za hodinu a třída C značí 15 litrů za hodinu. Na štítku vodoměru musí být vždy třída přesnosti uvedena pro schválené montážní polohy. Vodoměry s jednou schválenou montážní polohou (horizontální) mají uvedeno H=A, B, C (podle EHS) nebo HR=100 (různé číslo pro různé typy, dle MID). Vodoměry s dvěma montážními polohami mají uvedeno třeba H=B, V=A (H = horizontální montáž, V = vertikální montáž). Čím lepší parametry, tím citlivější vodoměr na malé průtoky.

Přesnost dle normy MID je uváděna parametrem R, což je Q3 / Q1. Na štítku vodoměru pak najdete parametr R. Jde o podíl Q3 (nominální průtok) a Q1 (minimální průtok). Má-li tedy například vodoměr o průtoku Q3 = 1,6 m3/h uveden parametr R = 100, má tento vodoměr minimální správně měřený průtok 1600/100 = 16 litrů. Nelze ale hledět jenom na tento parametr R. Při shodném parametru R totiž nalezneme u konkurenčních vodoměrů rozdílné minimální průtoky a ty se popřípadě ještě mění vertikální či horizontální montážní polohou.

Náhled na stránku softwaru Měření online
Náhled na stránku softwaru Měření online

DÁLKOVÝ ODEČET aneb na co si dát pozor

Na trhu existuje mnoho řešení vodoměrů s dálkovým odečtem. Každý výrobce tuto věc řeší po svém a je jasné, že každé řešení má své výhody a také nevýhody. Obecně lze rozdělit vodoměry s dálkovým odečtem na elektronická měřidla a na měřidla mechanická s doplňkovým radiovým modulem. Z elektronických měřidel nalezneme v článku například vodoměr Kamstrup Multical 21 nebo Kaden S06x. Výhodou těchto měřidel je kompaktnost a neovlivnitelnost přenosové cesty uživatelem bytu. Tato měřidla jsou také certifikována včetně modulu pro přenos dat jako celek, dálkové odečty tedy nelze napadnout.

Druhou skupinu tvoří mechanické vodoměry s doplňkovým radiomodulem (například Maddalena, Enbra, Bonega). Výhodou tohoto řešení je možnost doplnit radiomodul na měřidlo později nebo možnost použít radiomodul opakovaně. Nevýhodou je někdy až velmi jednoduchá možnost ovlivnění přenosové cesty uživatelem. V praxi se stává, že fyzicky má vodoměr mnohem vyšší naměřený stav, než zasílá radiomodul dálkovým odečtem. Někteří výrobci nemají tuto přenosovou cestu certifikovanou a lze tedy připustit, že může být výsledek dálkových odečtů rozporován například ze strany uživatele bytu. Z praxe vychází, že rozdíly mezi stavem počítadla a externím radiomodulem mohou být u některých výrobků až v desítkách m3 za rok. Z mého pohledu se právě při těchto kritériích láme chleba. A to rozhodně nemyslím směrem k řešení horšímu, tedy ovlivnitelnému nebo v praxi „nedokonalému“. To bych pak nemusel zmiňovat veškerá předešlá pro a proti a nemusel hledat TOP řešení, které dokáže eliminovat chyby a případné disproporce v celém procesu. Proto nadpis vybízí k obezřetnosti. Pokud zde zkusíte „zakličkovat“ a kupříkladu z finančních důvodů přistoupíte na hru nazvanou – „Levný mechanický vodoměr doplněný o radiomodul“, potom vaše řešení bude neprozíravým krokem zpět. Co mě vede k tomuto resumé? Zkušenost, se kterou jsme v nejlepším úmyslu zvolili toto levné řešení v předešlém období a ukázalo se jako chybné. Původní absence zpětných klapek, postupná ztráta komunikace některých modulů, „odumírání vodoměrů i baterií“, pracnost načítání systému pochůzkou (walk-by), i když „moderním“ dálkovým odečtem (nebo právě proto). Toto řešení opravdu neodpovídá současnosti. Stejně tak nebude rozumným řešením začínat s vodoměry repasovanými. Tato alternativa je reálná pouze u výrobků společností KADEN nebo KAMSTRUP. 

Použité zdroje:

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.