logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Prezentace energeticky úsporných projektů vzdělávacího kurzu Young Energy Europe

Zleva: René Harun, Pavel Zámyslický, autoři vítězného projektu Jiří Kašpar a Denis Kirpikov, Max Junghanns
Zleva: René Harun, Pavel Zámyslický, autoři vítězného projektu Jiří Kašpar a Denis Kirpikov, Max Junghanns

Jak naučit zaměstnance zacházet šetrně se zdroji? Mohou zaměstnanci pomoci realizovat ve svých společnostech úsporná opatření? S těmito a dalšími otázkami vám pomůže vzdělávací kurz YEE pod záštitou ČNOPK a odborníků na danou problematiku. YEE projekt běží paralelně ve čtyřech evropských zemích.

Reklama

Německé přísloví: „Odpůrcem vzdělání je nevzdělanost.“

Absolventi kurzu Energy Scouts
Absolventi kurzu Energy Scouts

V rámci doprovodného programu k tématu cirkulární ekonomiky proběhla 9. října na letošním MSV 2019 prezentace energeticky úsporných projektů vzdělávacího kurzu Young Energy Europe. Akce se konala ve Velkém sále Regionální hospodářské komory Brno, Výstaviště 569/3.

Od 9,30 hodin probíhaly kontinuálně prezentace ve dvou blocích, kterým předcházelo zahájení, úvodní slovo a shrnutí celého absolvovaného projektu. Mezi bloky se našel čas na diskuzi a coffee break i přestávka na oběd. Poté byly oceněny nejlepší projekty a autorům odevzdány certifikáty. Celá akce probíhala v gesci ČNOPK (Česko-německé obchodní a průmyslové komory), která prostřednictvím rozsáhlých služeb podporuje česko-německý byznys a je součástí celosvětové sítě německých bilaterálních zahraničních hospodářských komor. Citát na začátku textu je zde, tedy zcela na místě.

Vítězní Energy Scouts řeší úspory komplexně a nízkonákladově

Budoucí Energy Scouts navrhli ve svých firmách energeticky úsporná opatření v následujících oblastech:

 • Výměna spotřebičů v gastroprovozu
 • Modernizace venkovního osvětlení
 • Komplexní balíček úsporných opatření – úspory vody, mobilita, osvětlení
 • Nahrazení alkalických baterií AAA za nabíjecí baterie
 • Zavedení energetického managementu
 • Úspora energie na eventech
 • Digitalizace – úspora kancelářského papíru
 • Využití dešťové vody
 • Fotovoltaika na bytovém domě
 • Modernizace technologie

Využití dešťové vody, modernizace osvětlení nebo výměna jednorázových baterií za dobíjecí. Vzdělávací kurz pro zaměstnance Young Energy Europe ukazuje, jak šetřit zdroje. Na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně byly oceněny nejlepší projekty úspor. První místo obsadili Jiří Kašpar a Denis Kirpikov ze společnosti Madeta, kteří přemýšleli „komplexně a nízkonákladově“ a připravili balíček úsporných opatření pro celý závod v Plané nad Lužnicí.

O snížení dopadu hospodářství na životní prostředí se teď mluví prakticky všude. Jinak tomu nebylo ani na letošním MSV, kde se cirkulární ekonomika, tedy šetrné nakládání se zdroji a jejich maximální využití s minimem odpadu, stala jedním z hlavních témat.

Nastavení efektivního využívání zdrojů, přechod na zelené zdroje energie nebo sdílenou ekonomiku jsou sice trendy témata, ale zároveň samozřejmou součástí vývoje společnosti,“ říká Soňa Jonášová, ředitelka Institutu cirkulární ekonomiky, který byl na MSV garantem tématu.

Tuzemská ekonomika v evropském měřítku patří k těm energeticky nejnáročnějším. Významný podíl, až 40 procent, na tom má zpracovatelský průmysl.

Nejen průmysl samotný, ale hospodářství jako celek, dnes už nemůže jinak než přehodnotit své postupy a obchodní modely a vydat se cestou udržitelného rozvoje,“ říká René Harun z Česko-německé obchodní a průmyslové komory a dodává:„Snažíme se firmám ukázat, že někdy stačí i jednoduchá řešení.

Jak šetřit zdroje

Před rokem proto ČNOPK spustila vzdělávací kurz Young Energy Europe, který učí zaměstnance zacházet šetrně se zdroji a pomáhá jim realizovat úsporná opatření. Prezentace projektů účastníků druhého ročníku kurzu, která na brněnském výstavišti proběhla ve středu 9. října, byla součástí doprovodného programu k tématu cirkulární ekonomika.

Kurz je skvělým nástrojem, který firmám dává šanci rozšířit si znalosti o to nejaktuálnější z praxe, a navíc je ihned uplatnit ve svém podniku v rámci vlastních projektů," říká Soňa Jonášová, která také coby porotkyně mezi projekty vybírala ten nejlepší. V porotě zasedl i ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu ministerstva životního prostředí Pavel Zámyslický a Magdaléna Prunerová, jednatelka MgC Group.

Autoři vítězného projektu se snažili využít všech poznatků z kurzu a nezaměřili se jen na jednu oblast úspor.

Nevymysleli jsme žádný převratný způsob šetření energie ani úspory CO2. Naše myšlenka byla připravit nízkonákladový balíček úsporných opatření, který lze realizovat téměř okamžitě. Začali jsme u osvětlení a vyměnili jsme sodíkové výbojky za LED světla,“ říká Denis Kirpikov. Dále se zaměřili na úsporu vody. Díky montáži moderních koncovek na hadice a instalací úsporných sprchových hlavic během jednoho měsíce snížili spotřebu vodu téměř na polovinu. Dalších úspor je možno v budoucnu dosáhnout lepšími technologickými postupy. „Jejich realizaci zatím plánujeme a doufáme, že se nám i díky dnešnímu ocenění podaří přesvědčit vedení firmy o prospěšnosti těchto opatření.

2. místo: tým firmy Brose, Kopřivnice
2. místo: tým firmy Brose, Kopřivnice
3. místo: tým společností AV MEDIA EVENT a Kuoni Global MICE
3. místo: tým společností AV MEDIA EVENT a Kuoni Global MICE

Celkem bylo prezentováno deset projektů. Druhým oceněným byl projekt na využití dešťové vody v objektu firmy Brose Kopřivnice a na třetím místě se umístil tým účastníků ze společností AV Media Event a Kuoni Global Mice, který se zabývá úsporou energie na eventech a konferencích. Certifikát o absolvování kurzu převzalo 22 nových Energy Scouts.

Druhý ročník kurzu odstartovala ČNOPK letos v dubnu. Během pěti školicích dnů v Praze a Brně získali Energy Scouts informace z oblastí ochrana klimatu, technická opatření pro energetické úspory, vliv lidského faktoru, efektivita zdrojů či podniková mobilita. V týmech pak vypracovávali zmíněné úsporné projekty. Pro ulehčení práce na projektu byly do kurzu zařazeny i bloky měkkých dovedností – projektový management, podniková komunikace a prezentace.

Young Energy Europe (YEE)

Vzdělávací kurz YEE cílí především na průmyslové podniky. Mladí pracovníci (do 35 let) se v něm naučí odhalit skryté rezervy úspor energie a jiných zdrojů ve svých firmách a stanou se ambasadory ochrany klimatu. YEE běží paralelně ve čtyřech evropských zemích, kromě Česka se zapojilo i Bulharsko, Řecko a Maďarsko. Projekt je podporován Spolkovým ministerstvem životního prostředí, ochrany přírody a bezpečnosti reaktorů a je součástí Evropské iniciativy k ochraně klimatu (EUKI). V současné době probíhá přihlašování do dalšího ročníku, který začne v lednu 2020. Kurz je zdarma, kapacita je omezena na 30 osob (www.young-energy-europe.eu).

Něco drobně o ČNOPK

ČNOPK  je se svými 680 členy největší bilaterální hospodářskou komorou v ČR. Její členská základna čítá největší investory v zemi, především pak ty z Německa. Posláním ČNOPK je prostřednictvím rozsáhlých služeb podporovat česko-německý byznys. Od roku 2018 v ČR pořádá vzdělávací kurz Young Energy Europe. ČNOPK je součástí celosvětové sítě německých bilaterálních zahraničních hospodářských komor.

 • Citáty – http://www.citaty.net
 • Fotografie a část textů a tisková zpráva – za ČNOPK Dita Šépková
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.