logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Společnost Hansgrohe předala hodnotný materiál pro výuku oboru instalatér

Společnost Hansgrohe předala dne 17.3.2022 velmi hodnotný materiál pro výuku oboru instalatér Střední škole stavebních řemesel Brno-Bosonohy za přítomnosti zástupců CTI ČR, TZB-info a pochopitelně zástupců školy. Hansgrohe CS podporuje učňovská učiliště dlouhodobě již od r. 2006.

Reklama

Woody Allen: „Nejenom že není žádný Bůh, ale zkuste třeba sehnat přes víkend instalatéra.“

Rudolf Schmidt vysvětluje obsah dodaného materiálu; Fotografie: Ing. arch. Petr Brandejský
Rudolf Schmidt vysvětluje obsah dodaného materiálu
Fotografie: Ing. arch. Petr Brandejský

Předání proběhlo za přítomnosti zástupců CTI ČR, TZB-info a zástupců Střední školy stavebních řemesel Brno-Bosonohy

Odvěkou polemiku o existenci Boha asi na této platformě nevyřešíme a problém není tak učebnicově černobílý, jako to tvrdí režisér a herec Woody Allen v první půlce úvodního citátu. Nicméně druhá polovina je velmi příznačná a jsem ochoten ji rozšířit z víkendu na všední dny v týdnu, potažmo měsíce a roky. No a pokud se na vás usměje štěstí a instalatéra seženete v reálném čase, pak se nenafukujte pýchou a počkejte, co vám předvede při práci. Pokud se to někde v dáli protne, tedy pracně sehnaným instalatérem je práce smysluplně odvedena, zaplacena a spokojenost panuje na obou stranách, pak se těšte dvojnásob, protože vás opravdu potkalo štěstí.

Ale vezmeme to popořádku. Jak vypadá naše učňovské školství napříč všemi obory je vcelku veřejné tajemství. Že to bylo tristní po revoluci, je vcelku logický výsledek „nelogického“ nezájmu, despekt k těmto profesím a nezměrná nenasytnost rodícího se tržního hospodářství se všemi nedostatky, které vás napadnou. Ovšem od roku 1989 odteklo hodně vody v potrubí a ten proklamovaný instalatér je nedostatková komodita. K němu tesař, truhlář, zámečník, svářeč… Jmenujte jakékoliv současné řemeslo a zjistíte, že jsou na tom prakticky stejně. Tedy nejsou vůbec nebo jen velmi sporadicky. Ti chytřejší si udělali ve svých podnicích líhně pro potěr, který budou následně potřebovat, ale takových prozíravých oborů a společností je poskrovnu. Systémově však celá koncepce velmi pokulhává a kulháním cíle nedobudete. To vše navzdory tomu, že řemeslo opravdu začíná mít opět to proklamované zlaté dno. Málo řemeslníků, práce nad hlavu, ceny lze diktovat a šikovné ruce se nezastaví a zákonitě budou náležitě oceněny. Současné vědomí společnosti, rodičů i mladých adeptů zatím zaostává, utápí se v předešlých představách, že řemeslo je něco podřadného, poslední šance pro ty, které učení „příliš nebere“. Zapomeňte na tento pohled, který ostatně nebyl pravdivý nikdy. Šikovné ruce si najdou práci vždy, a to v jakémkoliv oboru, a některé zdánlivě podceňované učební obory jsou dnes často velmi sofistikovanou prací pro velmi chytré hlavy a velmi obratné ruce.

Neformální předání i debata okolo předaného materiálu; Fotografie: Ing. arch. Petr Brandejský
Neformální předání i debata okolo předaného materiálu; Fotografie: Ing. arch. Petr Brandejský
Neformální předání i debata okolo předaného materiálu; Fotografie: Ing. arch. Petr Brandejský

Neformální předání i debata okolo předaného materiálu
Fotografie: Ing. arch. Petr Brandejský

Nicméně je třeba začít od píky a to, že potom někdo ladí vymakané kondenzační kotle s řídící jednotkou, žádá i zručnost a znalosti „obyčejného instalatéra“, který už dávno není obyčejným. Obloukem se vracíme k našemu tématu. Pokud to vše má dávat smysl, pak učební obory musí mimo klasického základu svého oboru získávat orientaci i v tom, co dnešní trh nabízí. Jedním ze skvělých spojení tohoto typu je práce a pomoc při získávání vědomostí a profesionality od společnosti Hansgrohe ve spolupráci s učňovskými obory a profesní organizací, kterou je v tomto případě Cech topenářů a instalatérů České republiky a taky server TZB-info. Stranu učňovských oborů zastupovala v tomto případě Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Máme všechny „hráče na šachovnici“, tak se podívejme, čeho všeho se tento lehce slavnostní den týkal.

Proč byl den předání materiálu pro výuku tak výjimečný?

Společnost Hansgrohe předávala dne 17. 3. 2022 velmi hodnotný materiál pro výuku oboru instalatér Střední škole stavebních řemesel Brno-Bosonohy za přítomnosti pana Davida Procházky za Cech topenářů a instalatérů České republikyTZB-info a pochopitelně zástupců školy. Materiál byl primárně určen studentům tohoto oboru a v čele s učitelem odborného výcviku oboru instalatér panem Mahovským. Rychlý momentální průlet sortimentem osvětlil pan Rudolf Schmidt, technickoservisní poradce pro Českou republiku, za přítomnosti Marketing managera společnosti Hansgrohe paní Radky Novákové a její kolegyně paní Jany Hasilové.

Zleva paní Radka Nováková, pan Mahovský, pan Rudolf Schmidt; Fotografie: Ing. arch. Petr Brandejský
Zleva paní Radka Nováková, pan Mahovský, pan Rudolf Schmidt; Fotografie: Ing. arch. Petr Brandejský
Zleva paní Radka Nováková, pan Mahovský, pan Rudolf Schmidt
Fotografie: Ing. arch. Petr Brandejský
Učni oboru instalatér; Fotografie: Ing. arch. Petr Brandejský
Učni oboru instalatér

O společnosti Hansgrohe Česká a Slovenská republika

Hansgrohe CS s.r.o., dceřiná společnost předního německého výrobce koupelnových baterií a sprch, oslavila v roce 2020 čtvrt století na českém a slovenském trhu a může být s výsledky opravdu spokojena.

Historie firmy se datuje od roku 1995, kdy byla založena ve Svratce. Od r. 1999 má firma své sídlo v Brně a v současnosti v ní pracuje 24 zaměstnanců.

Německá společnost Hansgrohe úspěšně funguje již 121 let. Výrobky se prodávají ve více než 140 zemích celého světa a má za sebou více než 15 000 patentů a ochranných vzorů a více než 600 ocenění od nezávislých porot v mezinárodních designových soutěžích.

Do jejího portfolia patří výrobky značek Hansgrohe a značky Axor která nabízí řešení pro luxusní koupelny navržené světovými designéry.

Neformální předání i debata okolo předaného materiálu; Fotografie: Ing. arch. Petr Brandejský
Neformální předání i debata okolo předaného materiálu; Fotografie: Ing. arch. Petr Brandejský
Neformální předání i debata okolo předaného materiálu; Fotografie: Ing. arch. Petr Brandejský

Neformální předání i debata okolo předaného materiálu
Fotografie: Ing. arch. Petr Brandejský

Kvalita pro Hansgrohe znamená ty nejvyšší standardy v oblasti servisu. Požadavky klientů jsou zohledňovány už při samotném vývoji. Zákazníci se tak mohou spolehnout na precizní, stabilní a udržitelné baterie, sprchy i sprchové systémy s dlouhou životností. Značka klade důraz jak na vybrané materiály, pokročilé technologie, dokonalou práci, tak i na ekologii i udržitelnost.

Společnost Hansgrohe předala 17. 03. 2022 výrobky pro praktickou výuku oboru instalatér Střední škole stavebních řemesel Brno-Bosonohy v hodnotě 160 tisíc korun. Jednalo se o nejrůznější produkty do koupelen vč. podomítkových těles, aby si mohli učni vyzkoušet v praxi jejich montáž a případný servis.

Hansgrohe podporuje učňovská učiliště již od r. 2006, kdy pomohlo zařídit učebny na SOŠS ve Vysokém Mýtě, sponzoruje mezinárodní soutěž učnů SKILL a bylo dlouhé roky jedním ze sponzorů celostátní soutěže Učeň instalatér. Velkorysý dárek pro zkvalitnění výuky a získání praktických vědomostí předala Marketing manager paní Radka Nováková i s praktickým uvedením do problematiky předaného sortimentu panem Rudolfem Schmidtem, technickoservisním poradcem pro Českou republiku.

Učitel odborného výcviku pan Mahovský; Fotografie: Ing. arch. Petr Brandejský
Učitel odborného výcviku pan Mahovský; Fotografie: Ing. arch. Petr Brandejský
Učitel odborného výcviku pan Mahovský
Fotografie: Ing. arch. Petr Brandejský
Diskuze nad předaným materiálem; Fotografie: Ing. arch. Petr Brandejský
Diskuze nad předaným materiálem

Představme si i Střední školu stavebních řemesel Brno-Bosonohy

Škola byla založena v roce 1958 jako učiliště Průmyslových staveb Brno. Po celou dobu své existence si zachovávala charakter stavebního učiliště. Těžištěm činnosti školy byla a stále je příprava mládeže na povolání ve stavebnictví, strojnictví a dřevozpracujícím průmyslu.

Významným mezníkem pro další rozvoj školy bylo její přestěhování do areálu v Bosonohách vybudovaného v roce 1980. Od té doby byl areál školy v několika etapách dobudován a rozšířen, takže v současné době je v něm na jednom místě obsaženo vše potřebné pro teoretické vyučování, odborný výcvik, ubytování a stravování žáků a jejich vyžití ve volném čase. Díky tomu se škola stala jedním z hlavních subjektů učňovského školství v brněnském regionu i v regionech okolních.

Paní Jana Hasilová; Fotografie: Ing. arch. Petr Brandejský
Paní Jana Hasilová
Fotografie: Ing. arch. Petr Brandejský
Neformální předání i debata okolo předaného materiálu; Fotografie: Ing. arch. Petr Brandejský
Neformální předání i debata okolo předaného materiálu; Fotografie: Ing. arch. Petr Brandejský
Neformální předání i debata okolo předaného materiálu

Jakou nabídku vzdělání umožňuje Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy?

 • Výuku tříletých oborů vzdělání s výučním listem zedník (zaměření: práce zednické, práce obkladačské), tesař, klempíř (stavební klempíř), pokrývač, kominík, truhlář, čalouník, umělecký truhlář a řezbář (umělecký truhlář), instalatér, mechanik plynových zařízení, strojní mechanik (zámečník) denní formou.
 • Jednoleté zkrácené studium oborů vzdělání s výučním listem zedník, tesař, klempíř (stavební klempíř), pokrývač, kominík, truhlář, čalouník, instalatér, mechanik plynových zařízení, strojní mechanik (zámečník) denní formou pro zájemce s výučním listem nebo maturitním vysvědčením.
 • Výuku čtyřletého maturitního oboru vzdělání kategorie L (s odborným výcvikem) uměleckořemeslné zpracování dřeva (zaměření: práce truhlářské, práce čalounické a dekoratérské) denní formou.
 • Výuku dvouletých nástavbových maturitních oborů stavební provoz, provozní technika, nábytkářská a dřevařská výroba denní formou.
 • Výuku tříletých nástavbových maturitních oborů stavební provoz a provozní technika dálkovou formou. Zájem o dálkové nástavbové maturitní studium však v posledních letech trvale klesá. Je to způsobeno zejména obavou zájemců o studium z praxe z jednotné přijímací zkoušky, obavou ze současné podoby maturitní zkoušky a s tím související nízkou úspěšností maturantů dálkového studia u maturity. Vše nasvědčuje tomu, že v příštích letech již dálkové studium nabízet nebudeme.
 • Další profesní vzdělávání dospělých – kvalifikační a rekvalifikační studium (kurzy, zaškolení atd.), základní, rozšiřovací a opakované kurzy a školení pracovníků vybraných profesí, vzdělávací kurzy, školení pracovníků z odborné praxe, kurzy zaměstnanců firem na míru podle požadavků firem.
 • Nabídku svářečské školy, která provádí kurzy zakončené svářečskými zkouškami, kurzy zakončené úředními svářečskými zkouškami podle evropských norem a periodická svářečská přezkoušení.
 • Přípravné kurzy ke zkouškám profesních kvalifikací podle zákona č. 179/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
 • Zkoušky profesních kvalifikací podle zákona č. 179/2006 Sb. Škola je autorizovanou osobou pro přezkoušení ve více než 50 profesních kvalifikacích.

Charakteristiku školy nám osvětlila Výroční zpráva za rok 2019/2020, jejíž struktura bude zřejmě obdobná pro další období. Ta nabídka je neskutečná a možnosti, které škola nabízí, jsou obrovské.

Gravírovací a vyřezávací plotr pro studenty; Fotografie: Ing. arch. Petr Brandejský
Gravírovací a vyřezávací plotr pro studenty
Fotografie: Ing. arch. Petr Brandejský
Moderní vzorkovna Regionálního vzdělávacího centra; Fotografie: Ing. arch. Petr Brandejský
Moderní vzorkovna Regionálního vzdělávacího centra; Fotografie: Ing. arch. Petr Brandejský
Moderní vzorkovna Regionálního vzdělávacího centra

Závěr

Doufejme, že nevalné prognózy budoucnosti našich učňovských oborů, i dříve tolik opěvované naší řemeslné zručnosti, se nestanou nechtěnou skutečností. Tedy přejme si společně, aby tomu tak nebylo. Skoro by se nabízelo: „A k tomu nám dopomáhej Bůh.“ Já však tuším, že nelze spoléhat na dopomoc shůry, ale bude třeba změnit vidění všech zainteresovaných i prestiž učebních oborů a navrátit věci tam, kam dozajista patří. Je to však o nekončící práci těch, kteří zde byli jmenovaní, o společenském vědomí, politice země, změně myšlení a hlavně běhu na velice dlouhé trati.

Zbytečné rekriminovat co kdy kdo měl nebo neměl udělat a proč se hodně věcí zdařilo a spousta taky ne. Podstatné je, co bude dál. A to je přesně parketa i pro takovéto akce, které pomáhají věci popostrčit o krůček k tomu smysluplnějšímu řešení, které společně hledáme. Společnost Hansgrohe patří mezi ty, které zaslouží velké poděkování za svoji neoddiskutovatelnou snahu a pomoc dobré věci.

Použité podklady:

 • Citáty – http://www.citaty.net
 • Fotografie – autor
 • Část textu – Výroční zpráva Střední školy stavebních řemesel Brno-Bosonohy za rok 2019/2020
 • Část textu – Radka Nováková, Marketing manager společnosti Hansgrohe CS s.r.o.
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.