logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Bez servopohonu se dnes neobejde žádný systém TZB

Pozvali jsme na rozhovor do našeho on-line vysílání na veletrhu FOR ARCH pana Ing. Filipa Hajša ze společnosti Belimo, který se rozpovídal o servopohonech a základních skutečnostech, které by měl každý projektant a investor zvážit.

Reklama

Servopohon již dávno není jen spojení motoru a převodovky, ale nabízí mnoho dalších funkcí. Servopohon je akční prvek, který přestavuje různé větrací klapky, armatury aj. do polohy, kterou požaduje řídicí systém, říká na úvod rozhovoru s TZB-info Ing. Filip Hajšo, obchodní ředitel společnosti Belimo CZ.

Několik postřehů z rozhovoru

K dispozici je mnoho druhů servopohonů. Například jde o pohyb přímočarý nebo rotační, o rychlost přestavení, jde o sílu, kterou musí mít servopohon, aby ovládaný prvek dokázal přestavit, havarijní samočinné přestavení do zvolené polohy, pokud dojde k výpadku napájecí energie. Existují servopohony se samosvornou převodovkou, které bez pomoci motoru zůstanou zablokovány v aktuální pozici nebo nesamosvorné, které v dané pozici udržuje síla motoru aj.

Servopohony s velmi rychlým přestavením mezi krajními polohami v řádu sekund používají brzdný systém, který garantuje zastavení v přesně definovaném místě a také chrání mechanické části před rychlým opotřebením.

Součástí energetické spotřeby budovy je i spotřeba servopohonů, kterých ve velkých budovách mohou být desítky až stovky kusů, a proto je nutné ji věnovat pozornost a volit odpovídající energeticky úsporná řešení.

Vedle mechanických vlastností, vlastní spotřeby energií, je u aktuálních servopohonů důležitá nabídka širokého sortimentu způsobů jejich ovládání. Od nejjednoduššího on-off po sofistikované způsoby propojené s obsáhlou softwareovou základnou pracující s rozsáhlými databázovými soustavami, ve kterých jsou uložena data tisíců výrobků pro větrání, otopné a chladicí soustavy atd.

Progresívní servopohony mají obousměrnou komunikaci, kdy nejen přijímají a vykonávají pokyny od nadřazených systémů, ale zpětně vysílají informace o svém stavu, o stavu napojených čidel, průtocích, tlacích, teplotách aj. a umožňují i plně automatizovanou kontrolu jejich činnosti. Tyto možnosti přináší napojení servopohonů na komunikační sběrnice, a zejména při využití protokolu MP-bus, což je protokol firmy Belimo.

Schopnosti softwaru ve spojení s podrobnou znalostí hydraulického chování armatur umožnily do nedávné minulosti v podstatě nemožnou věc, a to regulovat směšovací poměry trojcestné směšovací armatury složené ze dvou křídlových klapek ovládaných servopohony. Tato novinka firmy Belimo, která si získala velkou pozornost například na prestižním mezinárodním veletrhu ISH 2019, je určena především pro rozvody chladu a již existují první aplikace v České republice.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.